De activiteiten mogen blijven doorgaan, maar in kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Aan de ouders wordt gevraagd om de activiteiten van hun kinderen te beperken tot één hobby of activiteit per week. Voor de kampjes in de krokusvakantie is er een uitzondering en zijn bubbels van 25 toegelaten. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle aan Belga bevestigd.

Na overleg met de experten hebben de ministers van Jeugd, Sport en Cultuur van de verschillende deelstaten een akkoord uitgewerkt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Er komt geen tijdelijke stop op de buitenschoolse activiteiten en ook geen verbod op indooractiviteiten.

Kinderen en jongeren kunnen met andere woorden naar de jeugdbeweging, sportclub of muziekacademie blijven gaan. Maar er komen wel een aantal beperkingen. Zo moet er gewerkt worden met kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Daarnaast wordt aan de ouders gevraagd om de groepsgerichte hobby's van hun kinderen te beperken tot één per week.

'Dat is een sterke aanbeveling aan de ouders', legt minister Dalle uit. 'Nu zien we dat kinderen soms naar de jeugdbeweging gaan en in dezelfde week ook naar de voetbalclub of de muziekacademie. Dat zijn volgens de virologen te veel bubbels door elkaar', aldus Dalle.

Een verbod op indooractiviteiten voor -12-jarigen komt er niet. 'Maar we vragen om zoveel mogelijk buiten te organiseren. Alleen als het niet anders kan, een pianoles bijvoorbeeld, kan het binnen', zegt de CD&V-minister.

Voor de groep van 12 tot 18-jarigen komt er een beetje perspectief. Zij zullen voor het eerst sinds lang - weliswaar uitsluitend in de openlucht - opnieuw buitenschoolse activiteiten mogen doen. Ook voor hen geldt daarbij de beperking van de bubbel van 10. Sportwedstrijden zijn verboden, voor alle leeftijden. Binnen de bubbel kan wel een match van vijf tegen vijf gespeeld worden, maar competitie tegen andere bubbels is niet mogelijk.

Voor de jeugdkampen tijdens de krokusvakantie is er een uitzondering voorzien. Om die kampen organisatorisch haalbaar te maken, wordt een bubbel van 25 voorzien. Dat is nog altijd een halvering van de bestaande contactbubbel van 50.

Volgens Dalle wordt het voorstel van de deelstaten nu voorgelegd aan het Overlegcomité. Dat zou mogelijk donderdag al kunnen samenkomen, zegt een andere bron.

Als de maatregelen daar groen licht krijgen, zal er ook een nieuw ministerieel besluit nodig zijn.

Minister Dalle zelf hoopt dat de nieuwe regels tegen het weekend kunnen ingaan. 'Gezien de huidige stand van de pandemie vragen de virologen ons om dit zo snel als mogelijk toe te passen', aldus Dalle. Dalle zelf gaat alvast aan de jeugdsector vragen om de regels vanaf het weekend toe te passen.

Tevredenheid bij Chiro en Scouts en Gidsen

Chiro Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen reageren 'heel blij en zeer tevreden' op het bereikte akkoord over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. 'Chiro is heel blij dat er is geluisterd naar de sector en ook dat een mogelijkheid wordt geboden voor de +12-jarigen, waar alles stil ligt sinds de herfstvakantie', aldus Niels De Ceulaer, nationaal secretaris. Scouts en Gidsen Vlaanderen is globaal zeer tevreden met het resultaat en gaat in overleg met de jeugdsector over hoe dit praktisch te vertalen naar het terrein. 'Alles staat wel onder voorbehoud van wat het Overlegcomité beslist', zegt woordvoerder Jan Van Reusel.

'Er is begrip voor het bijstellen naar kleinere bubbels bij de -12-jarigen. De praktische uitwerking zal niet evident zijn, vooral voor de kleinsten in kleine groepjes. Er zijn nog veel vragen over de praktische uitwerking: wordt de begeleiding meegeteld in de bubbel van 10 personen', reageert De Ceulaer.

