VTM Nieuws kon zes facturen ter waarde van 55.000 euro inzien die de vzw Let's Go Urban bij de stad indiende. Het zou eigenlijk gaan om facturen van Point Urbain, de vennootschap die de eventlocatie JJ House uitbaat en waarvan El Kaouakibi mede-eigenaar was, die zouden zijn aangepast voor ze werden voorgelegd bij de stad Antwerpen. De adressen op de facturen zouden zijn vervalst. Volgens gerechtsjournalist Faroek Özgünes tonen ze aan dat zo onterecht subsidies werden binnengehaald door Let's Go Urban.

In een reactie aan Belga laat de advocaat van El Kaouakibi, Mounir Souidi, weten dat de bevindingen deel uitmaken van een rapport van de voorlopig bewindvoerder van Let's Go Urban, Annemie Moens. 'Een rapport dat eerstdaags door de ondernemingsrechtbank zal worden behandeld maar nu dus al op redacties circuleert, wat onaanvaardbaar is', zegt hij. 'Dit rapport is uiterst eenzijdig opgesteld, het presenteert veronderstellingen als feiten en bevat belangrijke fouten. Deze zullen op de gepaste manier voor de bevoegde autoriteiten aangetoond worden.' Zo zegt Souidi dat 'het aanpassen van het leveringsadres strookt met de reeds gegeven uitleg dat de producten in bruikleen werden gegeven aan en geplaatst werden in het JJ House, maar eigendom waren en bleven van de vzw'. Daar zouden ze na het opleveren van de nieuwbouw van Let's Go Urban uiteindelijk ook effectief naartoe gaan. 'Dit is ook expliciet voorzien in de bruikleenovereenkomst. Deze overeenkomst laat geen enkele twijfel open over het feit dat de aangekochte goederen eigendom zijn en blijven van de vzw. Er is daarom geen sprake van een vervalsing en op geen enkele manier van het afwenden van subsidies.'

'In de rechtszaal, niet in de media'

In een videoboodschap op Facebook haalt El Kaouakibi zelf uit naar bewindsvoerder Annemie Moens. Het gaat om 'documenten waar we al weken op wachten om ze in de rechtbank te behandelen, maar die nu dus wel op de redactie van VTM liggen', zegt de politica. 'We weten dat de bewindvoerster meerdere malen met de pers gesproken heeft, en dit is niet alleen ongehoord, maar ook onethisch. Er wordt wederom verwarring gezaaid over de aankopen voor de nieuwbouw van Let's Go Urban.' Ze hoopt naar eigen zeggen op een 'snelle behandeling van mijn zaak. In de rechtszaal, niet in de media'.

VTM Nieuws kon zes facturen ter waarde van 55.000 euro inzien die de vzw Let's Go Urban bij de stad indiende. Het zou eigenlijk gaan om facturen van Point Urbain, de vennootschap die de eventlocatie JJ House uitbaat en waarvan El Kaouakibi mede-eigenaar was, die zouden zijn aangepast voor ze werden voorgelegd bij de stad Antwerpen. De adressen op de facturen zouden zijn vervalst. Volgens gerechtsjournalist Faroek Özgünes tonen ze aan dat zo onterecht subsidies werden binnengehaald door Let's Go Urban. In een reactie aan Belga laat de advocaat van El Kaouakibi, Mounir Souidi, weten dat de bevindingen deel uitmaken van een rapport van de voorlopig bewindvoerder van Let's Go Urban, Annemie Moens. 'Een rapport dat eerstdaags door de ondernemingsrechtbank zal worden behandeld maar nu dus al op redacties circuleert, wat onaanvaardbaar is', zegt hij. 'Dit rapport is uiterst eenzijdig opgesteld, het presenteert veronderstellingen als feiten en bevat belangrijke fouten. Deze zullen op de gepaste manier voor de bevoegde autoriteiten aangetoond worden.' Zo zegt Souidi dat 'het aanpassen van het leveringsadres strookt met de reeds gegeven uitleg dat de producten in bruikleen werden gegeven aan en geplaatst werden in het JJ House, maar eigendom waren en bleven van de vzw'. Daar zouden ze na het opleveren van de nieuwbouw van Let's Go Urban uiteindelijk ook effectief naartoe gaan. 'Dit is ook expliciet voorzien in de bruikleenovereenkomst. Deze overeenkomst laat geen enkele twijfel open over het feit dat de aangekochte goederen eigendom zijn en blijven van de vzw. Er is daarom geen sprake van een vervalsing en op geen enkele manier van het afwenden van subsidies.' In een videoboodschap op Facebook haalt El Kaouakibi zelf uit naar bewindsvoerder Annemie Moens. Het gaat om 'documenten waar we al weken op wachten om ze in de rechtbank te behandelen, maar die nu dus wel op de redactie van VTM liggen', zegt de politica. 'We weten dat de bewindvoerster meerdere malen met de pers gesproken heeft, en dit is niet alleen ongehoord, maar ook onethisch. Er wordt wederom verwarring gezaaid over de aankopen voor de nieuwbouw van Let's Go Urban.' Ze hoopt naar eigen zeggen op een 'snelle behandeling van mijn zaak. In de rechtszaal, niet in de media'.