83.048 personen, of 59%, kregen een minnelijke schikking voorgesteld, en daarvan heeft 53% intussen die minnelijke schikking betaald. In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard, bijvoorbeeld in geval van recidive, of was er sprake van een alternatieve afhandeling, zoals bijvoorbeeld een pretoriaanse probatie door het parket. Zo werd voor 24.008 personen, of ongeveer 17%, het dossier zonder gevolg geklasseerd, voornamelijk omdat er onvoldoende bewijzen waren of omdat er geen sprake was van een inbreuk. In slechts 2% van alle correctionele corona-dossiers, 2.754 op 140.903, was er sprake van een zogenaamd opportuniteitssepot. Wie zijn minnelijke schikking niet betaalde, werd gedagvaard. In totaal werden in de afgelopen 10 maanden door de correctionele parketten 16.012 personen gedagvaard in correctionele dossiers, waarvan voor 8.729 verdachten inmiddels een eerste vonnis werd geveld. Van de 140.903 personen die een proces-verbaal kregen, zijn er dus al 88.710 verdachten - of 63% - van wie het dossier werd afgehandeld op het niveau van het parket of, na dagvaarding door het parket, voorgekomen is voor de rechtbank. Daarnaast kregen ook 18.006 minderjarigen werd een proces-verbaal. Afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van de feiten en de situatie van de minderjarige, kregen zij een waarschuwingsbrief, een herinnering aan de wet, moesten ze voorwaarden naleven of een zogenaamd positief project uitvoeren, of werden ze ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. (Belga)

83.048 personen, of 59%, kregen een minnelijke schikking voorgesteld, en daarvan heeft 53% intussen die minnelijke schikking betaald. In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard, bijvoorbeeld in geval van recidive, of was er sprake van een alternatieve afhandeling, zoals bijvoorbeeld een pretoriaanse probatie door het parket. Zo werd voor 24.008 personen, of ongeveer 17%, het dossier zonder gevolg geklasseerd, voornamelijk omdat er onvoldoende bewijzen waren of omdat er geen sprake was van een inbreuk. In slechts 2% van alle correctionele corona-dossiers, 2.754 op 140.903, was er sprake van een zogenaamd opportuniteitssepot. Wie zijn minnelijke schikking niet betaalde, werd gedagvaard. In totaal werden in de afgelopen 10 maanden door de correctionele parketten 16.012 personen gedagvaard in correctionele dossiers, waarvan voor 8.729 verdachten inmiddels een eerste vonnis werd geveld. Van de 140.903 personen die een proces-verbaal kregen, zijn er dus al 88.710 verdachten - of 63% - van wie het dossier werd afgehandeld op het niveau van het parket of, na dagvaarding door het parket, voorgekomen is voor de rechtbank. Daarnaast kregen ook 18.006 minderjarigen werd een proces-verbaal. Afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van de feiten en de situatie van de minderjarige, kregen zij een waarschuwingsbrief, een herinnering aan de wet, moesten ze voorwaarden naleven of een zogenaamd positief project uitvoeren, of werden ze ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. (Belga)