1. Bij Brussels Airlines mogen smartphones en tablets tijdens de hele vlucht gebruikt worden

Op de vliegtuigen van Brussels Airlines is het vanaf 1 juni mogelijk om, tijdens de hele vlucht, smartphones, tablets en e-readers in vliegtuigmodus te gebruiken. Ook tijdens het opstijgen en het landen kunnen deze gadgets voortaan gebruikt worden, al blijven functies als "wireless" en "bluetooth" niet toegelaten. Voor laptops en notebooks blijft een gebruiksverbod gelden tijdens het opstijgen en landen.

In sommige gevallen zal het gebruik van smartphones en tablets toch niet toegelaten zijn. "Als het vliegtuig moet landen in zware mist, bijvoorbeeld", legt Brussels Airlines-woordvoerder Geert Sciot uit. "Dan maken de piloten gebruik van zeer gevoelige navigatie, en mag er geen interferentie zijn. Dat is een maatregel die we opgelegd gekregen hebben van de vliegtuigconstructeurs."

De voorbereiding hiertoe heeft verschillende maanden geduurd. "Onze speeches zijn aangepast, de procedures zijn herschreven...", zegt Sciot. Verschillende andere luchtvaartmaatschappijen laten het gebruik van smartphones en tablets al toe. Het gaat onder meer om Air France, Lufthansa en Vueling.

Eind oktober vorig jaar stemde eerst de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA in met de soepelere regels voor elektronica aan boord, al snel gevolgd door haar Europese tegenhanger AESA.

2. Meer geld voor sociale woonleningen

Er komt vanaf 1 juni in totaal 500 miljoen euro extra vrij voor het toekennen van sociale leningen. Het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) hebben daarvoor extra middelen gekregen van de Vlaamse regering. Wel zijn er enkele voorwaarden aangepast.

In maart van dit jaar was gebleken dat de 814 miljoen euro die de Vlaamse regering voor de woonleningen had ingeschreven, al was opgebruikt. Dat was opvallend, omdat de toegestane budgetten de voorbije jaren stelselmatig zijn gestegen: van 521 miljoen euro in 2009 naar 814 miljoen euro voor dit jaar.

Om tegemoet te komen aan het probleem, besliste de Vlaamse regering in april dat het VWF en de VMSW vanaf 1 juni voor 500 miljoen euro extra aan woonleningen kunnen toekennen. Dat zou neerkomen op 3.205 bijkomende sociale leningen. Tegelijkertijd werden wel enkele voorwaarden aangepast. Zo wordt een minimale inkomensgrens van 10.000 euro per jaar ingevoerd.

Daarnaast gaat de rentevoet omhoog. De rentevoet wordt nog altijd berekend op basis van het inkomen en personen ten laste, maar de minimale en maximale rentevoeten zijn iets verhoogd. De rentevoet van de nieuwe sociale woonleningen zal voortaan ook om de twee jaar worden aangepast aan het gezinsinkomen. Voorheen gebeurde dat om de vijf jaar.

3. Paspoorten worden goedkoper

Paspoorten worden op 1 juni goedkoper. De prijsdaling geldt wel enkel voor de normale paspoorten van 32 bladzijden. Extra dikke paspoorten of paspoorten die worden aangevraagd via de spoedprocedure blijven evenveel kosten.

Welk bedrag je uiteindelijk neertelt voor een paspoort, verschilt van gemeente tot gemeente. Zo kost een reispas voor volwassenen in de gemeente Kortenberg vanaf 1 juni 73 euro in plaats van 79 euro. In het Antwerpse district Wilrijk kost een paspoort voor een volwassene voortaan nog 71 euro en in Boutersem bijvoorbeeld daalt de kostprijs van 91 euro naar 85 euro. De wijzigingen hebben te maken met het feit dat de nieuwe producent van de Belgische paspoorten de documenten aanlevert tegen een lagere prijs.

4. Federale politie wordt hervormd

De structuur van de federale politie wordt op 1 juni gewijzigd. De bedoeling van die hervorming is om tot een vereenvoudigde en modernere politie met meer slagkracht te komen.

