Concreet heeft de Waalse regering een reeks projecten uit het oorspronkelijke relanceplan opnieuw tegen het licht gehouden. Om welke het gaat, is niet meteen duidelijk, maar de regering-Di Rupo verzekert "dat de leefbaarheid in geen enkel geval in het gedrang komt." Daardoor kon een zesde as - "De opbouw en veerkracht van de getroffen gebieden ondersteunen" genaamd - worden gecreëerd. Die krijgt een enveloppe van 737 miljoen euro. In eerste instantie was sprake van 800 miljoen euro. Het geld voor de wederopbouw dient om de infrastructuur weer op punt te krijgen. Het gaat onder meer om wegen, tunnels, de rivieren die onder de Waalse administratie vallen en stormbekkens. Daarvoor is een budget van 185 miljoen euro voorzien. Daarnaast gaat 465 miljoen euro naar het herstel van beddingen en onbevaarbare waterlopen, waardoor ze beter in staat moeten zijn zware regenval te verwerken. Die werken zijn al aan de gang en moeten ten laatste in maart afgerond zijn. Tot slot gaat 10 miljoen euro naar een denkoefening op het vlak van ruimtelijke orde en stedenbouw voor de heropbouw van de getroffen gebieden, die uitdrukkelijk rekening moet houden met de risico's als gevolg van de klimaatopwarming. (Belga)

Concreet heeft de Waalse regering een reeks projecten uit het oorspronkelijke relanceplan opnieuw tegen het licht gehouden. Om welke het gaat, is niet meteen duidelijk, maar de regering-Di Rupo verzekert "dat de leefbaarheid in geen enkel geval in het gedrang komt." Daardoor kon een zesde as - "De opbouw en veerkracht van de getroffen gebieden ondersteunen" genaamd - worden gecreëerd. Die krijgt een enveloppe van 737 miljoen euro. In eerste instantie was sprake van 800 miljoen euro. Het geld voor de wederopbouw dient om de infrastructuur weer op punt te krijgen. Het gaat onder meer om wegen, tunnels, de rivieren die onder de Waalse administratie vallen en stormbekkens. Daarvoor is een budget van 185 miljoen euro voorzien. Daarnaast gaat 465 miljoen euro naar het herstel van beddingen en onbevaarbare waterlopen, waardoor ze beter in staat moeten zijn zware regenval te verwerken. Die werken zijn al aan de gang en moeten ten laatste in maart afgerond zijn. Tot slot gaat 10 miljoen euro naar een denkoefening op het vlak van ruimtelijke orde en stedenbouw voor de heropbouw van de getroffen gebieden, die uitdrukkelijk rekening moet houden met de risico's als gevolg van de klimaatopwarming. (Belga)