Het kernkabinet van de regering nam dinsdag nog geen beslissing over de voorstellen van de sociale partners rond de verplichte beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van werklozen en SWT'ers, de vroegere bruggepensioneerden (zie kader onderaan). De komende dagen buigen technische werkgroepen zich over de voorstellen.

ACV: 'Een en ondeelbaar'

Maar ACV-voorzitter Marc Leemans spreekt meteen duidelijke taal. Hij waarschuwt de federale regering om niet te morrelen aan het akkoord. 'Dit is een akkoord van de volledige groep van 10 (ABVV keurde vorige maand het akkoord over de lonen af, nvdr). Het is gewikt en gewogen, een en ondeelbaar.'

ACV-voorzitter Marc Leemans, Belga Image
ACV-voorzitter Marc Leemans © Belga Image

Indien de regering toch elementen zou willen wijzigen, dan betekent dit volgens de ACV-topman dat ze het niet meent met het overleg. Leemans: 'Dan geven ze geen kans aan het overleg en wordt verder overleg onmogelijk gemaakt.' De mensen op de werkvloer zouden het volgens hem ook niet pikken.

Leemans verdedigt het akkoord nadrukkelijk. Vorige maand was er bij de christelijke vakbond maar een nipte meerderheid voor het loonakkoord omdat er geen duidelijkheid was over de beschikbaarheid van oudere werklozen, klinkt het. Met het bijna-akkoord van de sociale partners krijgen de mensen nu duidelijkheid over de eindeloopbaan.

De vakbondsleider benadrukt dat in de toekomst voor nieuwe bruggepensioneerden enkel de passieve beschikbaarheid geldt. 'Oudere werklozen moeten niet meer met de bedelstaf rondgaan bij de bedrijven,' zegt Leemans. 'Indien de VDAB werk heeft voor deze mensen, geen probleem. Maar ze actief laten solliciteren is niet haalbaar. Dan lopen ze van frustratie naar frustratie, 60-plussers trekken altijd aan het kortste eind.'

ABVV: 'Best mogelijke'

Ook het federaal bureau van het ABVV heeft groen licht gegeven aan het bijna-compromis over de beschikbaarheid van oudere werklozen en bruggepensioneerden. 'Dit compromis is niet perfect, maar gezien de context en de regering waarmee we opgezadeld zitten, is dit het beste dat de vakbonden uit de onderhandelingen konden halen.'

De socialistische vakbond is ervan overtuigd dat de vakbonsacties en -sensibilisering hun vruchten afgeworpen hebben. De ongerustheid op de werkvloer, 'de vrees voor contractbreuken en de actieve beschikbaarheid', wordt met het voorstel weggewerkt, klinkt het.

Anderzijds erkent de vakbond dat in het compromis de afschaffing van de anciënniteitstoeslag 'een belangrijk probleem blijft voor oudere werklozen'. En het hoge aantal loopbaanjaren om een vrijstelling van beschikbaarheid te bekomen is bijzonder ongunstig voor vrouwen, klinkt het.

VBO zwijgt

Het VBO geeft geen verklaringen over de houding van de regering ten opzichte van de 'pistes van oplossingen' van de sociale partners over de beschikbaarheid en de preventiediensten (een restant van het dossier arbeiders/bedienden). 'Het VBO zal eerst de nodige contacten leggen om een klaarder inzicht te verkrijgen in de actuele toestand.' (Belga/KVDA)

Bijna-akkoord

Sinds 1 januari geldt de verplichting dat werklozen en SWT-ers (Stelsel Werkloosheid Bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) tot hun 65 jaar beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt, met uitzondering voor wie 60 jaar of ouder was op 31 december 2014 en al in de werkloosheid zat. Het princiepsakkoord van de Groep van Tien bepaalt volgens de vakbonden dat iedereen die op 31 december 2014 in het SWT-stelsel (het vroegere brugpensioen) zat, niet meer onderworpen worden aan de beschikbaarheidsvereiste. Voor nieuwe bruggepensioneerden wordt enkel de passieve beschikbaarheid opgelegd en zijn er verschillende vrijstellingen.

Met actieve beschikbaarheid wordt de verplichting voor de werkloze om actief werk te zoeken bedoeld, met passieve beschikbaarheid de verplichting om in te gaan op het aanbod van een passend werk of een passende opleiding.

Het kernkabinet van de regering nam dinsdag nog geen beslissing over de voorstellen van de sociale partners rond de verplichte beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van werklozen en SWT'ers, de vroegere bruggepensioneerden (zie kader onderaan). De komende dagen buigen technische werkgroepen zich over de voorstellen. Maar ACV-voorzitter Marc Leemans spreekt meteen duidelijke taal. Hij waarschuwt de federale regering om niet te morrelen aan het akkoord. 'Dit is een akkoord van de volledige groep van 10 (ABVV keurde vorige maand het akkoord over de lonen af, nvdr). Het is gewikt en gewogen, een en ondeelbaar.'Indien de regering toch elementen zou willen wijzigen, dan betekent dit volgens de ACV-topman dat ze het niet meent met het overleg. Leemans: 'Dan geven ze geen kans aan het overleg en wordt verder overleg onmogelijk gemaakt.' De mensen op de werkvloer zouden het volgens hem ook niet pikken. Leemans verdedigt het akkoord nadrukkelijk. Vorige maand was er bij de christelijke vakbond maar een nipte meerderheid voor het loonakkoord omdat er geen duidelijkheid was over de beschikbaarheid van oudere werklozen, klinkt het. Met het bijna-akkoord van de sociale partners krijgen de mensen nu duidelijkheid over de eindeloopbaan. De vakbondsleider benadrukt dat in de toekomst voor nieuwe bruggepensioneerden enkel de passieve beschikbaarheid geldt. 'Oudere werklozen moeten niet meer met de bedelstaf rondgaan bij de bedrijven,' zegt Leemans. 'Indien de VDAB werk heeft voor deze mensen, geen probleem. Maar ze actief laten solliciteren is niet haalbaar. Dan lopen ze van frustratie naar frustratie, 60-plussers trekken altijd aan het kortste eind.'Ook het federaal bureau van het ABVV heeft groen licht gegeven aan het bijna-compromis over de beschikbaarheid van oudere werklozen en bruggepensioneerden. 'Dit compromis is niet perfect, maar gezien de context en de regering waarmee we opgezadeld zitten, is dit het beste dat de vakbonden uit de onderhandelingen konden halen.' De socialistische vakbond is ervan overtuigd dat de vakbonsacties en -sensibilisering hun vruchten afgeworpen hebben. De ongerustheid op de werkvloer, 'de vrees voor contractbreuken en de actieve beschikbaarheid', wordt met het voorstel weggewerkt, klinkt het. Anderzijds erkent de vakbond dat in het compromis de afschaffing van de anciënniteitstoeslag 'een belangrijk probleem blijft voor oudere werklozen'. En het hoge aantal loopbaanjaren om een vrijstelling van beschikbaarheid te bekomen is bijzonder ongunstig voor vrouwen, klinkt het. Het VBO geeft geen verklaringen over de houding van de regering ten opzichte van de 'pistes van oplossingen' van de sociale partners over de beschikbaarheid en de preventiediensten (een restant van het dossier arbeiders/bedienden). 'Het VBO zal eerst de nodige contacten leggen om een klaarder inzicht te verkrijgen in de actuele toestand.' (Belga/KVDA)