Vlaanderen is binnen Europa al veel langer één van de trieste koplopers wat zelfdoding betreft. Vlaanderen telt drie zelfdodingen per dag en het Vlaamse suïcidecijfer ligt 1,5 keer hoger dan het EU-gemiddelde. Met het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (VAS), gelanceerd in 2012, wilde voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen daar iets aan doen. Aan dat plan, met tal van nieuwe acties en preventiestrategieën, werd meteen een ambitieuze doelstelling gekoppeld: tegen 2020 20% minder suïcides dan in 2000. Het was al langer duidelijk dat Vlaanderen op koers zat om de vooropgestelde doelstelling te halen. De meest recente volledige jaarcijfers, die tot en met 2018, bevestigen dat ook. Die cijfers tonen een daling van 26% tussen 2000 en 2018. De daling is vrij gelijkend voor beide geslachten met een daling van 31% bij vrouwen en 26 procent bij mannen. Er zijn wel duidelijke verschillen tussen een aantal leeftijdsgroepen. Zo wordt de doelstelling ruim gehaald in de categorieën vrouwen tussen 30 en 44 jaar (-46%) en jonge mannen tussen 16 en 29 jaar (-41%). Maar in een aantal andere categorieën wordt de doelstelling niet gehaald. Dat is bijvoorbeeld zo in de leeftijdsgroep 45-49 jaar (respectievelijk - 18% bij vrouwen en -11% bij mannen) en bij jonge vrouwen tussen 16 en 19 jaar (-16%). Prof. dr. Gwendolyn Portzky, directeur van het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie (VLESP), blikt "positief" terug op het tweede actieplan. Maar Portzky wijst erop dat Vlaanderen nog steeds drie zelfdodingen en 27 suïcidepogingen per dag telt. "Dit betekent dat er blijvend sterk moet ingezet worden op de verdere preventie van suïcidaal gedrag en dat suïcidepreventie in Vlaanderen blijvend als prioritair moet worden beschouwd, zeker ook gezien de mogelijke impact van COVID-19." Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft het VLESP alvast de opdracht gegeven om een derde actieplan uit te werken. "Op 19 november dit jaar zal de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie plaatsvinden waar de nieuwe gezondheidsdoelstelling en het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie zal worden voorgesteld", aldus Beke. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. (Belga)

Vlaanderen is binnen Europa al veel langer één van de trieste koplopers wat zelfdoding betreft. Vlaanderen telt drie zelfdodingen per dag en het Vlaamse suïcidecijfer ligt 1,5 keer hoger dan het EU-gemiddelde. Met het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (VAS), gelanceerd in 2012, wilde voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen daar iets aan doen. Aan dat plan, met tal van nieuwe acties en preventiestrategieën, werd meteen een ambitieuze doelstelling gekoppeld: tegen 2020 20% minder suïcides dan in 2000. Het was al langer duidelijk dat Vlaanderen op koers zat om de vooropgestelde doelstelling te halen. De meest recente volledige jaarcijfers, die tot en met 2018, bevestigen dat ook. Die cijfers tonen een daling van 26% tussen 2000 en 2018. De daling is vrij gelijkend voor beide geslachten met een daling van 31% bij vrouwen en 26 procent bij mannen. Er zijn wel duidelijke verschillen tussen een aantal leeftijdsgroepen. Zo wordt de doelstelling ruim gehaald in de categorieën vrouwen tussen 30 en 44 jaar (-46%) en jonge mannen tussen 16 en 29 jaar (-41%). Maar in een aantal andere categorieën wordt de doelstelling niet gehaald. Dat is bijvoorbeeld zo in de leeftijdsgroep 45-49 jaar (respectievelijk - 18% bij vrouwen en -11% bij mannen) en bij jonge vrouwen tussen 16 en 19 jaar (-16%). Prof. dr. Gwendolyn Portzky, directeur van het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie (VLESP), blikt "positief" terug op het tweede actieplan. Maar Portzky wijst erop dat Vlaanderen nog steeds drie zelfdodingen en 27 suïcidepogingen per dag telt. "Dit betekent dat er blijvend sterk moet ingezet worden op de verdere preventie van suïcidaal gedrag en dat suïcidepreventie in Vlaanderen blijvend als prioritair moet worden beschouwd, zeker ook gezien de mogelijke impact van COVID-19." Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft het VLESP alvast de opdracht gegeven om een derde actieplan uit te werken. "Op 19 november dit jaar zal de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie plaatsvinden waar de nieuwe gezondheidsdoelstelling en het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie zal worden voorgesteld", aldus Beke. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. (Belga)