Abou Jahjah stelde zijn boek voor in de Roma in Antwerpen. Het is zijn eerste sinds zijn terugkeer vanuit Libanon vorig najaar. De voormalige topman vand e AEL (Arabisch-Europese Liga) ging in debat met politici Peter De Roover (N-VA) en Bert Anciaux (sp.a) over thema's als inburgering en discriminatie. "Iedereen moet stoppen met de eigen identiteit als norm te promoten", stelt hij.

Vingerwijzing voor N-VA

"De stad is van ons" slaat volgens Abou Jahjah op een "nieuwe meerderheid" van mensen met erg diverse achtergronden uit de grote steden die voor zichzelf een nieuwe gemeenschappelijke hybride cultuur en identiteit kan afbakenen in plaats van mee te gaan in het integratiebeleid en volgens Abou Jahjah de facto assimileringsbeleid dat momenteel in België gevoerd wordt.

Abou Jahjah wijst onder meer N-VA met de vinger omdat die een autochtone Vlaamse identiteit zou willen opdringen. "Ik heb niets tegen nationalisme, maar enkel zolang het ontvoogdend werkt", aldus Abou Jahjah. "Het Vlaams-nationalisme heeft op dat vlak zijn slag in het verleden al thuisgehaald, nu is het een dominante macht geworden die een Vlaamse Leidkultur wil opleggen."

Sociologische realiteit

De Roover stelde tijdens het debat dat N-VA vooral wil inzetten "op wat ons verbindt in plaats van wat ons scheidt" en dat er "sowieso een Vlaamse sociologische realiteit bestaat", hoewel die laatste moeilijk in een concrete lijst van kenmerken zou samen te vatten zijn. Dat zijn partij hamert op de kennis van het Nederlands is volgens De Roover omdat "wie in Vlaanderen het Nederlands niet beheerst, nu eenmaal veroordeeld is om 'suboptimaal' te functioneren in de maatschappij, wat pas echt onrechtvaardig is." (Belga/TV)

Abou Jahjah stelde zijn boek voor in de Roma in Antwerpen. Het is zijn eerste sinds zijn terugkeer vanuit Libanon vorig najaar. De voormalige topman vand e AEL (Arabisch-Europese Liga) ging in debat met politici Peter De Roover (N-VA) en Bert Anciaux (sp.a) over thema's als inburgering en discriminatie. "Iedereen moet stoppen met de eigen identiteit als norm te promoten", stelt hij. "De stad is van ons" slaat volgens Abou Jahjah op een "nieuwe meerderheid" van mensen met erg diverse achtergronden uit de grote steden die voor zichzelf een nieuwe gemeenschappelijke hybride cultuur en identiteit kan afbakenen in plaats van mee te gaan in het integratiebeleid en volgens Abou Jahjah de facto assimileringsbeleid dat momenteel in België gevoerd wordt.Abou Jahjah wijst onder meer N-VA met de vinger omdat die een autochtone Vlaamse identiteit zou willen opdringen. "Ik heb niets tegen nationalisme, maar enkel zolang het ontvoogdend werkt", aldus Abou Jahjah. "Het Vlaams-nationalisme heeft op dat vlak zijn slag in het verleden al thuisgehaald, nu is het een dominante macht geworden die een Vlaamse Leidkultur wil opleggen." De Roover stelde tijdens het debat dat N-VA vooral wil inzetten "op wat ons verbindt in plaats van wat ons scheidt" en dat er "sowieso een Vlaamse sociologische realiteit bestaat", hoewel die laatste moeilijk in een concrete lijst van kenmerken zou samen te vatten zijn. Dat zijn partij hamert op de kennis van het Nederlands is volgens De Roover omdat "wie in Vlaanderen het Nederlands niet beheerst, nu eenmaal veroordeeld is om 'suboptimaal' te functioneren in de maatschappij, wat pas echt onrechtvaardig is." (Belga/TV)