Van Reusel is ook blij met het vertrouwen dat wordt gesteld in de verantwoordelijkheid van het jeugdwerk. Hij wijst op het succes van de zomerkampen, waar met strikte protocollen haast geen besmettingen opdoken. 'Het is belangrijk dat kinderen en jongeren bewegingsruimte krijgen. Het is het antwoord op een pedagogische noodzaak, de nood aan contact en uitdagingen.'

Praktisch moet nog heel wat uitgeklaard worden: aantallen, grootte van groepen, welke activiteiten? 'Zien groepen het zitten om binnen die kaders te werken? Wie dit niet wil, zullen we niet laten vallen', aldus Van Reusel namens Scouts en Gidsen.

'Inzicht over rol jonge kinderen groeit'

Het overlegcomité heeft afgelopen vrijdag begrip getoond voor de moeilijke situatie van jongeren. Het is goed dat de bevoegde ministers van de deelstaten dit hebben opgepikt en nu aan het Overlegcomité een voorstel voorleggen met betrekking tot naschoolse activiteiten.' Dat zegt het kabinet van eerste minister Alexander De Croo dinsdagavond.

De verschillende deelstaten van het land hebben een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. De activiteiten mogen blijven doorgaan, maar in kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Aan de ouders wordt gevraagd om de activiteiten van hun kinderen te beperken tot één hobby of activiteit per week. Voor de kampjes in de krokusvakantie is er een uitzondering en zijn bubbels van 25 toegelaten.

De premier verwelkomt het voorstel en benadrukt de moeilijke situatie van de jeugd. 'Tegelijk blijven we erg bezorgd over de epidemiologische situatie en groeit ook het inzicht over de rol van jonge kinderen in de huidige fase van de pandemie met nieuwe, besmettelijkere virusvarianten', is te horen bij zijn kabinet.

'Het voorstel van de ministers van Jeugd zal nu op federaal vlak besproken worden, ook rekening houdend met de epidemiologische risico's. Daarna gebeurt er een vertaling in heldere en handhaafbare regels, vastgelegd in een ministerieel besluit dat aan een elektronisch Overlegcomité kan worden voorgelegd.'

Wanneer die vergadering plaatsvindt, is volgens het kabinet-De Croo nog niet afgeklopt.

