Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege verklaarde aan Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe in de commissie Leefmilieu dat er overeenstemming is. "De minister bevestigde dat er een principieel akkoord is bereikt tussen de federale overheid en de gewesten", aldus De Vroe. Op 30 mei zal het akkoord op een interministeriële conferentie worden bekrachtigd en in 2015 moet het operationeel worden. Er zijn al jaren plannen voor de oprichting van een saneringsfonds voor lekkende stookolietanks bij particulieren. In 2005 sloten de gewesten en de federale overheid een principieel akkoord over de oprichting van zo'n fonds. Volgens het Vlaamse regeerakkoord (2009-2014) zou Vlaanderen zelf een stookoliefonds oprichten indien er voor 2010 geen duidelijkheid was over een federaal saneringsfonds. De oprichting van een Vlaams saneringsfonds werd echter telkens uitgesteld in het vooruitzicht van een federale regeling. (Belga)

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege verklaarde aan Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe in de commissie Leefmilieu dat er overeenstemming is. "De minister bevestigde dat er een principieel akkoord is bereikt tussen de federale overheid en de gewesten", aldus De Vroe. Op 30 mei zal het akkoord op een interministeriële conferentie worden bekrachtigd en in 2015 moet het operationeel worden. Er zijn al jaren plannen voor de oprichting van een saneringsfonds voor lekkende stookolietanks bij particulieren. In 2005 sloten de gewesten en de federale overheid een principieel akkoord over de oprichting van zo'n fonds. Volgens het Vlaamse regeerakkoord (2009-2014) zou Vlaanderen zelf een stookoliefonds oprichten indien er voor 2010 geen duidelijkheid was over een federaal saneringsfonds. De oprichting van een Vlaams saneringsfonds werd echter telkens uitgesteld in het vooruitzicht van een federale regeling. (Belga)