Het plan van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) bevat twee delen. Een eerste deel focust op het terugdringen van de broeikasgassen door gebouwen, het verkeer en de landbouw. Die moeten tegen 2020 15 procent lager zijn dan in 2005. De energie-intensieve bedrijven vallen hier niet onder, want zij doen mee met het Europees systeem voor emissiehandel. Vooral dat deel krijgt kritiek van de adviesraden van de sociale partners (SERV), Milieu- en Natuurraad (Minaraad) en landbouw en visserij (SALV). "De interne maatregelen voorgesteld in het ontwerpplan zijn om diverse redenen ontoereikend", klinkt het in het advies, dat dinsdag in het Vlaams Parlement is besproken. "De inkomsten van het Vlaams Klimaatfonds, de voorziene financieringsbron voor nieuwe maatregelen, zijn zeer beperkt ten opzichte van de noden". Het tweede deel van het plan moet de gevolgen van klimaatverandering helpen opvangen. Het gaat om 74 maatregelen rond bescherming tegen overstromingen, zorg voor waterkwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater. Over dit deel is het advies positiever. De groene oppositie deelt de kritiek van de adviesraden. "Het gebeurt zelden dat adviesraden unaniem zo kritisch zijn voor een belangrijk plan. Maar ze hebben gelijk. Met wat de Vlaamse regering heeft beslist, halen we de klimaatdoelstellingen helemaal niet", zegt Hermes Sanctorum (Groen). (Belga)

Het plan van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) bevat twee delen. Een eerste deel focust op het terugdringen van de broeikasgassen door gebouwen, het verkeer en de landbouw. Die moeten tegen 2020 15 procent lager zijn dan in 2005. De energie-intensieve bedrijven vallen hier niet onder, want zij doen mee met het Europees systeem voor emissiehandel. Vooral dat deel krijgt kritiek van de adviesraden van de sociale partners (SERV), Milieu- en Natuurraad (Minaraad) en landbouw en visserij (SALV). "De interne maatregelen voorgesteld in het ontwerpplan zijn om diverse redenen ontoereikend", klinkt het in het advies, dat dinsdag in het Vlaams Parlement is besproken. "De inkomsten van het Vlaams Klimaatfonds, de voorziene financieringsbron voor nieuwe maatregelen, zijn zeer beperkt ten opzichte van de noden". Het tweede deel van het plan moet de gevolgen van klimaatverandering helpen opvangen. Het gaat om 74 maatregelen rond bescherming tegen overstromingen, zorg voor waterkwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater. Over dit deel is het advies positiever. De groene oppositie deelt de kritiek van de adviesraden. "Het gebeurt zelden dat adviesraden unaniem zo kritisch zijn voor een belangrijk plan. Maar ze hebben gelijk. Met wat de Vlaamse regering heeft beslist, halen we de klimaatdoelstellingen helemaal niet", zegt Hermes Sanctorum (Groen). (Belga)