Wat als de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog een deel van jouw persoonlijke geschiedenis wordt? In de vele gesprekken met onze grootmoeders, ouders of andere leden van de familie werd zelfs geen hint gegeven over de zware misdaden van Gaston Delbeke, grootvader, of Jan Van Ceulebroeck, stiefgrootvader. De weerzinwekkende verhalen werden uit de familiekroniek geschrapt en doelbewust vergeten.
...