De staking geldt voor alle overheidsdiensten, in het hele land: dus het spoor, de post, de verschillende openbare vervoersmaatschappijen, het onderwijs, de verschillende administraties, enzovoort. "De beslissing van onze hoogste instanties was zeer formeel en zeer unaniem", aldus ACOD-voorzitter Chris Reniers. ACOD hoopt de andere overheidsvakbonden mee te krijgen.

"Desnoods doen we het alleen, maar we hopen dit samen met de andere overheidsvakbonden te doen", zegt Reniers. De socialistische vakbond viseert met de acties de verschillende regeringen, als werkgever van de ambtenaren. "Dit is geen politieke staking, maar een staking tegen de regeringen als onze werkgever", aldus voorzitter Reniers.

De vakbond hekelt de besparingen bij de openbare diensten, met als gevolg stijgende werkdruk, en het gebrek aan investeringen. "Kijk naar de lamentabele toestand van de ondersteunende diensten en het materiaal", zegt de vakbondsvrouw.

Daarnaast pikt de vakbond de aanslag op de statuten en de pensioenen van de ambtenaren niet. Maar ook het interprofessionele luik speelt mee, zoals het verzet van de vakbond tegen de indexsprong en het uitblijven van een tax shift.

Daarnaast is er de nakende begrotingscontrole. "We houden ons hart vast voor de impact op de openbare sector", aldus nog Reniers.

Vandeput neemt actie van stakingsaanzegging

Federaal minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) neemt akte van de beslissing van de socialistische vakbond ACOD om een algemene staking te organiseren op 22 april. "Als de vakbonden vinden dat het nodig is om meteen naar het zwaarste wapen te grijpen, dan hebben ze daar het recht toe", reageert hij bij monde van zijn woordvoerder.

Vandeput erkent dat de besparingen zwaar zijn, maar onderstreept dat ze noodzakelijk zijn om de openbare financiën weer op orde te zetten. De besparingen en hervormingen zijn bovendien door de hele regering beslist en vastgelegd in het regeerakkoord, en zijn dus niet enkel zijn bevoegdheid, merkt zijn woordvoerder op.

Het kabinet-ambtenarenzaken werkt intussen volop aan de verschillende hervormings- en besparingsdossiers, maar die zijn volgens Vandeput "nog niet in die fase" dat ze naar de regering kunnen om er nadien rond in overleg te treden met de sociale partners. Niettemin bestaan er bij de overheid verschillende overlegorganen waar de vakbonden deel van uitmaken en waar ze met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen. Als ze eigen ideeën hebben om de inspanningen anders aan te pakken, mogen ze die daar altijd voorstellen, luidt het voorts op het kabinet.

Ondanks de aangekondigde staking blijft Vandeputs deur in elk geval "open voor constructieve dialoog", onderstreept zijn woordvoerder nog.

Liberale vakbond beslist volgende week

De liberale overheidsvakbond VSOA gaat zich volgende week maandag beraden over de algemene staking die het ACOD, de socialistische overheidsvakbond, op woensdag 22 april organiseert. Dat zegt secretaris-generaal Henk Herman.

"We hebben een algemene staking nog niet overwogen. Het wordt volgende maandag voorgelegd aan het directiecomité", aldus Herman. Er is volgens de VSOA nog geen contact geweest met het ACOD over de stakingsplannen. ACOD besliste donderdag tot een algemene staking op 22 april, tegen de bezuinigingen op de openbare sector en de aanvallen op de pensioenen en statuten van de ambtenaren. De vakbond hoopt de twee andere vakbonden mee te krijgen. (Belga/JH)

(Belga/JH)

De staking geldt voor alle overheidsdiensten, in het hele land: dus het spoor, de post, de verschillende openbare vervoersmaatschappijen, het onderwijs, de verschillende administraties, enzovoort. "De beslissing van onze hoogste instanties was zeer formeel en zeer unaniem", aldus ACOD-voorzitter Chris Reniers. ACOD hoopt de andere overheidsvakbonden mee te krijgen. "Desnoods doen we het alleen, maar we hopen dit samen met de andere overheidsvakbonden te doen", zegt Reniers. De socialistische vakbond viseert met de acties de verschillende regeringen, als werkgever van de ambtenaren. "Dit is geen politieke staking, maar een staking tegen de regeringen als onze werkgever", aldus voorzitter Reniers. De vakbond hekelt de besparingen bij de openbare diensten, met als gevolg stijgende werkdruk, en het gebrek aan investeringen. "Kijk naar de lamentabele toestand van de ondersteunende diensten en het materiaal", zegt de vakbondsvrouw. Daarnaast pikt de vakbond de aanslag op de statuten en de pensioenen van de ambtenaren niet. Maar ook het interprofessionele luik speelt mee, zoals het verzet van de vakbond tegen de indexsprong en het uitblijven van een tax shift. Daarnaast is er de nakende begrotingscontrole. "We houden ons hart vast voor de impact op de openbare sector", aldus nog Reniers. Federaal minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) neemt akte van de beslissing van de socialistische vakbond ACOD om een algemene staking te organiseren op 22 april. "Als de vakbonden vinden dat het nodig is om meteen naar het zwaarste wapen te grijpen, dan hebben ze daar het recht toe", reageert hij bij monde van zijn woordvoerder. Vandeput erkent dat de besparingen zwaar zijn, maar onderstreept dat ze noodzakelijk zijn om de openbare financiën weer op orde te zetten. De besparingen en hervormingen zijn bovendien door de hele regering beslist en vastgelegd in het regeerakkoord, en zijn dus niet enkel zijn bevoegdheid, merkt zijn woordvoerder op. Het kabinet-ambtenarenzaken werkt intussen volop aan de verschillende hervormings- en besparingsdossiers, maar die zijn volgens Vandeput "nog niet in die fase" dat ze naar de regering kunnen om er nadien rond in overleg te treden met de sociale partners. Niettemin bestaan er bij de overheid verschillende overlegorganen waar de vakbonden deel van uitmaken en waar ze met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen. Als ze eigen ideeën hebben om de inspanningen anders aan te pakken, mogen ze die daar altijd voorstellen, luidt het voorts op het kabinet. Ondanks de aangekondigde staking blijft Vandeputs deur in elk geval "open voor constructieve dialoog", onderstreept zijn woordvoerder nog.Liberale vakbond beslist volgende weekDe liberale overheidsvakbond VSOA gaat zich volgende week maandag beraden over de algemene staking die het ACOD, de socialistische overheidsvakbond, op woensdag 22 april organiseert. Dat zegt secretaris-generaal Henk Herman."We hebben een algemene staking nog niet overwogen. Het wordt volgende maandag voorgelegd aan het directiecomité", aldus Herman. Er is volgens de VSOA nog geen contact geweest met het ACOD over de stakingsplannen. ACOD besliste donderdag tot een algemene staking op 22 april, tegen de bezuinigingen op de openbare sector en de aanvallen op de pensioenen en statuten van de ambtenaren. De vakbond hoopt de twee andere vakbonden mee te krijgen. (Belga/JH)(Belga/JH)