De GRUP voorziet nieuwe wegen rond de dorpskernen van van Woesten, Elverding en Brielen en een omleiding ter hoogte van Hoogstade. "Een snellere en veiligere verbinding tussen Ieper en Veurne", beogen minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) en minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). In de Westhoek klinkt echter misnoegen. "Dit zet gewoon de absurde logica verder", aldus Frank Frank De Poortere van actiegroep "Geen streep door de Westhoek. "We zijn ontgoocheld en boos. We zijn niet overtuigd dat dit plan zal zorgen voor een snellere en veiligere verbinding. Er waren sowieso al geen zogenaamde zwarte punten op dit traject. Bovendien is het verkeer hier de voorbije jaren minder intensief geworden. Wij pleiten voor een verbetering van de huidige infrastructuur met betere wegen en fietspaden, in plaats van nieuwe wegen." De actiegroep sluit nieuwe acties, zoals ze die in het verleden wel meermaals hield, niet uit. "Het zal nog jaren duren eer er geld is, het traject vastgelegd wordt, de onteigeningen een feit zijn, ... Dit is niet het eindpunt!", besluit De Poortere. (Belga)

De GRUP voorziet nieuwe wegen rond de dorpskernen van van Woesten, Elverding en Brielen en een omleiding ter hoogte van Hoogstade. "Een snellere en veiligere verbinding tussen Ieper en Veurne", beogen minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) en minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). In de Westhoek klinkt echter misnoegen. "Dit zet gewoon de absurde logica verder", aldus Frank Frank De Poortere van actiegroep "Geen streep door de Westhoek. "We zijn ontgoocheld en boos. We zijn niet overtuigd dat dit plan zal zorgen voor een snellere en veiligere verbinding. Er waren sowieso al geen zogenaamde zwarte punten op dit traject. Bovendien is het verkeer hier de voorbije jaren minder intensief geworden. Wij pleiten voor een verbetering van de huidige infrastructuur met betere wegen en fietspaden, in plaats van nieuwe wegen." De actiegroep sluit nieuwe acties, zoals ze die in het verleden wel meermaals hield, niet uit. "Het zal nog jaren duren eer er geld is, het traject vastgelegd wordt, de onteigeningen een feit zijn, ... Dit is niet het eindpunt!", besluit De Poortere. (Belga)