Maken advocaten meer deontologische fouten dan vroeger? Tot voor kort wist niemand het precieze antwoord, want cijfers daarover waren nauwelijks beschikbaar. Tot de Orde van Vlaamse Balies (OVB) onlangs aan alle Vlaamse afdelingen vroeg hoeveel klachten zij jaarlijks registreerden. Daaruit blijkt dat het aantal tuchtonderzoeken de voorbije vier jaar ongeveer is verdrievoudigd. Tussen 2012 en 2016 steeg het aantal klachten aan de Brusselse balie van 110 tot 678. In Antwerpen ging het aantal klachten van 77 naar 125 en in Gent van 34 naar 101.
...