De socialistische vakbond schuift de schuld voor de mislukking van het overleg in de schoenen van De Lijn. 'Na de acties van de voorbije dagen hadden we gehoopt dat De Lijn met voorstellen over de brug zou komen. In plaats daarvan heeft men ons alles nog eens laten uitleggen waarbij we tevergeefs heel pragmatische oplossingen aangereikt hebben die De Lijn geen geld zouden kosten', aldus Coeck.

Ze verduidelijkt dat de stakingsoproep geldt voor alle personeelscategorieën van De Lijn. De staking van woensdag is volgens de ACOD een protest 'tegen het jarenlange wanbeleid dat het management van De Lijn uitvoert in opdracht van de Vlaamse regering en de onverantwoorde besparingen die geleid hebben tot nefaste gevolgen hiervan voor de gebruikers van het openbaar vervoer en het personeel'.

'Voor een normale dienstverlening heeft De Lijn 20 procent meer exploitatiebudget nodig. Om aan de verwachtingen van de Vlaamse regering te kunnen voldoen moeten de werkingskosten van De Lijn volgens directeur-generaal Kesteloot, 1,5 keer verhogen', klinkt het nog.

De ACOD wijst ook op de vele afgeschafte ritten wegens het personeelstekort. 'Er is nu al een tekort van 550 chauffeurs door het traag wervingsbeleid en een aankomend tekort van 600 door de uitstroom als gevolg van de vergrijzing. De reorganisatie 'De Lijn 2020' werd bovendien zonder inspraak van het personeel doorgevoerd. Het personeelsbeleid loopt volledig mank met te veel weigeringen van verlofdagen, te veel overuren, techniekers die aan hun lot worden overgelaten, de ondermaatse werking van ICT-diensten en de onderbemanning zowel van de personeel- als veiligheidsdienst.'

Volgens Vlaams-Brabants ACOD-vakbondssecretaris Marcel Conters brak de staking in de Vlaamse rand vorige week vooral uit door onvrede over de slechte werking van de planning voor chauffeurs en controleurs, en van de personeelsadministratie. 'We eisen een menselijke aanpak die een einde maakt aan wisselende uurroosters. Ook de werking en bereikbaarheid van de personeelsadministratie moeten beter. Het kan niet dat iemand vier maanden moet wachten op een rechtzetting van zijn foutief berekende loon', aldus Conters. Er is ook kritiek op het toekennen van verloven en de organisatie van technische diensten.

ACV staakt niet meer mee

De christelijke vakbond steunt de staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant niet langer. Hij zal ook niet deelnemen aan de staking in heel Vlaanderen woensdag, waartoe de socialistische vakbond oproept.

'De aangekaarte problemen, die er overigens wel degelijk zijn, zijn onvoldoende voor een nationale staking', zegt ACV-vakbondssecretaris Jo Van der Herten. 'Wij geloven bovendien dat verder overleg tot een oplossing kan leiden voor de problemen met betrekking tot de planning van chauffeurs en controleurs, de werking van de HR-administratie en van de technische diensten.' De vakbondsman wijst op een ontwerpakkoord dat vorige week met de directie zou zijn bereikt en dat nog verder gefinaliseerd zou worden. 'De impasse is momenteel compleet. Ik vrees dat er pas donderdag opnieuw gepraat zal worden', aldus nog Van der Herten. De liberale vakbond ACLVB beraadt zich nog.

De Lijn betreurt dat verzoening mislukte

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn betreurt dat de verzoeningsvergadering dinsdagochtend over het sociaal conflict in Vlaams-Brabant mislukt is. Volgens de directie kwam dat omdat 'sommige vakorganisaties die niet bereid waren om de algemene staking van woensdag af te blazen'.

De directie roept de vakbonden op om het ontwerpakkoord dat volgens haar vorige week werd bereikt, aan hun achterban voor te leggen. Dit voorziet in een analyse met het oog op een betere afstemming tussen dag- en maandplanning van chauffeurs, de uitvoering van de lokaal gemaakte afspraken over het opnemen van vakantiedagen, een overleg met het hr-dienstencentrum over concrete probleemdossiers, uitvoering van de afspraken over aanwervingen en overleg over de planning en dienstroosters van lijncontroleurs.

Kesteloot: 'Snap echt niet waarom morgen gestaakt moet worden'

Directeur-generaal van de Lijn Roger Kesteloot vindt dat de staking die de socialistische overheidsvakbond ACOD woensdag houdt 'alle redelijkheid te boven' is. 'Ik snap niet waarom er morgen (woensdag, red.) gestaakt moet worden', verklaarde hij dinsdag in 'Terzake' (Canvas). Hij wijst erop dat er maar één vakbond staakt en vindt dat de christelijke vakbond 'moedig' is door niet aan de staking deel te nemen.

Kesteloot zegt ook dat het niet klopt dat de top van De Lijn niet naar de vakbonden en de werknemers luistert. De baas van De Lijn vindt het voorts 'zeer bizar' dat tijdens de verzoeningsvergadering van dinsdag het ACOD een pamflet verspreidde waarin opgeroepen werd tot staking.