Op 1 april werd op gerechtelijk niveau al een schaalvergroting ingevoerd. De 27 gerechtelijke arrondissementen werden daarbij teruggebracht tot 12, die grotendeels samenvallen met de provincies. De nu doorgevoerde politiehervorming is afgestemd op die gerechtelijke hervorming. Een van de opvallendste veranderingen vindt plaats in het organogram van de federale politie. Vóór de hervorming telde de federale politie 84 mandaten, waarvan 30 op centraal niveau en 54 op gedeconcentreerd niveau. Dat aantal wordt met 63 procent teruggeschroefd tot 31 mandaathouders.

Voortaan blijven enkel één commissaris-generaal en drie directeurs-generaal op centraal niveau bestaan, naast 14 gerechtelijke directeurs (DirJuds) en 13 bestuurlijke directeurs (DirCo's).

5. Advocaten moeten geld van klanten op aparte rekening plaatsen

Advocaten moeten gelden die ze ontvangen van cliënten en derden vanaf 1 juni afzonderen op een bijzondere rekening, om zo vermenging met het eigen vermogen en de eigen schulden van de advocaat te vermijden. Die verplichting was al sinds 1989 opgenomen in het Reglement van de Nationale Orde van Advocaten, maar kwam door een arrest van het Hof van Cassatie in januari 2011 op de helling te staan, omdat volgens het Hof een wettelijke basis nodig is om de gelden op zo'n rekening te beschermen. Daar is met de wet die op 1 juni in werking treedt aan tegemoetgekomen.

Met die wet "komt een einde aan de rechtsonzekerheid voor de cliënten van advocaten", klinkt het bij de FOD Financiën. Geld dat advocaten van cliënten of derden ontvangen moet op één of meer aparte kwaliteitsrekeningen (derdenrekeningen of rubriekrekeningen) worden gestort. Zo zijn die gelden beschermd tegen faillissement van de advocaat én de financiële instelling.

Advocaten moeten de gelden zo vlug mogelijk doorstorten aan de bestemmeling, ze mogen maximaal twee maanden op de derdenrekening blijven staan. Bij een langere termijn moet een rubriekrekening geopend worden. Alle sommen die binnen de twee jaar na afsluiting van het dossier niet teruggevorderd of overgemaakt zijn aan de gerechtigde, moeten doorgestort worden aan de Deposito- en Consignatiekas. De rechthebbende heeft nog 30 jaar om de gelden daar op te vragen.

6. Start sperperiode zomerkoopjes

Voortaan start de sperperiode voor de zomerkoopjes op 1 juni, en dus niet langer op 6 juni. Dat is het gevolg van het nieuwe boek marktpraktijken en consumentenbescherming dat op 31 mei in werking treedt.

Tijdens de sperperiode, die duurt tot het begin van de koopjes, is het voor modewinkels wettelijk verboden om kortingen aan te kondigen.

7. Olivier Goris wordt de nieuwe netmanager bij één

Olivier Goris, die sinds 2006 programmadirecteur was bij Woestijnvis, is vanaf 1 juni de netmanager van de televisiezender Eén. Hij wordt op zijn beurt bij Woestijnvis vervangen door Sam De Graeve. Begin juni vinden ook veranderingen aan de top plaats bij Belfius Insurance en Albert Heijn: Eric Kleijnen wordt de nieuwe CEO van de verzekeringspoot van Belfius en Luc de Baets wordt de nieuwe topman van Albert Heijn in België.

