De instroom van het aantal dossiers op het federaal parket kende een stijging van 881 zaken in 2009 naar 2.163 in 2018, goed voor een stijging van 146%. Vooral tussen 2017 (1.194) en 2018 (2.163) was de stijging enorm. Federaal procureur Frederic Van Leeuw gaf daar een woordje uitleg bij: "Waar er in 2016 door de crisis in Syrië een belangrijke stijging was van de terreurdossiers, waren het in 2018 vooral de zedendossiers die een belangrijke stijging kenden. Daar dient wel bij gezegd dat het aantal terreurdossiers in 2018 met 137 nog altijd meer dan dubbel zo hoog lag als in 2012 (60)." "De daling van het aantal terrorismedossiers na de piek van 2016 laat toe om de binnenkomende dossiers beter te beheren én om de nakende processen (onder meer over de terreuraanslagen in Brussel) voor te bereiden. Daarnaast kunnen we de andere afdelingen versterken, in het bijzonder de sectie 'georganiseerde misdaad'. En dat is nodig want het aantal zedendossiers -930 zaken over kinderporno en 263 zaken over pedofilie in 2018- is enorm gestegen". De stijging van het aantal zedenzaken bij het federaal parket verklaart Van Leeuw onder meer door de sociale media en de technologische vooruitgang en wat daar mee gepaard gaat. "Het federaal parket buigt zich over zaken die in eerste instantie niet ergens specifiek in ons land te lokaliseren zijn. Wij gaan dan op zoek naar bijvoorbeeld een IP-adres", aldus Van Leeuw. Op die manier kan een eigenaar van een computer of gsm bepaald worden. Kleine nuance wat de sectie 'terrorisme' betreft: het federaal parket behandelt ook zaken die geregistreerd werden met een andere code dan "terrorisme". "Het reële aantal als "terrorisme" te beschouwen zaken ligt dus hoger dan de aantallen die in de grafieken teruggevonden worden." (Belga)

De instroom van het aantal dossiers op het federaal parket kende een stijging van 881 zaken in 2009 naar 2.163 in 2018, goed voor een stijging van 146%. Vooral tussen 2017 (1.194) en 2018 (2.163) was de stijging enorm. Federaal procureur Frederic Van Leeuw gaf daar een woordje uitleg bij: "Waar er in 2016 door de crisis in Syrië een belangrijke stijging was van de terreurdossiers, waren het in 2018 vooral de zedendossiers die een belangrijke stijging kenden. Daar dient wel bij gezegd dat het aantal terreurdossiers in 2018 met 137 nog altijd meer dan dubbel zo hoog lag als in 2012 (60)." "De daling van het aantal terrorismedossiers na de piek van 2016 laat toe om de binnenkomende dossiers beter te beheren én om de nakende processen (onder meer over de terreuraanslagen in Brussel) voor te bereiden. Daarnaast kunnen we de andere afdelingen versterken, in het bijzonder de sectie 'georganiseerde misdaad'. En dat is nodig want het aantal zedendossiers -930 zaken over kinderporno en 263 zaken over pedofilie in 2018- is enorm gestegen". De stijging van het aantal zedenzaken bij het federaal parket verklaart Van Leeuw onder meer door de sociale media en de technologische vooruitgang en wat daar mee gepaard gaat. "Het federaal parket buigt zich over zaken die in eerste instantie niet ergens specifiek in ons land te lokaliseren zijn. Wij gaan dan op zoek naar bijvoorbeeld een IP-adres", aldus Van Leeuw. Op die manier kan een eigenaar van een computer of gsm bepaald worden. Kleine nuance wat de sectie 'terrorisme' betreft: het federaal parket behandelt ook zaken die geregistreerd werden met een andere code dan "terrorisme". "Het reële aantal als "terrorisme" te beschouwen zaken ligt dus hoger dan de aantallen die in de grafieken teruggevonden worden." (Belga)