Het gaat om grotendeels dezelfde lijst van grondwetsartikels die de regering-Di Rupo op het einde van de legislatuur voor herziening vatbaar verklaarde. Kamer en Senaat keurden beide al een lijst goed, de regering voegt zich nu bij dat rijtje.

Onder die artikels is het fameuze artikel 7 bis. Door dat artikel open te stellen, kan een volgend parlement die passage aanpassen en zo de weg vrijbanen voor een klimaatwet. De herziening van 7bis tijdens déze legislatuur kwam er niet door tegenstemmen van N-VA, Open VLD en CD&V.

Eerder deze week had Groen-Kamerlid Kristof Calvo premier Charles Michel (MR) nog opgeroepen om werk te maken van die goedkeuring.

Ook artikel 63 wordt opengesteld. Zo zou het volgende parlement kunnen beslissen om het aantal parlementsleden te verminderen.

Het openstellen van artikel 21 haalde het dan weer niet. Die passage regelt een van de aspecten van de scheiding tussen kerk en staat. Op vraag van CD&V blijft dat artikel op slot.

Zoals bekend staat artikel 195 niet op de lijst. Dat artikel regelt hoe de Grondwet kan worden aangepast en wordt soms omschreven als de 'sleutel op de Grondwet'.

Hoe dan ook krijgt premier Michel zijn zin en wordt de 'communautaire doos van Pandora' niet geopend.

De lijst

- artikel 7bis

- titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen;

- titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen;

- artikel 22

- artikel 23, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit;

- artikel 25, om een lid toe te voegen teneinde de waarborgen van de drukpers uit te breiden tot de andere informatiemiddelen;

- artikel 28

- artikel 29

- artikel 63, paragraaf 1 tot 3

- artikel 148, tweede lid,

- artikel 150

Het gaat om grotendeels dezelfde lijst van grondwetsartikels die de regering-Di Rupo op het einde van de legislatuur voor herziening vatbaar verklaarde. Kamer en Senaat keurden beide al een lijst goed, de regering voegt zich nu bij dat rijtje. Onder die artikels is het fameuze artikel 7 bis. Door dat artikel open te stellen, kan een volgend parlement die passage aanpassen en zo de weg vrijbanen voor een klimaatwet. De herziening van 7bis tijdens déze legislatuur kwam er niet door tegenstemmen van N-VA, Open VLD en CD&V.Eerder deze week had Groen-Kamerlid Kristof Calvo premier Charles Michel (MR) nog opgeroepen om werk te maken van die goedkeuring.Ook artikel 63 wordt opengesteld. Zo zou het volgende parlement kunnen beslissen om het aantal parlementsleden te verminderen.Het openstellen van artikel 21 haalde het dan weer niet. Die passage regelt een van de aspecten van de scheiding tussen kerk en staat. Op vraag van CD&V blijft dat artikel op slot.Zoals bekend staat artikel 195 niet op de lijst. Dat artikel regelt hoe de Grondwet kan worden aangepast en wordt soms omschreven als de 'sleutel op de Grondwet'. Hoe dan ook krijgt premier Michel zijn zin en wordt de 'communautaire doos van Pandora' niet geopend.