"Het hof van beroep oordeelde dat de actiecomités slechts een hypothetisch belang hebben, omdat hun belang eigenlijk niets anders is dan het vrijwaren van een doorgang voor een louter theoretisch tracé dat door henzelf is ontworpen en dat zij zelf in het kader van inspraakprocedures naar voren schuiven", aldus een woordvoerder. "Volgens het hof zijn de actiecomités er niet in geslaagd om te bewijzen dat hun voorgesteld tracé ook effectief haalbaar is." Manu Claeys van Ademloos, naast Straatego en ABBLO een van de drie actiecomités, strijdt ervoor om de gevangenis 48 meter te verplaatsen om het Meccanotracé een kans te geven. "Telkens opnieuw stellen we vast dat de bewijslast bij ons wordt gelegd", aldus Claeys. "Dat is teleurstellend, want wij hanteren een voorzorgsprincipe. Waarom toont de overheid niet dat de gevangenis het Meccanotracé niets in de weg legt? Een gevangenis 48 meter verder bouwen is eenvoudiger dan een snelweg 48 meter verleggen." Het kabinet van Verherstraeten wijst erop dat het om de achtste procedure gaat die zonder gevolg bleef, maar de bouw van de gevangenis wel met zes maanden vertraagde en de federale staat 600.000 euro meer kostte. Momenteel loopt er nog een vernietigingsprocedure tegen het GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) bij de Raad van State en een klacht bij het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie. (JDH)

"Het hof van beroep oordeelde dat de actiecomités slechts een hypothetisch belang hebben, omdat hun belang eigenlijk niets anders is dan het vrijwaren van een doorgang voor een louter theoretisch tracé dat door henzelf is ontworpen en dat zij zelf in het kader van inspraakprocedures naar voren schuiven", aldus een woordvoerder. "Volgens het hof zijn de actiecomités er niet in geslaagd om te bewijzen dat hun voorgesteld tracé ook effectief haalbaar is." Manu Claeys van Ademloos, naast Straatego en ABBLO een van de drie actiecomités, strijdt ervoor om de gevangenis 48 meter te verplaatsen om het Meccanotracé een kans te geven. "Telkens opnieuw stellen we vast dat de bewijslast bij ons wordt gelegd", aldus Claeys. "Dat is teleurstellend, want wij hanteren een voorzorgsprincipe. Waarom toont de overheid niet dat de gevangenis het Meccanotracé niets in de weg legt? Een gevangenis 48 meter verder bouwen is eenvoudiger dan een snelweg 48 meter verleggen." Het kabinet van Verherstraeten wijst erop dat het om de achtste procedure gaat die zonder gevolg bleef, maar de bouw van de gevangenis wel met zes maanden vertraagde en de federale staat 600.000 euro meer kostte. Momenteel loopt er nog een vernietigingsprocedure tegen het GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) bij de Raad van State en een klacht bij het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie. (JDH)