Sinds 1 mei hebben zelfstandige ouders of meeouders recht op een vaderschapsverlof van tien dagen. Ze moeten dat verlof binnen de vier maanden na de geboorte opnemen.

Sindsdien dienden bijna 2.000 vaders en toekomstige vaders een aanvraag in om van de maatregel te kunnen genieten. Die laat hen toe het gezinsleven en de professionele verplichtingen beter te combineren, aldus de bevoegde minister Denis Ducarme (MR). Hij diende vrijdag op de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit in, om de toegangsvoorwaarden en betalingsprocedure van het vaderschapsverlof te preciseren.

Sinds 1 mei hebben zelfstandige ouders of meeouders recht op een vaderschapsverlof van tien dagen. Ze moeten dat verlof binnen de vier maanden na de geboorte opnemen. Sindsdien dienden bijna 2.000 vaders en toekomstige vaders een aanvraag in om van de maatregel te kunnen genieten. Die laat hen toe het gezinsleven en de professionele verplichtingen beter te combineren, aldus de bevoegde minister Denis Ducarme (MR). Hij diende vrijdag op de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit in, om de toegangsvoorwaarden en betalingsprocedure van het vaderschapsverlof te preciseren.