De activiteiten mogen blijven doorgaan, maar in kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Aan de ouders wordt gevraagd om de activiteiten van hun kinderen te beperken tot één hobby of activiteit per week. Voor de kampjes in de krokusvakantie is er een uitzondering en zijn bubbels van 25 toegelaten. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle aan Belga bevestigd.Na overleg met de experten hebben de ministers van Jeugd, Sport en Cultuur van de verschillende deelstaten een akkoord uitgewerkt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Er komt geen tijdelijke stop op de buitenschoolse activiteiten en ook geen verbod op indooractiviteiten. Kinderen en jongeren kunnen met andere woorden naar de jeugdbeweging, sportclub of muziekacademie blijven gaan. Maar er komen wel een aantal beperkingen. Zo moet er gewerkt worden met kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Daarnaast wordt aan de ouders gevraagd om de groepsgerichte hobby's van hun kinderen te beperken tot één per week. 'Dat is een sterke aanbeveling aan de ouders', legt minister Dalle uit. 'Nu zien we dat kinderen soms naar de jeugdbeweging gaan en in dezelfde week ook naar de voetbalclub of de muziekacademie. Dat zijn volgens de virologen te veel bubbels door elkaar', aldus Dalle. Een verbod op indooractiviteiten voor -12-jarigen komt er niet. 'Maar we vragen om zoveel mogelijk buiten te organiseren. Alleen als het niet anders kan, een pianoles bijvoorbeeld, kan het binnen', zegt de CD&V-minister. Voor de groep van 12 tot 18-jarigen komt er een beetje perspectief. Zij zullen voor het eerst sinds lang - weliswaar uitsluitend in de openlucht - opnieuw buitenschoolse activiteiten mogen doen. Ook voor hen geldt daarbij de beperking van de bubbel van 10. Sportwedstrijden zijn verboden, voor alle leeftijden. Binnen de bubbel kan wel een match van vijf tegen vijf gespeeld worden, maar competitie tegen andere bubbels is niet mogelijk. Voor de jeugdkampen tijdens de krokusvakantie is er een uitzondering voorzien. Om die kampen organisatorisch haalbaar te maken, wordt een bubbel van 25 voorzien. Dat is nog altijd een halvering van de bestaande contactbubbel van 50. Volgens Dalle wordt het voorstel van de deelstaten nu voorgelegd aan het Overlegcomité. Dat zou mogelijk donderdag al kunnen samenkomen, zegt een andere bron. Als de maatregelen daar groen licht krijgen, zal er ook een nieuw ministerieel besluit nodig zijn. Minister Dalle zelf hoopt dat de nieuwe regels tegen het weekend kunnen ingaan. 'Gezien de huidige stand van de pandemie vragen de virologen ons om dit zo snel als mogelijk toe te passen', aldus Dalle. Dalle zelf gaat alvast aan de jeugdsector vragen om de regels vanaf het weekend toe te passen. Chiro Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen reageren 'heel blij en zeer tevreden' op het bereikte akkoord over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. 'Chiro is heel blij dat er is geluisterd naar de sector en ook dat een mogelijkheid wordt geboden voor de +12-jarigen, waar alles stil ligt sinds de herfstvakantie', aldus Niels De Ceulaer, nationaal secretaris. Scouts en Gidsen Vlaanderen is globaal zeer tevreden met het resultaat en gaat in overleg met de jeugdsector over hoe dit praktisch te vertalen naar het terrein. 'Alles staat wel onder voorbehoud van wat het Overlegcomité beslist', zegt woordvoerder Jan Van Reusel.'Er is begrip voor het bijstellen naar kleinere bubbels bij de -12-jarigen. De praktische uitwerking zal niet evident zijn, vooral voor de kleinsten in kleine groepjes. Er zijn nog veel vragen over de praktische uitwerking: wordt de begeleiding meegeteld in de bubbel van 10 personen', reageert De Ceulaer. Van Reusel is ook blij met het vertrouwen dat wordt gesteld in de verantwoordelijkheid van het jeugdwerk. Hij wijst op het succes van de zomerkampen, waar met strikte protocollen haast geen besmettingen opdoken. 'Het is belangrijk dat kinderen en jongeren bewegingsruimte krijgen. Het is het antwoord op een pedagogische noodzaak, de nood aan contact en uitdagingen.' Praktisch moet nog heel wat uitgeklaard worden: aantallen, grootte van groepen, welke activiteiten? 'Zien groepen het zitten om binnen die kaders te werken? Wie dit niet wil, zullen we niet laten vallen', aldus Van Reusel namens Scouts en Gidsen. Het overlegcomité heeft afgelopen vrijdag begrip getoond voor de moeilijke situatie van jongeren. Het is goed dat de bevoegde ministers van de deelstaten dit hebben opgepikt en nu aan het Overlegcomité een voorstel voorleggen met betrekking tot naschoolse activiteiten.' Dat zegt het kabinet van eerste minister Alexander De Croo dinsdagavond.De verschillende deelstaten van het land hebben een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. De activiteiten mogen blijven doorgaan, maar in kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Aan de ouders wordt gevraagd om de activiteiten van hun kinderen te beperken tot één hobby of activiteit per week. Voor de kampjes in de krokusvakantie is er een uitzondering en zijn bubbels van 25 toegelaten. De premier verwelkomt het voorstel en benadrukt de moeilijke situatie van de jeugd. 'Tegelijk blijven we erg bezorgd over de epidemiologische situatie en groeit ook het inzicht over de rol van jonge kinderen in de huidige fase van de pandemie met nieuwe, besmettelijkere virusvarianten', is te horen bij zijn kabinet. 'Het voorstel van de ministers van Jeugd zal nu op federaal vlak besproken worden, ook rekening houdend met de epidemiologische risico's. Daarna gebeurt er een vertaling in heldere en handhaafbare regels, vastgelegd in een ministerieel besluit dat aan een elektronisch Overlegcomité kan worden voorgelegd.' Wanneer die vergadering plaatsvindt, is volgens het kabinet-De Croo nog niet afgeklopt.