Sinds enkele weken maken de vakbonden zich zorgen over de maatregel die de regering wil doorvoeren. Eerder werd, uit besparingsoverwegingen, beslist die voor de private sector af te schaffen. Nu is de bedoeling dat ook de publieke sector volgt. Tanguy Veys (Vlaams Belang) en Siegfried Bracke (N-VA) vinden het niet kunnen dat de regering de vergoeding zou afschaffen, maar intussen de bijdrage van 0,5 procent op het brutoloon zou behouden. "Diefstal", noemde Veys dat tijdens het wekelijkse vragenuurtje, terwijl Bracke vond dat dit op een belastingverhoging neerkomt. De Croo verwees naar het sociaal overleg dat aan de gang. Hij wil ook het standpunt van de Raad van State over de ingreep kennen om zich ervan te vergewissen dat er geen discriminatie zou ontstaan tussen drie onderscheiden categorieën. De Croo ontkende dat de gepensioneerden in ons land de rekening betalen voor de saneringen. In andere landen wordt gesneden in de pensioendiensten, terwijl hier dit jaar de pensioenen met 2 procent zijn gestegen en er bijvoorbeeld sprake is van een welvaartsenveloppe van 58 miljoen euro voor de openbare sector, luidde het. De minister merkte op dat het sociaal overleg zich ook buigt over een gezamenlijke pot voor de ambtenarenpensioenen. In 2006 moest 7,2 miljard euro worden betaald voor overheidspensioenen, terwijl dat momenteel zowat 10 miljard euro is, waarvan 6 miljoen euro voor de gemeenschappen en gewesten. "Mochten alle deelstaten ook een bijdrage betalen voor hun eigen werknemers, dan zouden we dit soort maatregelen niet moeten nemen", besloot hij. (Belga)

Sinds enkele weken maken de vakbonden zich zorgen over de maatregel die de regering wil doorvoeren. Eerder werd, uit besparingsoverwegingen, beslist die voor de private sector af te schaffen. Nu is de bedoeling dat ook de publieke sector volgt. Tanguy Veys (Vlaams Belang) en Siegfried Bracke (N-VA) vinden het niet kunnen dat de regering de vergoeding zou afschaffen, maar intussen de bijdrage van 0,5 procent op het brutoloon zou behouden. "Diefstal", noemde Veys dat tijdens het wekelijkse vragenuurtje, terwijl Bracke vond dat dit op een belastingverhoging neerkomt. De Croo verwees naar het sociaal overleg dat aan de gang. Hij wil ook het standpunt van de Raad van State over de ingreep kennen om zich ervan te vergewissen dat er geen discriminatie zou ontstaan tussen drie onderscheiden categorieën. De Croo ontkende dat de gepensioneerden in ons land de rekening betalen voor de saneringen. In andere landen wordt gesneden in de pensioendiensten, terwijl hier dit jaar de pensioenen met 2 procent zijn gestegen en er bijvoorbeeld sprake is van een welvaartsenveloppe van 58 miljoen euro voor de openbare sector, luidde het. De minister merkte op dat het sociaal overleg zich ook buigt over een gezamenlijke pot voor de ambtenarenpensioenen. In 2006 moest 7,2 miljard euro worden betaald voor overheidspensioenen, terwijl dat momenteel zowat 10 miljard euro is, waarvan 6 miljoen euro voor de gemeenschappen en gewesten. "Mochten alle deelstaten ook een bijdrage betalen voor hun eigen werknemers, dan zouden we dit soort maatregelen niet moeten nemen", besloot hij. (Belga)