Goris volgt Jean Philip De Tender op, die vorig jaar overkoepelend manager Televisie bij de VRT werd. De nieuwe netmanager van Eén werkte bij Woestijnvis onder meer op de redactie van "Man bijt hond", "Alles kan beter", "In de Gloria", "De XII Werken van Vanoudenhoven" en "Het Eiland". Daarnaast stond hij in voor de eindredactie bij voetbal- en wielerprogramma's met Mark Uytterhoeven. Olivier Goris wordt bij Woestijnvis opgevolgd door Sam De Graeve, die schreef en tekende voor diverse kranten, magazines en voor verschillende Vlaamse televisiezenders werkte. Eric Kleijnen (59), sinds 2007 de CEO van AXA Griekenland, volgt Marc Raisière dan weer op als CEO van Belfius Insurance. Raisière stapte op 1 januari over van Belfius Insurance naar Belfius Bank. De nieuwe general manager van supermarktketen Albert Heijn in België, Luc de Baets, volgt tot slot Corné Mulders op, die het bedrijf verlaat. De Baets, geboren in Zeeuws-Vlaanderen, is al sinds 2003 actief bij Albert Heijn. Hij maakte er deel uit van het directieteam

8. Voetballers mogen geen boodschappen meer tonen op hun ondergoed

Vanaf 1 juni zijn ludieke, politieke of andere boodschappen onder de shirts van voetballers verboden. Dat besliste in maart de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat beslist over de regels van de sport. Voor hoofddoeken en tulbanden gaf de IFAM dan weer wel zijn goedkeuring.

Tien jaar geleden verbood diezelfde Ifab voetballers al om het bovenlijf te ontbloten. Als ze dat toch doen, riskeren ze een gele kaart. Nu komt er dus ook een verbod op teksten, tekeningen en foto's op het ondergoed, zoals Mario Balotelli in oktober 2011 liet zien met zijn "Why always me?"

Een ander bekend geval is Barcelona-middenvelder Andres Iniesta, die het winnende doelpunt van de finale van het WK in Zuid-Afrika opdroeg aan collega Daniel Jarque, die een jaar eerder overleden was aan een hartaanval.

De IFAB toonde zich bezorgd over mogelijk aanstootgevende boodschappen, en besloot uiteindelijk dat geen enkele boodschap kan. Er werd eerst nog geopperd om positieve boodschappen wel nog toe te laten, maar uiteindelijk kozen de voetbalbobo's voor consequentie. De IFAB besloot begin maart ook om voetbalsters het gebruik van een hoofddoek toe te staan. Sikhs moeten voor een match niet langer hun tulband uitdoen.

