Door de gestegen huisvestingskosten, de opeenvolgende economische crises, de verminderde sociale bescherming en verkeerde beleidskeuzes is de dakloosheid in de Europese Unie de voorbije jaren enorm toegenomen. De coronacrisis was het afgelopen halfjaar nog een katalysator: meer dan 700.000 mensen moeten 's nachts buiten slapen. Het parlement heeft verschillende petities ontvangen waarin aandacht gevraagd wordt voor deze problematiek. Huisvestingsbeleid is geen Europese bevoegdheid, maar via regelgeving en aanbevelingen en richtlijnen kan het Europese niveau wel een aantal prioriteiten stellen, betogen de parlementsleden in hun resolutie. Het is de Commissie die voorstellen kan doen. Het zwaartepunt ligt echter bij de lidstaten, die worden gevraagd te werken aan preventie en vroegtijdig ingrijpen, en dakloosheid zeker niet strafbaar te stellen. Daklozen moeten een gelijke toegang tot overheidsdiensten als gezondheidszorg, onderwijs en socialedienstverlening krijgen, maar op de arbeidsmarkt verdienen ze gespecialiseerde ondersteuning. Ngo's en lokale organisaties moeten volgens het parlement de financiële ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om daklozen veilig op te vangen en uithuiszettingen te voorkomen, zeker tijdens de huidige coronacrisis. De resolutie werd goedgekeurd door 647 parlementsleden, 13 stemden tegen en 32 onthielden zich. Bijna alle 20 Belgische MEP's die meestemden drukten op het groene knopje, enkel Gerolf Annemans en Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) stemden tegen. (Belga)

Door de gestegen huisvestingskosten, de opeenvolgende economische crises, de verminderde sociale bescherming en verkeerde beleidskeuzes is de dakloosheid in de Europese Unie de voorbije jaren enorm toegenomen. De coronacrisis was het afgelopen halfjaar nog een katalysator: meer dan 700.000 mensen moeten 's nachts buiten slapen. Het parlement heeft verschillende petities ontvangen waarin aandacht gevraagd wordt voor deze problematiek. Huisvestingsbeleid is geen Europese bevoegdheid, maar via regelgeving en aanbevelingen en richtlijnen kan het Europese niveau wel een aantal prioriteiten stellen, betogen de parlementsleden in hun resolutie. Het is de Commissie die voorstellen kan doen. Het zwaartepunt ligt echter bij de lidstaten, die worden gevraagd te werken aan preventie en vroegtijdig ingrijpen, en dakloosheid zeker niet strafbaar te stellen. Daklozen moeten een gelijke toegang tot overheidsdiensten als gezondheidszorg, onderwijs en socialedienstverlening krijgen, maar op de arbeidsmarkt verdienen ze gespecialiseerde ondersteuning. Ngo's en lokale organisaties moeten volgens het parlement de financiële ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om daklozen veilig op te vangen en uithuiszettingen te voorkomen, zeker tijdens de huidige coronacrisis. De resolutie werd goedgekeurd door 647 parlementsleden, 13 stemden tegen en 32 onthielden zich. Bijna alle 20 Belgische MEP's die meestemden drukten op het groene knopje, enkel Gerolf Annemans en Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) stemden tegen. (Belga)