Sinds de aanslagen in Parijs in november 2015 werd het dreigingsniveau in België verhoogd naar 3, het niveau waarbij de dreiging "mogelijk" en "waarschijnlijk" is. Eind november 2015 gold in het Brussels gewest zelfs even niveau 4, het hoogste niveau waarbij de dreiging "ernstig" en "zeer nabij" is. Na de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel gold dat hoogste niveau enkele dagen voor het hele land. Het algemene dreigingsniveau zakte op 22 januari naar niveau 2, maar op bepaalde "specifieke doelwitten" werd niveau 3 gehandhaafd. Om welke plaatsen het precies gaat, wilden het OCAD en de regering om veiligheidsredenen niet zeggen. (Belga)

Sinds de aanslagen in Parijs in november 2015 werd het dreigingsniveau in België verhoogd naar 3, het niveau waarbij de dreiging "mogelijk" en "waarschijnlijk" is. Eind november 2015 gold in het Brussels gewest zelfs even niveau 4, het hoogste niveau waarbij de dreiging "ernstig" en "zeer nabij" is. Na de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel gold dat hoogste niveau enkele dagen voor het hele land. Het algemene dreigingsniveau zakte op 22 januari naar niveau 2, maar op bepaalde "specifieke doelwitten" werd niveau 3 gehandhaafd. Om welke plaatsen het precies gaat, wilden het OCAD en de regering om veiligheidsredenen niet zeggen. (Belga)