1. Bij Brussels Airlines mogen smartphones en tablets tijdens de hele vlucht gebruikt wordenOp de vliegtuigen van Brussels Airlines is het vanaf 1 juni mogelijk om, tijdens de hele vlucht, smartphones, tablets en e-readers in vliegtuigmodus te gebruiken. Ook tijdens het opstijgen en het landen kunnen deze gadgets voortaan gebruikt worden, al blijven functies als "wireless" en "bluetooth" niet toegelaten. Voor laptops en notebooks blijft een gebruiksverbod gelden tijdens het opstijgen en landen.In sommige gevallen zal het gebruik van smartphones en tablets toch niet toegelaten zijn. "Als het vliegtuig moet landen in zware mist, bijvoorbeeld", legt Brussels Airlines-woordvoerder Geert Sciot uit. "Dan maken de piloten gebruik van zeer gevoelige navigatie, en mag er geen interferentie zijn. Dat is een maatregel die we opgelegd gekregen hebben van de vliegtuigconstructeurs." De voorbereiding hiertoe heeft verschillende maanden geduurd. "Onze speeches zijn aangepast, de procedures zijn herschreven...", zegt Sciot. Verschillende andere luchtvaartmaatschappijen laten het gebruik van smartphones en tablets al toe. Het gaat onder meer om Air France, Lufthansa en Vueling. Eind oktober vorig jaar stemde eerst de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA in met de soepelere regels voor elektronica aan boord, al snel gevolgd door haar Europese tegenhanger AESA. 2. Meer geld voor sociale woonleningenEr komt vanaf 1 juni in totaal 500 miljoen euro extra vrij voor het toekennen van sociale leningen. Het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) hebben daarvoor extra middelen gekregen van de Vlaamse regering. Wel zijn er enkele voorwaarden aangepast.In maart van dit jaar was gebleken dat de 814 miljoen euro die de Vlaamse regering voor de woonleningen had ingeschreven, al was opgebruikt. Dat was opvallend, omdat de toegestane budgetten de voorbije jaren stelselmatig zijn gestegen: van 521 miljoen euro in 2009 naar 814 miljoen euro voor dit jaar. Om tegemoet te komen aan het probleem, besliste de Vlaamse regering in april dat het VWF en de VMSW vanaf 1 juni voor 500 miljoen euro extra aan woonleningen kunnen toekennen. Dat zou neerkomen op 3.205 bijkomende sociale leningen. Tegelijkertijd werden wel enkele voorwaarden aangepast. Zo wordt een minimale inkomensgrens van 10.000 euro per jaar ingevoerd. Daarnaast gaat de rentevoet omhoog. De rentevoet wordt nog altijd berekend op basis van het inkomen en personen ten laste, maar de minimale en maximale rentevoeten zijn iets verhoogd. De rentevoet van de nieuwe sociale woonleningen zal voortaan ook om de twee jaar worden aangepast aan het gezinsinkomen. Voorheen gebeurde dat om de vijf jaar.3. Paspoorten worden goedkoperPaspoorten worden op 1 juni goedkoper. De prijsdaling geldt wel enkel voor de normale paspoorten van 32 bladzijden. Extra dikke paspoorten of paspoorten die worden aangevraagd via de spoedprocedure blijven evenveel kosten.Welk bedrag je uiteindelijk neertelt voor een paspoort, verschilt van gemeente tot gemeente. Zo kost een reispas voor volwassenen in de gemeente Kortenberg vanaf 1 juni 73 euro in plaats van 79 euro. In het Antwerpse district Wilrijk kost een paspoort voor een volwassene voortaan nog 71 euro en in Boutersem bijvoorbeeld daalt de kostprijs van 91 euro naar 85 euro. De wijzigingen hebben te maken met het feit dat de nieuwe producent van de Belgische paspoorten de documenten aanlevert tegen een lagere prijs.4. Federale politie wordt hervormdDe structuur van de federale politie wordt op 1 juni gewijzigd. De bedoeling van die hervorming is om tot een vereenvoudigde en modernere politie met meer slagkracht te komen.Op 1 april werd op gerechtelijk niveau al een schaalvergroting ingevoerd. De 27 gerechtelijke arrondissementen werden daarbij teruggebracht tot 12, die grotendeels samenvallen met de provincies. De nu doorgevoerde politiehervorming is afgestemd op die gerechtelijke hervorming. Een van de opvallendste veranderingen vindt plaats in het organogram van de federale politie. Vóór de hervorming telde de federale politie 84 mandaten, waarvan 30 op centraal niveau en 54 op gedeconcentreerd niveau. Dat aantal wordt met 63 procent teruggeschroefd tot 31 mandaathouders. Voortaan blijven enkel één commissaris-generaal en drie directeurs-generaal op centraal niveau bestaan, naast 14 gerechtelijke directeurs (DirJuds) en 13 bestuurlijke directeurs (DirCo's). 