Naar jaarlijkse gewoonte komt het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, begin januari met een voorlopige telling van het aantal bevallingen in de 59 materniteiten van het Vlaams Gewest en het UZ Brussel. Daaruit blijkt dat in het afgelopen jaar 60.303 ziekenhuisbevallingen werden genoteerd. Dat is een daling van 1.478 bevallingen of 2,39 procent in vergelijking met 2019. De relatieve daling was het afgelopen jaar het grootst in Limburg (-4,75%) en Antwerpen (-4,18%). In West-Vlaanderen (-0,59%) en Oost-Vlaanderen (-0.30%) bleef het aantal bevallingen dan weer nagenoeg stabiel.

Naar jaarlijkse gewoonte komt het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, begin januari met een voorlopige telling van het aantal bevallingen in de 59 materniteiten van het Vlaams Gewest en het UZ Brussel. Daaruit blijkt dat in het afgelopen jaar 60.303 ziekenhuisbevallingen werden genoteerd. Dat is een daling van 1.478 bevallingen of 2,39 procent in vergelijking met 2019. De relatieve daling was het afgelopen jaar het grootst in Limburg (-4,75%) en Antwerpen (-4,18%). In West-Vlaanderen (-0,59%) en Oost-Vlaanderen (-0.30%) bleef het aantal bevallingen dan weer nagenoeg stabiel.