In 2019 kreeg de hulplijn 1712 5.409 oproepen over 7.402 mensen. Hiermee hielp 1712 53 pct meer (mogelijke) slachtoffers ten opzichte van 2014. Vorige week kreeg hulplijn 1712 70 pct meer oproepen in vergelijking met de eerste week waarin de coronamaatregelen van kracht waren. Die oproepen gingen over bijna dubbel zoveel (mogelijke) slachtoffers van geweld. Als antwoord op de coronacrisis breidt 1712 zijn chat- en telefonische openingsuren en interne capaciteit uit en lanceert de hulplijn een campagne over familiaal geweld.

4.411 van de 7.402 personen over wie 1712 gecontacteerd werd in 2019 (59,6 pct) is mogelijk het slachtoffer van kindermishandeling. Opvallend is dat mensen 1712 contacteren over (erg) jonge kinderen. Partnergeweld is de op één na meest voorkomende problematiek waarvoor burgers 1712 contacteren (1.140 mogelijke slachtoffers of 15,4 pct). Geweld tegen volwassenen volgt als derde problematiek (546 mogelijke slachtoffers of 7,4 pct). Scheidingsproblematiek komt op de vierde plaats (335 personen of 4,5 pct). Geweld tussen minderjarigen, oudermishandeling en mis(be)handeling van oudere mensen is van toepassing op 2 tot 3 pct van het aantal (mogelijke) slachtoffers over wie 1712 gecontacteerd wordt.

Van al de (mogelijke) slachtoffers bij wie een vorm van geweld geregistreerd werd (6.166), komt in 44,7 pct van de gevallen lichamelijk geweld of -verwaarlozing voor als voornaamste vorm van geweld. Bij 43,1 pct komt emotioneel geweld of -verwaarlozing voor als voornaamste vorm van geweld. Bij 11,4 pct komt seksueel geweld voor en bij 0,8 pct economisch geweld als voornaamste vorm van geweld. Bij 6.194 van de 7.402 personen over wie 1712 gecontacteerd werd in 2019 (84 pct), komt het geweld of misbruik in de brede familiale context voor en bij 5.654 personen komt het geweld in het gezin voor (76 pct).

Tijdens de coronacrisis verwacht 1712 een toename van geweld in het gezin. 'Door de coronamaatregelen zitten vele gezinnen op elkaars lip waardoor spanningen en conflicten in het gezin of de relatie kunnen escaleren', zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 171. 'Een kleiner sociaal netwerk, minder sociale controle en sociaal isolement zijn risicofactoren voor familiaal geweld. Tel hierbij de toegenomen angst en stress en je krijgt een gevaarlijke cocktail die kan leiden tot een escalatie van geweld.'

1712 zal extra capaciteit inzetten en zijn openingsuren sterk uitbreiden. Vanaf woensdag 8 april is de 1712-chat open van maandag tot donderdag van 13u tot 20u, een verdrievoudiging van het vroegere aanbod. Vanaf maandag 20 april voorziet 1712 ook een tijdelijke uitbreiding van de telefonische permanentie van 17u tot 18u.

Verder zal 1712 inzetten op extra capaciteit voor het opvangen van piekmomenten. Tot slot zal 1712 een campagne voeren waarin de hulplijn gezinnen en koppels concrete tips geeft hoe ze kunnen omgaan met spanningen en conflicten en een de escalatie van geweld kunnen voorkomen.

'Door de coronacrisis verwachten we een toename van familiaal geweld. Als professionele eerstelijnshulplijn heeft 1712 een belangrijke opdracht bij de preventie van geweld en de zorg voor de betrokkenen van geweld', zegt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (CD&V). 'Om die reden heb ik beslist om 1712 een extra subsidie toe te kennen om de werking en capaciteit van de hulplijn tijdens deze crisis te versterken en gericht campagne te voeren zodat slachtoffers, omstanders en daders van geweld aangespoord worden om de stap naar hulpverlening te zetten.'