5. Advocaten moeten geld van klanten op aparte rekening plaatsenAdvocaten moeten gelden die ze ontvangen van cliënten en derden vanaf 1 juni afzonderen op een bijzondere rekening, om zo vermenging met het eigen vermogen en de eigen schulden van de advocaat te vermijden. Die verplichting was al sinds 1989 opgenomen in het Reglement van de Nationale Orde van Advocaten, maar kwam door een arrest van het Hof van Cassatie in januari 2011 op de helling te staan, omdat volgens het Hof een wettelijke basis nodig is om de gelden op zo'n rekening te beschermen. Daar is met de wet die op 1 juni in werking treedt aan tegemoetgekomen.Met die wet "komt een einde aan de rechtsonzekerheid voor de cliënten van advocaten", klinkt het bij de FOD Financiën. Geld dat advocaten van cliënten of derden ontvangen moet op één of meer aparte kwaliteitsrekeningen (derdenrekeningen of rubriekrekeningen) worden gestort. Zo zijn die gelden beschermd tegen faillissement van de advocaat én de financiële instelling. Advocaten moeten de gelden zo vlug mogelijk doorstorten aan de bestemmeling, ze mogen maximaal twee maanden op de derdenrekening blijven staan. Bij een langere termijn moet een rubriekrekening geopend worden. Alle sommen die binnen de twee jaar na afsluiting van het dossier niet teruggevorderd of overgemaakt zijn aan de gerechtigde, moeten doorgestort worden aan de Deposito- en Consignatiekas. De rechthebbende heeft nog 30 jaar om de gelden daar op te vragen.6. Start sperperiode zomerkoopjesVoortaan start de sperperiode voor de zomerkoopjes op 1 juni, en dus niet langer op 6 juni. Dat is het gevolg van het nieuwe boek marktpraktijken en consumentenbescherming dat op 31 mei in werking treedt.Tijdens de sperperiode, die duurt tot het begin van de koopjes, is het voor modewinkels wettelijk verboden om kortingen aan te kondigen. 7. Olivier Goris wordt de nieuwe netmanager bij éénOlivier Goris, die sinds 2006 programmadirecteur was bij Woestijnvis, is vanaf 1 juni de netmanager van de televisiezender Eén. Hij wordt op zijn beurt bij Woestijnvis vervangen door Sam De Graeve. Begin juni vinden ook veranderingen aan de top plaats bij Belfius Insurance en Albert Heijn: Eric Kleijnen wordt de nieuwe CEO van de verzekeringspoot van Belfius en Luc de Baets wordt de nieuwe topman van Albert Heijn in België.Goris volgt Jean Philip De Tender op, die vorig jaar overkoepelend manager Televisie bij de VRT werd. De nieuwe netmanager van Eén werkte bij Woestijnvis onder meer op de redactie van "Man bijt hond", "Alles kan beter", "In de Gloria", "De XII Werken van Vanoudenhoven" en "Het Eiland". Daarnaast stond hij in voor de eindredactie bij voetbal- en wielerprogramma's met Mark Uytterhoeven. Olivier Goris wordt bij Woestijnvis opgevolgd door Sam De Graeve, die schreef en tekende voor diverse kranten, magazines en voor verschillende Vlaamse televisiezenders werkte. Eric Kleijnen (59), sinds 2007 de CEO van AXA Griekenland, volgt Marc Raisière dan weer op als CEO van Belfius Insurance. Raisière stapte op 1 januari over van Belfius Insurance naar Belfius Bank. De nieuwe general manager van supermarktketen Albert Heijn in België, Luc de Baets, volgt tot slot Corné Mulders op, die het bedrijf verlaat. De Baets, geboren in Zeeuws-Vlaanderen, is al sinds 2003 actief bij Albert Heijn. Hij maakte er deel uit van het directieteam8. Voetballers mogen geen boodschappen meer tonen op hun ondergoedVanaf 1 juni zijn ludieke, politieke of andere boodschappen onder de shirts van voetballers verboden. Dat besliste in maart de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat beslist over de regels van de sport. Voor hoofddoeken en tulbanden gaf de IFAM dan weer wel zijn goedkeuring.Tien jaar geleden verbood diezelfde Ifab voetballers al om het bovenlijf te ontbloten. Als ze dat toch doen, riskeren ze een gele kaart. Nu komt er dus ook een verbod op teksten, tekeningen en foto's op het ondergoed, zoals Mario Balotelli in oktober 2011 liet zien met zijn "Why always me?" Een ander bekend geval is Barcelona-middenvelder Andres Iniesta, die het winnende doelpunt van de finale van het WK in Zuid-Afrika opdroeg aan collega Daniel Jarque, die een jaar eerder overleden was aan een hartaanval. De IFAB toonde zich bezorgd over mogelijk aanstootgevende boodschappen, en besloot uiteindelijk dat geen enkele boodschap kan. Er werd eerst nog geopperd om positieve boodschappen wel nog toe te laten, maar uiteindelijk kozen de voetbalbobo's voor consequentie. De IFAB besloot begin maart ook om voetbalsters het gebruik van een hoofddoek toe te staan. Sikhs moeten voor een match niet langer hun tulband uitdoen.