In 2010 waren er in ons land nog 129.173 geboortes, acht jaar later zijn dat er nog 117.800. De gemiddelde leeftijd van moeders bij de geboorte van hun kind blijft daarentegen stijgen. Op nationaal niveau kregen moeders in 1998 op 29,1 jaar een kind. Dat is opgelopen tot de leeftijd van 30,7 jaar in 2018. Die leeftijd is trouwens veel hoger in Brussel (31,8 jaar) dan in Vlaanderen en Wallonië (30,6 jaar en 30,5 jaar). Een ander groot verschil tussen de regio's zien we bij het vruchtbaarheidscijfer, dat is het aantal geboren kinderen per vrouw tijdens haar vruchtbaarheidsperiode. Deze bedraagt 1,61 kinderen per vrouw over heel België. In de hoofdstad is dat 1,75 en in de andere gewesten 1,59. Het aandeel van de geboorten bij buitenlandse moeders is ook hoger in Brussel. Niet-Belgische vrouwen vertegenwoordigen 51,6 procent van de moeders in Brussel. Voor het Vlaams Gewest is dat slechts 21,8 procent en voor het Waals Gewest 18,5 procent. Het aantal geboortes in België fluctueert doorheen de jaren. Na de Tweede Wereldoorlog zien we een duidelijke piek bij de babyboomers, en dan vooral in het jaar 1959, toen er 160.662 kinderen werden geboren. Het jaar 2002 was daarentegen een dieptepunt met 111.225 geboortes. (Belga)

In 2010 waren er in ons land nog 129.173 geboortes, acht jaar later zijn dat er nog 117.800. De gemiddelde leeftijd van moeders bij de geboorte van hun kind blijft daarentegen stijgen. Op nationaal niveau kregen moeders in 1998 op 29,1 jaar een kind. Dat is opgelopen tot de leeftijd van 30,7 jaar in 2018. Die leeftijd is trouwens veel hoger in Brussel (31,8 jaar) dan in Vlaanderen en Wallonië (30,6 jaar en 30,5 jaar). Een ander groot verschil tussen de regio's zien we bij het vruchtbaarheidscijfer, dat is het aantal geboren kinderen per vrouw tijdens haar vruchtbaarheidsperiode. Deze bedraagt 1,61 kinderen per vrouw over heel België. In de hoofdstad is dat 1,75 en in de andere gewesten 1,59. Het aandeel van de geboorten bij buitenlandse moeders is ook hoger in Brussel. Niet-Belgische vrouwen vertegenwoordigen 51,6 procent van de moeders in Brussel. Voor het Vlaams Gewest is dat slechts 21,8 procent en voor het Waals Gewest 18,5 procent. Het aantal geboortes in België fluctueert doorheen de jaren. Na de Tweede Wereldoorlog zien we een duidelijke piek bij de babyboomers, en dan vooral in het jaar 1959, toen er 160.662 kinderen werden geboren. Het jaar 2002 was daarentegen een dieptepunt met 111.225 geboortes. (Belga)