Sinds begin dit jaar kan de Vlaming een premie krijgen tussen de 2.500 en 5.000 euro bij de aanschaf van een zero-emissiewagen. De premie varieert naargelang de catalogusprijs. Wagens met een cataloguswaarde van minder dan 31.000 euro hebben recht op de hoogste premie en wagens boven de 61.000 euro op de laagste. De redenering hierachter is om de hoge aanschafprijs van zero-emissiewagens voor een deel dicht te rijden en zo mensen te stimuleren te kiezen voor een milieuvriendelijke wagen. Volgens minister Turtelboom zijn er intussen 323 aanvragen voor de premie ingediend. Bijna alle aanvragen (317) hebben betrekking op de lage en middencategorieën. Amper zes aanvragen zitten boven de 61.000 euro. Van het voorziene budget van 5 miljoen euro, is nog 3,5 miljoen euro beschikbaar. Minister Turtelboom wil de premie goed monitoren. De premie is sowieso degressief. Normaal gezien zakt de maximale premie in 2017 van 5.000 naar 4.000 euro. Maar als het voorziene budget uitgeput geraakt, zal de premie sneller afgebouwd worden. N-VA-parlementslid Diependaele betreurt dat waterstofwagens door hun hoge aankoopprijs quasi automatisch in de laagste premiecategorie van 2.500 euro vallen. Nochtans heeft waterstoftechnologie volgens hem een aantal duidelijke voordelen (bv. groter bereik en snellere tankbeurt) tegenover elektrische wagens. Minister Turtelboom wil er zeker over nadenken waterstofwagens een hogere premie te geven, maar wijst erop dat het prioritaire probleem nog ligt bij de laadinfrastructuur. Er zijn wel plannen voor laadpunten voor waterstofwagens (binnenkort opent een eerste laadpunt in Zaventem, red.), maar momenteel is er nog geen. "Ik kan de premie dus wel verhogen, maar als er geen laadinfrastructuur is, heeft dat weinig zin, want alleen trekt zo'n premie de markt niet op gang". (Belga)

Sinds begin dit jaar kan de Vlaming een premie krijgen tussen de 2.500 en 5.000 euro bij de aanschaf van een zero-emissiewagen. De premie varieert naargelang de catalogusprijs. Wagens met een cataloguswaarde van minder dan 31.000 euro hebben recht op de hoogste premie en wagens boven de 61.000 euro op de laagste. De redenering hierachter is om de hoge aanschafprijs van zero-emissiewagens voor een deel dicht te rijden en zo mensen te stimuleren te kiezen voor een milieuvriendelijke wagen. Volgens minister Turtelboom zijn er intussen 323 aanvragen voor de premie ingediend. Bijna alle aanvragen (317) hebben betrekking op de lage en middencategorieën. Amper zes aanvragen zitten boven de 61.000 euro. Van het voorziene budget van 5 miljoen euro, is nog 3,5 miljoen euro beschikbaar. Minister Turtelboom wil de premie goed monitoren. De premie is sowieso degressief. Normaal gezien zakt de maximale premie in 2017 van 5.000 naar 4.000 euro. Maar als het voorziene budget uitgeput geraakt, zal de premie sneller afgebouwd worden. N-VA-parlementslid Diependaele betreurt dat waterstofwagens door hun hoge aankoopprijs quasi automatisch in de laagste premiecategorie van 2.500 euro vallen. Nochtans heeft waterstoftechnologie volgens hem een aantal duidelijke voordelen (bv. groter bereik en snellere tankbeurt) tegenover elektrische wagens. Minister Turtelboom wil er zeker over nadenken waterstofwagens een hogere premie te geven, maar wijst erop dat het prioritaire probleem nog ligt bij de laadinfrastructuur. Er zijn wel plannen voor laadpunten voor waterstofwagens (binnenkort opent een eerste laadpunt in Zaventem, red.), maar momenteel is er nog geen. "Ik kan de premie dus wel verhogen, maar als er geen laadinfrastructuur is, heeft dat weinig zin, want alleen trekt zo'n premie de markt niet op gang". (Belga)