Wat voorafging: de vzw Klimaatzaak stuurde op 1 december 2014 een ingebrekestelling naar de vier overheden bevoegd voor milieu en klimaat: de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doelstelling: een beleid met als doel om 87,5 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2050.

De rechtzaak werd opgestart in april 2015. Eind april 2016 tekende de Vlaamse regering cassatieberoep aan tegen een beslissing dat het proces in het Frans gevoerd wordt. Sindsdien is het wachten op een uitspraak. Die wordt verwacht na de zomer, zegt oprichter van Klimaatzaak Serge de Gheldere.

De vertraging is jammer, zegt de voorzitter, "omdat zo een heel belangrijke maatschappelijke discussie niet plaatsvindt. Het is het ontwijken van de verantwoordelijkheid. Maar wij maken van de gelegenheid gebruik om meer steun te verzamelen voor onze zaak. (...) We merken ook dat er sinds vorige week, toen de Amerikaanse president Donald Trump besloot uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, veel meer animo is voor de klimaatzaak. We moeten gebruikmaken van dat momentum."

De teller staat momenteel op meer dan 31.000 individuele eisers in het proces die een volmacht hebben ondertekend. "Dat is niet alleen verreweg de grootste rechtszaak in België, maar ook de breedste", zegt de Gheldere daarover.

"Over klimaatambities kun je niet onderhandelen. Er is een harde deadline en we moeten onze ambities bijstellen naar boven, anders missen we de trein", zegt de Gheldere. Dat minister voor Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem de Belgische klimaatambities wil terugschroeven, noemt de Gheldere dan ook "wetenschappelijk onjuist, gevaarlijk en Trump-achtig". "Het geeft aan dat Marghem als minister niet begrijpt dat die klimaatambities juist iets goed zijn en positief kunnen zijn voor onze economie. Zich ertegen verzetten is als investeren in het verleden."

Wat voorafging: de vzw Klimaatzaak stuurde op 1 december 2014 een ingebrekestelling naar de vier overheden bevoegd voor milieu en klimaat: de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doelstelling: een beleid met als doel om 87,5 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2050. De rechtzaak werd opgestart in april 2015. Eind april 2016 tekende de Vlaamse regering cassatieberoep aan tegen een beslissing dat het proces in het Frans gevoerd wordt. Sindsdien is het wachten op een uitspraak. Die wordt verwacht na de zomer, zegt oprichter van Klimaatzaak Serge de Gheldere. De vertraging is jammer, zegt de voorzitter, "omdat zo een heel belangrijke maatschappelijke discussie niet plaatsvindt. Het is het ontwijken van de verantwoordelijkheid. Maar wij maken van de gelegenheid gebruik om meer steun te verzamelen voor onze zaak. (...) We merken ook dat er sinds vorige week, toen de Amerikaanse president Donald Trump besloot uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, veel meer animo is voor de klimaatzaak. We moeten gebruikmaken van dat momentum." De teller staat momenteel op meer dan 31.000 individuele eisers in het proces die een volmacht hebben ondertekend. "Dat is niet alleen verreweg de grootste rechtszaak in België, maar ook de breedste", zegt de Gheldere daarover. "Over klimaatambities kun je niet onderhandelen. Er is een harde deadline en we moeten onze ambities bijstellen naar boven, anders missen we de trein", zegt de Gheldere. Dat minister voor Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem de Belgische klimaatambities wil terugschroeven, noemt de Gheldere dan ook "wetenschappelijk onjuist, gevaarlijk en Trump-achtig". "Het geeft aan dat Marghem als minister niet begrijpt dat die klimaatambities juist iets goed zijn en positief kunnen zijn voor onze economie. Zich ertegen verzetten is als investeren in het verleden."