De personen die worden gevolgd, zijn van uiteenlopende origine. Het gaat om mensen uit Algerije, Congo (Brazzaville), Frankrijk, Griekenland, Italië, Jamaica, Jemen, Jordanië, Koeweit, Marokko, Nederland, Palestina, Saudi-Arabië, Syrië, Turkije en de Verenigde Staten. Er staan ook Belgen op de lijst. Naast 91 personen, maken ook negentien organisaties en groeperingen het voorwerp uit van een verscherpt toezicht. Tegen deze mensen kunnen verschillende administratieve maatregelen genomen worden: tijdelijke nietigverklaring van de identiteitskaart, bevriezing van tegoeden, intrekking van het paspoort, signalement met het oog op lokalisering en controle of nog een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Worden ze opgepakt, dan kunnen er ook strikte veiligheidsmaatregelen genomen worden. "Meerdere personen die op deze lijst voorkomen, hebben het bevel gekregen het grondgebied te verlaten of werden verwijderd", zegt Geens. (Belga)

De personen die worden gevolgd, zijn van uiteenlopende origine. Het gaat om mensen uit Algerije, Congo (Brazzaville), Frankrijk, Griekenland, Italië, Jamaica, Jemen, Jordanië, Koeweit, Marokko, Nederland, Palestina, Saudi-Arabië, Syrië, Turkije en de Verenigde Staten. Er staan ook Belgen op de lijst. Naast 91 personen, maken ook negentien organisaties en groeperingen het voorwerp uit van een verscherpt toezicht. Tegen deze mensen kunnen verschillende administratieve maatregelen genomen worden: tijdelijke nietigverklaring van de identiteitskaart, bevriezing van tegoeden, intrekking van het paspoort, signalement met het oog op lokalisering en controle of nog een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister. Worden ze opgepakt, dan kunnen er ook strikte veiligheidsmaatregelen genomen worden. "Meerdere personen die op deze lijst voorkomen, hebben het bevel gekregen het grondgebied te verlaten of werden verwijderd", zegt Geens. (Belga)