In 2019 kreeg de hulplijn 1712 5.409 oproepen over 7.402 mensen. Hiermee hielp 1712 53 pct meer (mogelijke) slachtoffers ten opzichte van 2014. Vorige week kreeg hulplijn 1712 70 pct meer oproepen in vergelijking met de eerste week waarin de coronamaatregelen van kracht waren. Die oproepen gingen over bijna dubbel zoveel (mogelijke) slachtoffers van geweld. Als antwoord op de coronacrisis breidt 1712 zijn chat- en telefonische openingsuren en interne capaciteit uit en lanceert de hulplijn een campagne over familiaal geweld.4.411 van de 7.402 personen over wie 1712 gecontacteerd werd in 2019 (59,6 pct) is mogelijk het slachtoffer van kindermishandeling. Opvallend is dat mensen 1712 contacteren over (erg) jonge kinderen. Partnergeweld is de op één na meest voorkomende problematiek waarvoor burgers 1712 contacteren (1.140 mogelijke slachtoffers of 15,4 pct). Geweld tegen volwassenen volgt als derde problematiek (546 mogelijke slachtoffers of 7,4 pct). Scheidingsproblematiek komt op de vierde plaats (335 personen of 4,5 pct). Geweld tussen minderjarigen, oudermishandeling en mis(be)handeling van oudere mensen is van toepassing op 2 tot 3 pct van het aantal (mogelijke) slachtoffers over wie 1712 gecontacteerd wordt. Van al de (mogelijke) slachtoffers bij wie een vorm van geweld geregistreerd werd (6.166), komt in 44,7 pct van de gevallen lichamelijk geweld of -verwaarlozing voor als voornaamste vorm van geweld. Bij 43,1 pct komt emotioneel geweld of -verwaarlozing voor als voornaamste vorm van geweld. Bij 11,4 pct komt seksueel geweld voor en bij 0,8 pct economisch geweld als voornaamste vorm van geweld. Bij 6.194 van de 7.402 personen over wie 1712 gecontacteerd werd in 2019 (84 pct), komt het geweld of misbruik in de brede familiale context voor en bij 5.654 personen komt het geweld in het gezin voor (76 pct). Tijdens de coronacrisis verwacht 1712 een toename van geweld in het gezin. 'Door de coronamaatregelen zitten vele gezinnen op elkaars lip waardoor spanningen en conflicten in het gezin of de relatie kunnen escaleren', zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 171. 'Een kleiner sociaal netwerk, minder sociale controle en sociaal isolement zijn risicofactoren voor familiaal geweld. Tel hierbij de toegenomen angst en stress en je krijgt een gevaarlijke cocktail die kan leiden tot een escalatie van geweld.' 1712 zal extra capaciteit inzetten en zijn openingsuren sterk uitbreiden. Vanaf woensdag 8 april is de 1712-chat open van maandag tot donderdag van 13u tot 20u, een verdrievoudiging van het vroegere aanbod. Vanaf maandag 20 april voorziet 1712 ook een tijdelijke uitbreiding van de telefonische permanentie van 17u tot 18u. Verder zal 1712 inzetten op extra capaciteit voor het opvangen van piekmomenten. Tot slot zal 1712 een campagne voeren waarin de hulplijn gezinnen en koppels concrete tips geeft hoe ze kunnen omgaan met spanningen en conflicten en een de escalatie van geweld kunnen voorkomen. 'Door de coronacrisis verwachten we een toename van familiaal geweld. Als professionele eerstelijnshulplijn heeft 1712 een belangrijke opdracht bij de preventie van geweld en de zorg voor de betrokkenen van geweld', zegt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (CD&V). 'Om die reden heb ik beslist om 1712 een extra subsidie toe te kennen om de werking en capaciteit van de hulplijn tijdens deze crisis te versterken en gericht campagne te voeren zodat slachtoffers, omstanders en daders van geweld aangespoord worden om de stap naar hulpverlening te zetten.'