Toen in oktober 2014 tijdens een zitting van de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling achter gesloten deuren moest beslist worden over de verwijzing van 'piratenkoning' Mohamed Abdi Hassan, kwam het tot een bitse scheldpartij tussen federaal procureur Marianne Cappelle en advocaat Hans Rieder, die optrad voor Abdi Hassan. Procedurepleiter Ri...

Toen in oktober 2014 tijdens een zitting van de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling achter gesloten deuren moest beslist worden over de verwijzing van 'piratenkoning' Mohamed Abdi Hassan, kwam het tot een bitse scheldpartij tussen federaal procureur Marianne Cappelle en advocaat Hans Rieder, die optrad voor Abdi Hassan. Procedurepleiter Rieder meende onterecht dat het openbaar ministerie hem te laat bepaalde documenten had bezorgd. Hij vroeg daarom om een uitstel, maar federaal procureur Cappelle noemde dat 'niet correct'. 'Het moet gedaan zijn dat het openbaar ministerie de woorden 'niet correct' ten aanzien van mij in de mond neemt. Als mevrouw Cappelle dit blijft doen, dan zal ik mijn toga uittrekken en dan zal ik haar de huid vol schelden, zodat ze psychisch niet meer boven water komt,' zou de advocaat daarbij geroepen hebben. Ook na de zitting, buiten de rechtszaal, zouden er nog harde woorden gevallen zijn. Daarop diende Marianne Cappelle, die nu het onderzoek naar de Bende Van Nijvel leidt, een klacht in tegen advocaat Rieder wegens smaad. Het duurde tot mei 2016 voor het proces tegen Hans Rieder behandeld werd voor het hof van beroep in Brussel. In augustus dit jaar sprak het hof van beroep in Brussel de advocaat over de hele lijn vrij. 'Zolang een advocaat niet aanzet tot racisme, haat of geweld mag hij alles doen om zijn cliënt te verdedigen. En dus ook schelden,' oordeelde dat hof. Procureur Cappelle liet het daar echter niet bij en tekende cassatieberoep aan. Met succes, want het Hof van Cassatie verbrak vandaag het arrest van het hof van beroep en verwees de zaak naar het hof van beroep in Antwerpen. Dat rechtsorgaan moet de zaak nu opnieuw volledig behandelen en een oordeel vellen.