Meer dan 14 procent van de Vlaamse gezinnen is een eenoudergezin. Dat wil zeggen dat 180.000 kinderen bij hun alleenstaande moeder (80 procent) of vader (20 procent) gedomicilieerd zijn. Meestal omdat hun ouders gescheiden zijn, soms ook omdat een van hen overleden is of ze een bewust alleenstaande moeder hebben. Er bestaat geen twijfel over: de komende jaren zullen er nog meer eenoudergezinnen bij komen. En toch loopt het beleid achter. Volgens het Vlaamse ABVV worden alleenstaande ouders zelfs systematisch benadeeld. In een nieuwe studie somt de socialistische vakbond 32 problemen op waarmee ze te maken krijgen. 'Tijdens besprekingen tussen de sociale partners bleek de laatste jaren keer op keer dat eenoudergezinnen vaak extra worden geraakt door manco's in het sociale beleid', zegt algemeen secretaris Caroline Copers. 'Allemaal hebben we wel een alleenstaande ouder in onze familie of vriendenkring. Maar we staan er amper bij stil hoeveel drempels zij moeten overwinnen, op alle mogelijke domeinen.'
...