'Het principe wordt al sinds een jaar uitgerold, in samenspraak met het kenniscentrum Fietsberaad. We kiezen hierbij voor uniformiteit, omwille van de verkeersveiligheid', zegt Anton De Coster van AWV.

Het Agentschap is al enkele maanden bezig met de signalisatie te wijzigen op fietspaden die een gewestelijke voorrangsweg kruisen. Fietspaden verliezen er hun rode kleur en er komen haaientanden om te tonen dat de fietser voorrang moet verlenen aan het doorgaande autoverkeer. In Leuven zorgde de maatregel donderdag voor verontwaardiging. Ook Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw reageert vrijdag vol onbegrip op Twitter.

Maar volgens Anton De Coster is de maatregel genomen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. 'Vroeger hadden fietsers op oversteekplaatsen van een gewestweg soms wel en soms niet voorrang. Dat zorgde voor verwarring', klinkt het. 'Nu is gekozen voor uniformiteit, niet alleen inzake het principe, maar ook inzake de wegmarkeringen.' De woordvoerder van het AWV beklemtoont dat het hier gaat om grote voorrangswegen met veel verkeer.

Het zogenaamde STOP-principe (waarbij de prioriteit van het Vlaamse mobiliteitsbeleid eerst gaat naar stappen, trappen, openbaar vervoer en in laatste instantie de personenwagen, red.) wordt dus niet in vraag gesteld. 'Bij nieuwe infrastructuur of de herinrichting van bestaande infrastructuur wordt hier zeker rekening mee gehouden. Maar we gaan als wegbeheerder altijd uit van de situatie op het terrein. De wijziging van de voorrangsregel past in een reeks maatregelen om de verkeerssituatie aan oversteekplaatsen op een drukke voorrangsweg voor fietsers veiliger te maken', aldus De Coster.

De aanpassing wordt uitgerold in heel Vlaanderen, dus ook in studentensteden als Leuven en Gent. Volgens De Coster is het AWV wel bereid om met stadsbesturen waar er structurele problemen van doorstroming voor fietsers ontstaan, samen te zitten en te kijken naar mogelijke aanpassingen in de infrastructuur. 'Zo komt er een fietsbrug langs de Leuvense ring en bekijken we de mogelijkheid van een groen vierkant aan de Naamse Poort in Leuven.'

'Het principe wordt al sinds een jaar uitgerold, in samenspraak met het kenniscentrum Fietsberaad. We kiezen hierbij voor uniformiteit, omwille van de verkeersveiligheid', zegt Anton De Coster van AWV.Het Agentschap is al enkele maanden bezig met de signalisatie te wijzigen op fietspaden die een gewestelijke voorrangsweg kruisen. Fietspaden verliezen er hun rode kleur en er komen haaientanden om te tonen dat de fietser voorrang moet verlenen aan het doorgaande autoverkeer. In Leuven zorgde de maatregel donderdag voor verontwaardiging. Ook Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw reageert vrijdag vol onbegrip op Twitter.Maar volgens Anton De Coster is de maatregel genomen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. 'Vroeger hadden fietsers op oversteekplaatsen van een gewestweg soms wel en soms niet voorrang. Dat zorgde voor verwarring', klinkt het. 'Nu is gekozen voor uniformiteit, niet alleen inzake het principe, maar ook inzake de wegmarkeringen.' De woordvoerder van het AWV beklemtoont dat het hier gaat om grote voorrangswegen met veel verkeer. Het zogenaamde STOP-principe (waarbij de prioriteit van het Vlaamse mobiliteitsbeleid eerst gaat naar stappen, trappen, openbaar vervoer en in laatste instantie de personenwagen, red.) wordt dus niet in vraag gesteld. 'Bij nieuwe infrastructuur of de herinrichting van bestaande infrastructuur wordt hier zeker rekening mee gehouden. Maar we gaan als wegbeheerder altijd uit van de situatie op het terrein. De wijziging van de voorrangsregel past in een reeks maatregelen om de verkeerssituatie aan oversteekplaatsen op een drukke voorrangsweg voor fietsers veiliger te maken', aldus De Coster. De aanpassing wordt uitgerold in heel Vlaanderen, dus ook in studentensteden als Leuven en Gent. Volgens De Coster is het AWV wel bereid om met stadsbesturen waar er structurele problemen van doorstroming voor fietsers ontstaan, samen te zitten en te kijken naar mogelijke aanpassingen in de infrastructuur. 'Zo komt er een fietsbrug langs de Leuvense ring en bekijken we de mogelijkheid van een groen vierkant aan de Naamse Poort in Leuven.'