Volgens hem werkt het ACOD met de staking mee aan de privatisering van De Lijn. De directeur-generaal benadrukte ook dat er voor elk probleem dat de vakbonden aankaarten aan een oplossing wordt gewerkt. Ook de klachten dat de chauffeurs hun vakantie niet kunnen opnemen, schoof hij van tafel: alle vakanties van 2019 kunnen opgenomen worden, ook in Vlaams-Brabant, verzekerde Kesteloot. (

De socialistische vakbond schuift de schuld voor de mislukking van het overleg in de schoenen van De Lijn. 'Na de acties van de voorbije dagen hadden we gehoopt dat De Lijn met voorstellen over de brug zou komen. In plaats daarvan heeft men ons alles nog eens laten uitleggen waarbij we tevergeefs heel pragmatische oplossingen aangereikt hebben die De Lijn geen geld zouden kosten', aldus Coeck. Ze verduidelijkt dat de stakingsoproep geldt voor alle personeelscategorieën van De Lijn. De staking van woensdag is volgens de ACOD een protest 'tegen het jarenlange wanbeleid dat het management van De Lijn uitvoert in opdracht van de Vlaamse regering en de onverantwoorde besparingen die geleid hebben tot nefaste gevolgen hiervan voor de gebruikers van het openbaar vervoer en het personeel'. 'Voor een normale dienstverlening heeft De Lijn 20 procent meer exploitatiebudget nodig. Om aan de verwachtingen van de Vlaamse regering te kunnen voldoen moeten de werkingskosten van De Lijn volgens directeur-generaal Kesteloot, 1,5 keer verhogen', klinkt het nog. De ACOD wijst ook op de vele afgeschafte ritten wegens het personeelstekort. 'Er is nu al een tekort van 550 chauffeurs door het traag wervingsbeleid en een aankomend tekort van 600 door de uitstroom als gevolg van de vergrijzing. De reorganisatie 'De Lijn 2020' werd bovendien zonder inspraak van het personeel doorgevoerd. Het personeelsbeleid loopt volledig mank met te veel weigeringen van verlofdagen, te veel overuren, techniekers die aan hun lot worden overgelaten, de ondermaatse werking van ICT-diensten en de onderbemanning zowel van de personeel- als veiligheidsdienst.' Volgens Vlaams-Brabants ACOD-vakbondssecretaris Marcel Conters brak de staking in de Vlaamse rand vorige week vooral uit door onvrede over de slechte werking van de planning voor chauffeurs en controleurs, en van de personeelsadministratie. 'We eisen een menselijke aanpak die een einde maakt aan wisselende uurroosters. Ook de werking en bereikbaarheid van de personeelsadministratie moeten beter. Het kan niet dat iemand vier maanden moet wachten op een rechtzetting van zijn foutief berekende loon', aldus Conters. Er is ook kritiek op het toekennen van verloven en de organisatie van technische diensten. De christelijke vakbond steunt de staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant niet langer. Hij zal ook niet deelnemen aan de staking in heel Vlaanderen woensdag, waartoe de socialistische vakbond oproept.'De aangekaarte problemen, die er overigens wel degelijk zijn, zijn onvoldoende voor een nationale staking', zegt ACV-vakbondssecretaris Jo Van der Herten. 'Wij geloven bovendien dat verder overleg tot een oplossing kan leiden voor de problemen met betrekking tot de planning van chauffeurs en controleurs, de werking van de HR-administratie en van de technische diensten.' De vakbondsman wijst op een ontwerpakkoord dat vorige week met de directie zou zijn bereikt en dat nog verder gefinaliseerd zou worden. 'De impasse is momenteel compleet. Ik vrees dat er pas donderdag opnieuw gepraat zal worden', aldus nog Van der Herten. De liberale vakbond ACLVB beraadt zich nog. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn betreurt dat de verzoeningsvergadering dinsdagochtend over het sociaal conflict in Vlaams-Brabant mislukt is. Volgens de directie kwam dat omdat 'sommige vakorganisaties die niet bereid waren om de algemene staking van woensdag af te blazen'.De directie roept de vakbonden op om het ontwerpakkoord dat volgens haar vorige week werd bereikt, aan hun achterban voor te leggen. Dit voorziet in een analyse met het oog op een betere afstemming tussen dag- en maandplanning van chauffeurs, de uitvoering van de lokaal gemaakte afspraken over het opnemen van vakantiedagen, een overleg met het hr-dienstencentrum over concrete probleemdossiers, uitvoering van de afspraken over aanwervingen en overleg over de planning en dienstroosters van lijncontroleurs. Directeur-generaal van de Lijn Roger Kesteloot vindt dat de staking die de socialistische overheidsvakbond ACOD woensdag houdt 'alle redelijkheid te boven' is. 'Ik snap niet waarom er morgen (woensdag, red.) gestaakt moet worden', verklaarde hij dinsdag in 'Terzake' (Canvas). Hij wijst erop dat er maar één vakbond staakt en vindt dat de christelijke vakbond 'moedig' is door niet aan de staking deel te nemen.Kesteloot zegt ook dat het niet klopt dat de top van De Lijn niet naar de vakbonden en de werknemers luistert. De baas van De Lijn vindt het voorts 'zeer bizar' dat tijdens de verzoeningsvergadering van dinsdag het ACOD een pamflet verspreidde waarin opgeroepen werd tot staking. Volgens hem werkt het ACOD met de staking mee aan de privatisering van De Lijn. De directeur-generaal benadrukte ook dat er voor elk probleem dat de vakbonden aankaarten aan een oplossing wordt gewerkt. Ook de klachten dat de chauffeurs hun vakantie niet kunnen opnemen, schoof hij van tafel: alle vakanties van 2019 kunnen opgenomen worden, ook in Vlaams-Brabant, verzekerde Kesteloot. (