Het gaat om een uitbreiding van de staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant. 'De andere entiteiten hebben met dezelfde problemen te maken', aldus vakbond ACOD-TBM.

Het conflict tussen de vakbonden en de directie van De Lijn in Vlaams-Brabant escaleert. De bonden hebben het overleg vrijdagnamiddag afgeblazen. 'Omdat wij aanvoelden dat we geen verdere resultaten meer konden bereiken. Nutteloos bij elkaar zitten brengt alleen maar tijdverlies met zich mee', zegt Marcel Conters, gewestelijk secretaris van ACOD-TBM Vlaams-Brabant.

De directie had donderdagavond de vergaderzaal verlaten en een ultimatum gesteld. De bonden kregen tot vrijdagavond 19 uur de tijd om het directievoorstel goed te keuren.

'Blijkbaar spreken we een andere taal. De directie heeft een totaal andere kijk op de misnoegdheid van het personeel. De minieme voorstellen die ons gedaan werden om de problematische situaties op te lossen binnen De Lijn hebben bij ons en onze achterban geen weerklank gevonden', stelt Conters. 'De directie krijgt van ons een onvoldoende over de hele lijn.'

Kwaad bloed

Het communiqué van de directie van donderdagavond dat er een akkoord was en iedereen weer aan het werk zou gaan, heeft kwaad bloed gezet bij de bonden. 'Wij blijven onze acties aanhouden en laten iedereen de keuze om zaterdag, zondag en de feestdag van maandag 11 november thuis te blijven. De stakersvergoedingen blijven van kracht', zegt Conters. Volgens ACOD springen andere entiteiten van De Lijn op de kar van Vlaams-Brabant. 'Zij hebben immers met dezelfde problemen te maken. Wij hebben besloten om op woensdag 13 november heel Vlaanderen plat te leggen met een staking tegen het management van De Lijn wegens het slechte personeelsbeleid en het gebrek aan waardering voor het personeel.'

In Vlaams Brabant heeft volgens de directie vrijdag ongeveer 80 procent van het eigen personeel het werk neergelegd.

De onderaannemers, die vooral op de streeklijnen werken, voeren wel ritten uit.

Het personeel klaagt onder meer over personeelstekort, fouten in de planning en in de administratie en problemen bij de organisatie van de technische diensten.

Overleg

De directie van De Lijn houdt intussen vast aan het omstreden ontwerpakkoord van donderdagavond.

De directie van De Lijn nodigde de vakbonden vrijdag voor overleg. Alleen de christelijke bond ACV daagde op. r het overleg. De liberale ACLVB vroeg om een sociale bemiddeling op te starten met het oog op een verzoening. De sociaal bemiddelaar heeft inmiddels het initiatief genomen voor een bemiddeling op dinsdag 12 november. En de ACOD riep op om de actie uit te breiden.

De directie betreurt dat de vakbonden de staking voortzetten. 'De reizigers zijn daarvan de dupe', zegt ze. 'Onze deuren blijven openstaan voor verdere dialoog voor een snel herstel van de dienstverlening aan de klanten.' Maar de directie houdt ook vast aan het ontwerpakkoord. 'Dat voorziet in een analyse voor een betere afstemming tussen dag- en maandplanning van de chauffeurs. De lokaal gemaakte afspraken over het opnemen van vakantiedagen worden uitgevoerd in de Vlaamse rand en de regio rond Leuven. We plannen overleg met de manager van het hr-dienstencentrum over concrete probleemdossiers. Afspraken die gemaakt zijn over aanwervingen worden uitgevoerd en geëvalueerd. Er komt overleg over planning en dienstroosters van lijncontroleurs.'

Het gaat om een uitbreiding van de staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant. 'De andere entiteiten hebben met dezelfde problemen te maken', aldus vakbond ACOD-TBM.Het conflict tussen de vakbonden en de directie van De Lijn in Vlaams-Brabant escaleert. De bonden hebben het overleg vrijdagnamiddag afgeblazen. 'Omdat wij aanvoelden dat we geen verdere resultaten meer konden bereiken. Nutteloos bij elkaar zitten brengt alleen maar tijdverlies met zich mee', zegt Marcel Conters, gewestelijk secretaris van ACOD-TBM Vlaams-Brabant. De directie had donderdagavond de vergaderzaal verlaten en een ultimatum gesteld. De bonden kregen tot vrijdagavond 19 uur de tijd om het directievoorstel goed te keuren. 'Blijkbaar spreken we een andere taal. De directie heeft een totaal andere kijk op de misnoegdheid van het personeel. De minieme voorstellen die ons gedaan werden om de problematische situaties op te lossen binnen De Lijn hebben bij ons en onze achterban geen weerklank gevonden', stelt Conters. 'De directie krijgt van ons een onvoldoende over de hele lijn.' Het communiqué van de directie van donderdagavond dat er een akkoord was en iedereen weer aan het werk zou gaan, heeft kwaad bloed gezet bij de bonden. 'Wij blijven onze acties aanhouden en laten iedereen de keuze om zaterdag, zondag en de feestdag van maandag 11 november thuis te blijven. De stakersvergoedingen blijven van kracht', zegt Conters. Volgens ACOD springen andere entiteiten van De Lijn op de kar van Vlaams-Brabant. 'Zij hebben immers met dezelfde problemen te maken. Wij hebben besloten om op woensdag 13 november heel Vlaanderen plat te leggen met een staking tegen het management van De Lijn wegens het slechte personeelsbeleid en het gebrek aan waardering voor het personeel.'In Vlaams Brabant heeft volgens de directie vrijdag ongeveer 80 procent van het eigen personeel het werk neergelegd.De onderaannemers, die vooral op de streeklijnen werken, voeren wel ritten uit. Het personeel klaagt onder meer over personeelstekort, fouten in de planning en in de administratie en problemen bij de organisatie van de technische diensten. De directie van De Lijn houdt intussen vast aan het omstreden ontwerpakkoord van donderdagavond.De directie van De Lijn nodigde de vakbonden vrijdag voor overleg. Alleen de christelijke bond ACV daagde op. r het overleg. De liberale ACLVB vroeg om een sociale bemiddeling op te starten met het oog op een verzoening. De sociaal bemiddelaar heeft inmiddels het initiatief genomen voor een bemiddeling op dinsdag 12 november. En de ACOD riep op om de actie uit te breiden.De directie betreurt dat de vakbonden de staking voortzetten. 'De reizigers zijn daarvan de dupe', zegt ze. 'Onze deuren blijven openstaan voor verdere dialoog voor een snel herstel van de dienstverlening aan de klanten.' Maar de directie houdt ook vast aan het ontwerpakkoord. 'Dat voorziet in een analyse voor een betere afstemming tussen dag- en maandplanning van de chauffeurs. De lokaal gemaakte afspraken over het opnemen van vakantiedagen worden uitgevoerd in de Vlaamse rand en de regio rond Leuven. We plannen overleg met de manager van het hr-dienstencentrum over concrete probleemdossiers. Afspraken die gemaakt zijn over aanwervingen worden uitgevoerd en geëvalueerd. Er komt overleg over planning en dienstroosters van lijncontroleurs.'