Bij het agentschap moeten, tot ongenoegen van personeel en vakbonden, 170 van de circa 700 werknemers afvloeien. Volgens bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) is de ingreep nodig omdat de vluchtelingenstroom is afgenomen en er dus minder mensen een inburgeringstraject volgen. De oppositie betwist dit, spreekt van lange wachtlijsten en vraagt een externe doorlichting van het agentschap.

Na verschillende discussies over de kwestie, besliste de commissie een werkbezoek te brengen aan het agentschap. Volgens commissievoorzitter Mercedes Van Volcem (Open VLD) is duidelijk geworden dat er geen capaciteitsprobleem speelt bij het agentschap. 'Het gaat om een tijdelijk probleem dat voortkomt uit technische zaken', zegt ze. De kruispuntbank inburgering zou niet optimaal zijn afgestemd op de planningstool van het agentschap. Volgens Van Volcem zal dat tegen de zomer zijn opgelost.

Ook oppositielid Yasmine Kherbache geeft aan dat vraag en aanbod niet optimaal op elkaar zijn afgestemd. 'Er is een groep die al veel te lang wacht, maar de reden daarvoor is vooral operationeel.' Wat Kherbache wel alarmeert, is dat de directie volgens haar heeft aangegeven dat er door het budgettair kader van de regering moet worden gemikt op 11.000 inburgeraars per jaar. 'Terwijl er vorig jaar nog een instroom was van meer dan 15.000', aldus het parlementslid. 'De directie verwacht zelfs nog een forse stijging door de nieuwe verplichte inburgering in Brussel.'

'Het cijfer van 11.000 is berekend op de instroom van 2012 en dus volledig achterhaald', vult An Moerenhout (Groen) aan. 'Wij gaan vanaf nu volop pleiten om de dotatie op te trekken. N-VA heeft immers zelf de mond vol over het belang van integratie.' Die partij ontkent dan weer dat er financiering wordt voorzien voor slechts 11.000 inburgeraars. 'Er is dit en vorig jaar telkens 10 miljoen euro extra uitgetrokken', zegt Peter Wouters (N-VA). 'Als er morgen opnieuw een piek komt, moeten we ons aanpassen en zullen we daar opnieuw extra middelen voor vrijmaken.'

Wouters wijst er ook op dat er niet sowieso 170 mensen moeten afvloeien. Het gaat om een maximumaantal in het kader van de Wet-Renault. Het argument van de regering dat de vluchtelingenstroom afneemt, blijft niet overeind, vindt Kherbache. 'Het is vandaag opnieuw duidelijk geworden dat de grootste groep inburgeraars bestaat uit Europeanen en gezinsherenigers. Die laatste doelgroep zal de komende jaren alleszins niet afnemen', besluit ze.

Bij het agentschap moeten, tot ongenoegen van personeel en vakbonden, 170 van de circa 700 werknemers afvloeien. Volgens bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) is de ingreep nodig omdat de vluchtelingenstroom is afgenomen en er dus minder mensen een inburgeringstraject volgen. De oppositie betwist dit, spreekt van lange wachtlijsten en vraagt een externe doorlichting van het agentschap.Na verschillende discussies over de kwestie, besliste de commissie een werkbezoek te brengen aan het agentschap. Volgens commissievoorzitter Mercedes Van Volcem (Open VLD) is duidelijk geworden dat er geen capaciteitsprobleem speelt bij het agentschap. 'Het gaat om een tijdelijk probleem dat voortkomt uit technische zaken', zegt ze. De kruispuntbank inburgering zou niet optimaal zijn afgestemd op de planningstool van het agentschap. Volgens Van Volcem zal dat tegen de zomer zijn opgelost.Ook oppositielid Yasmine Kherbache geeft aan dat vraag en aanbod niet optimaal op elkaar zijn afgestemd. 'Er is een groep die al veel te lang wacht, maar de reden daarvoor is vooral operationeel.' Wat Kherbache wel alarmeert, is dat de directie volgens haar heeft aangegeven dat er door het budgettair kader van de regering moet worden gemikt op 11.000 inburgeraars per jaar. 'Terwijl er vorig jaar nog een instroom was van meer dan 15.000', aldus het parlementslid. 'De directie verwacht zelfs nog een forse stijging door de nieuwe verplichte inburgering in Brussel.''Het cijfer van 11.000 is berekend op de instroom van 2012 en dus volledig achterhaald', vult An Moerenhout (Groen) aan. 'Wij gaan vanaf nu volop pleiten om de dotatie op te trekken. N-VA heeft immers zelf de mond vol over het belang van integratie.' Die partij ontkent dan weer dat er financiering wordt voorzien voor slechts 11.000 inburgeraars. 'Er is dit en vorig jaar telkens 10 miljoen euro extra uitgetrokken', zegt Peter Wouters (N-VA). 'Als er morgen opnieuw een piek komt, moeten we ons aanpassen en zullen we daar opnieuw extra middelen voor vrijmaken.'Wouters wijst er ook op dat er niet sowieso 170 mensen moeten afvloeien. Het gaat om een maximumaantal in het kader van de Wet-Renault. Het argument van de regering dat de vluchtelingenstroom afneemt, blijft niet overeind, vindt Kherbache. 'Het is vandaag opnieuw duidelijk geworden dat de grootste groep inburgeraars bestaat uit Europeanen en gezinsherenigers. Die laatste doelgroep zal de komende jaren alleszins niet afnemen', besluit ze.