De Oostkampse advocaat Jean Marie De Meester dient een wrakingsverzoek in tegen alle rechters van het hoogste rechtscollege. 'Het kan niet dat rechters die aan het portaal van de kathedraal ontvangen worden door Léonard en die in toga op het Te Deum verschijnen oordelen over aartsbisschop Léonard', aldus De Meester. Nog volgens De Meester zou kamervoorzitter Goethals mogelijk banden hebben met Opus Dei. 'De scheiding van kerk en staat komt zo ernstig in het gedrang', zegt De Meester. Waarover gaat het?In 2010 dient de Oostkampse advocaat Jean Marie De Meester bij de onderzoeksrechter in Brugge een klacht in met burgerlijke partijstelling tegen aartsbisschop André Léonard. De klacht omvat een bundeling van klachten over de homofobe uitspraken van Léonard. Die zouden een inbreuk zijn op de antidiscriminatiewet en getuigen van laster en eerroof ten aanzien van de holebigemeenschap.

Advocaat De Meester ziet in het najaar van 2011 zijn eis tot burgerlijke partijstelling onontvankelijk verklaard door de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling. Reden: De uitspraken van Léonard waren niet specifiek gericht tot advocaat De Meester, maar waren gericht tot de hele holebigemeenschap. Hij had dus als privépersoon geen persoonlijke schade geleden, zo stelde de Kamer van Inbeschuldigingstelling in haar arrest.

Wrakingsverzoek

De zaak krijgt nu een staartje in cassatie. Advocaat De Meester dient een wrakingsverzoek in tegen de rechters van het hoogste rechtscollege omdat de scheiding tussen kerk en staat niet zou worden gerespecteerd en er een schijn van partijdigheid zou bestaan.

De Meester: 'Mijn wrakingsverzoek is tweeledig. Ik wraak alle rechters van het hoogste rechtscollege omdat het niet kan dat die rechters jaarlijks op het Te Deum in toga voor Léonard verschijnen en door hem worden ontvangen. Het zijn diezelfde rechters die over Léonard recht moeten spreken. Ik meen dat er zo een zweem van partijdigheid in het leven wordt geroepen en de scheiding tussen kerk en staat niet wordt gerespecteerd.' De Meester baseert zijn klacht op artikel 828 van het burgerlijk wetboek.

Opus Dei

Opmerkelijk is zeker het tweede gedeelte van het wrakingsverzoek. Volgens De Meester zou kamervoorzitter Etienne Goethals, de toekomstige opvolger van Ghislain Londers, mogelijk banden hebben met Opus Dei. 'Ik heb een vermoeden gebaseerd op betrouwbare aanwijzingen dat dit zo is, geen absolute zekerheid. Zeker is wel dat Goethals in de periode 1980-90 proost was van de edele confrèrie van het Heilig Bloed (genootschap in Brugge). Ik ruik partijdigheid.'

Een wrakingsverzoek tegen het voltallige Hof van Cassatie is een unicum. Voor De Meester gaat het in deze zaak om een princiepskwestie. Hoe gaat het hoogste rechtscollege over zichzelf oordelen? Hoe gaat het oordelen over de scheiding tussen kerk en staat?

Zou het wrakingsverzoek worden ingewilligd dan is er bijvoorbeeld geen rechter om de zaak te behandelen. 'De Belgische Staat heeft dan een groot probleem', aldus De Meester.

Over het wrakingsverzoek zelf wordt geoordeeld op dinsdag 24 april. Zou Cassatie niet ingaan op het verzoek van advocaat De Meester dan is die bereid naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te trekken. 'Ieder heeft namelijk recht op een eerlijke, onafhankelijke en faire rechtsbedeling.'

Ingrid Moriau

De Oostkampse advocaat Jean Marie De Meester dient een wrakingsverzoek in tegen alle rechters van het hoogste rechtscollege. 'Het kan niet dat rechters die aan het portaal van de kathedraal ontvangen worden door Léonard en die in toga op het Te Deum verschijnen oordelen over aartsbisschop Léonard', aldus De Meester. Nog volgens De Meester zou kamervoorzitter Goethals mogelijk banden hebben met Opus Dei. 'De scheiding van kerk en staat komt zo ernstig in het gedrang', zegt De Meester. Waarover gaat het?In 2010 dient de Oostkampse advocaat Jean Marie De Meester bij de onderzoeksrechter in Brugge een klacht in met burgerlijke partijstelling tegen aartsbisschop André Léonard. De klacht omvat een bundeling van klachten over de homofobe uitspraken van Léonard. Die zouden een inbreuk zijn op de antidiscriminatiewet en getuigen van laster en eerroof ten aanzien van de holebigemeenschap. Advocaat De Meester ziet in het najaar van 2011 zijn eis tot burgerlijke partijstelling onontvankelijk verklaard door de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling. Reden: De uitspraken van Léonard waren niet specifiek gericht tot advocaat De Meester, maar waren gericht tot de hele holebigemeenschap. Hij had dus als privépersoon geen persoonlijke schade geleden, zo stelde de Kamer van Inbeschuldigingstelling in haar arrest. Wrakingsverzoek De zaak krijgt nu een staartje in cassatie. Advocaat De Meester dient een wrakingsverzoek in tegen de rechters van het hoogste rechtscollege omdat de scheiding tussen kerk en staat niet zou worden gerespecteerd en er een schijn van partijdigheid zou bestaan. De Meester: 'Mijn wrakingsverzoek is tweeledig. Ik wraak alle rechters van het hoogste rechtscollege omdat het niet kan dat die rechters jaarlijks op het Te Deum in toga voor Léonard verschijnen en door hem worden ontvangen. Het zijn diezelfde rechters die over Léonard recht moeten spreken. Ik meen dat er zo een zweem van partijdigheid in het leven wordt geroepen en de scheiding tussen kerk en staat niet wordt gerespecteerd.' De Meester baseert zijn klacht op artikel 828 van het burgerlijk wetboek. Opus Dei Opmerkelijk is zeker het tweede gedeelte van het wrakingsverzoek. Volgens De Meester zou kamervoorzitter Etienne Goethals, de toekomstige opvolger van Ghislain Londers, mogelijk banden hebben met Opus Dei. 'Ik heb een vermoeden gebaseerd op betrouwbare aanwijzingen dat dit zo is, geen absolute zekerheid. Zeker is wel dat Goethals in de periode 1980-90 proost was van de edele confrèrie van het Heilig Bloed (genootschap in Brugge). Ik ruik partijdigheid.' Een wrakingsverzoek tegen het voltallige Hof van Cassatie is een unicum. Voor De Meester gaat het in deze zaak om een princiepskwestie. Hoe gaat het hoogste rechtscollege over zichzelf oordelen? Hoe gaat het oordelen over de scheiding tussen kerk en staat? Zou het wrakingsverzoek worden ingewilligd dan is er bijvoorbeeld geen rechter om de zaak te behandelen. 'De Belgische Staat heeft dan een groot probleem', aldus De Meester. Over het wrakingsverzoek zelf wordt geoordeeld op dinsdag 24 april. Zou Cassatie niet ingaan op het verzoek van advocaat De Meester dan is die bereid naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te trekken. 'Ieder heeft namelijk recht op een eerlijke, onafhankelijke en faire rechtsbedeling.' Ingrid Moriau