Vanaf maart 2020 lag het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid veel hoger dan de maanden voordien. Die stijging heeft te maken met de terugval van de economische activiteiten door de coronacrisis. Tussen februari en april vorig jaar steeg dat aantal van 84.100 personen tot 792.100 personen. In de maanden daarna daalde het aantal tijdelijke werklozen weer sterk, tot 138.600 in september. Tussen september en november steeg dat aantal echter opnieuw tot 313.800 personen, waarna het in december weer daalde tot 216.800 personen. Daarna ging het aantal tijdelijk werklozen weer omhoog tot 287.200 personen in februari 2021. In 2020 ontvingen in het Vlaams gewest in totaal 475.300 personen een uitkering van de RVA voor volledige of tijdelijke werkloosheid. Dat aantal ligt dubbel zo hoog als in 2019. Vorig jaar was er vooral sprake van een zeer sterke toename van het aantal tijdelijk werklozen door de COVID-19-crisis. Gemiddeld ging het in 2020 per maand om 311.600 personen. Dat zijn er vier keer zoveel als in 2019. (Belga)

Vanaf maart 2020 lag het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid veel hoger dan de maanden voordien. Die stijging heeft te maken met de terugval van de economische activiteiten door de coronacrisis. Tussen februari en april vorig jaar steeg dat aantal van 84.100 personen tot 792.100 personen. In de maanden daarna daalde het aantal tijdelijke werklozen weer sterk, tot 138.600 in september. Tussen september en november steeg dat aantal echter opnieuw tot 313.800 personen, waarna het in december weer daalde tot 216.800 personen. Daarna ging het aantal tijdelijk werklozen weer omhoog tot 287.200 personen in februari 2021. In 2020 ontvingen in het Vlaams gewest in totaal 475.300 personen een uitkering van de RVA voor volledige of tijdelijke werkloosheid. Dat aantal ligt dubbel zo hoog als in 2019. Vorig jaar was er vooral sprake van een zeer sterke toename van het aantal tijdelijk werklozen door de COVID-19-crisis. Gemiddeld ging het in 2020 per maand om 311.600 personen. Dat zijn er vier keer zoveel als in 2019. (Belga)