Aartsbisschop André-Joseph Léonard wil dat priesters weer een kazuifel dragen. Het gaat om één van de bijsturingen van de eucharistieviering waarvoor hij pleit in Pastoralia, het maandblad van het aartsbisdom.

Het zou een goede zaak zijn de traditie van het dragen van een kazuifel te herontdekken, aldus Léonard. Hij meent voorts dat erover moet gewaakt worden dat jongens niet worden uitgesloten als misdienaars. Het gebeurt immers dat meisjes zo talrijk zijn dat de jongens 'enige terughoudendheid tonen om zich aan te bieden', zo luidt het.

Ook meent de aartsbisschop dat traditionele misteksten, vooral het Gloria, het Credo en het Sanctus, best niet vervangen worden door 'dichterlijke alternatieven die soms een verre verwantschap hebben met de liturgische teksten'.

Voorts vindt Léonard dat de gelovigen in de kerk zouden moeten blijven rechtstaan tot de eerste lezing. Tijdens de lezingen mogen ze gaan zitten, maar daarna moeten ze weer rechtstaan.

Aartsbisschop André-Joseph Léonard wil dat priesters weer een kazuifel dragen. Het gaat om één van de bijsturingen van de eucharistieviering waarvoor hij pleit in Pastoralia, het maandblad van het aartsbisdom.Het zou een goede zaak zijn de traditie van het dragen van een kazuifel te herontdekken, aldus Léonard. Hij meent voorts dat erover moet gewaakt worden dat jongens niet worden uitgesloten als misdienaars. Het gebeurt immers dat meisjes zo talrijk zijn dat de jongens 'enige terughoudendheid tonen om zich aan te bieden', zo luidt het.Ook meent de aartsbisschop dat traditionele misteksten, vooral het Gloria, het Credo en het Sanctus, best niet vervangen worden door 'dichterlijke alternatieven die soms een verre verwantschap hebben met de liturgische teksten'. Voorts vindt Léonard dat de gelovigen in de kerk zouden moeten blijven rechtstaan tot de eerste lezing. Tijdens de lezingen mogen ze gaan zitten, maar daarna moeten ze weer rechtstaan.