In een interview met de zakenkrant De Tijd ontkent ACW-voorzitter Patrick Develtere dat de ACW-bestuurders bleven aandringen op dividenden, zelfs op het moment dat de bank die al echt niet meer op tafel kon leggen.

"Mag ik erop wijzen dat al sinds 2008 geen dividenden meer zijn uitbetaald bij Dexia. Ik vind ook nergens in het rapport een verwijzing naar die zogenaamde dividendenhonger van ons", aldus Develtere.

Rapport Dexia: 'Dividendgericht beleid'

Op pagina 319 van het Dexiarapport, te consulteren op de website van de Kamer, staat echter het volgende te lezen:

"Eind mei 2011 ten slotte zetten de beide aandeelhouders de raad van bestuur van de groep sterk onder druk opdat het management maximaal garandeert dat de groep opnieuw zal aanknopen met een dividendgericht beleid en zal streven naar een degelijke solvabiliteit voor 2012. Terwijl de groep er na het opdrogen van de liquiditeitsbronnen op de Amerikaanse markt alles aan doet om te overleven, bekommeren die aandeelhouders zich om aangelegenheden die door het management en de regulatoren op dat moment als details lijken te worden beschouwd." (SD)

In een interview met de zakenkrant De Tijd ontkent ACW-voorzitter Patrick Develtere dat de ACW-bestuurders bleven aandringen op dividenden, zelfs op het moment dat de bank die al echt niet meer op tafel kon leggen. "Mag ik erop wijzen dat al sinds 2008 geen dividenden meer zijn uitbetaald bij Dexia. Ik vind ook nergens in het rapport een verwijzing naar die zogenaamde dividendenhonger van ons", aldus Develtere.Rapport Dexia: 'Dividendgericht beleid'Op pagina 319 van het Dexiarapport, te consulteren op de website van de Kamer, staat echter het volgende te lezen: "Eind mei 2011 ten slotte zetten de beide aandeelhouders de raad van bestuur van de groep sterk onder druk opdat het management maximaal garandeert dat de groep opnieuw zal aanknopen met een dividendgericht beleid en zal streven naar een degelijke solvabiliteit voor 2012. Terwijl de groep er na het opdrogen van de liquiditeitsbronnen op de Amerikaanse markt alles aan doet om te overleven, bekommeren die aandeelhouders zich om aangelegenheden die door het management en de regulatoren op dat moment als details lijken te worden beschouwd." (SD)