Ijkingstoetsen vormen het sluitstuk van het studiekeuzeproces. De leerlingen kunnen zo hun startcompetenties aftoetsen aan de verwachtingen van een welbepaalde universitaire bacheloropleiding. Voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect is de ijkingstoets voor de eerste keer verplicht. Door de verplichting is het aantal deelnemers fors toegenomen: voor de eerste sessie van 2 juli zijn er voor de ijkingstoetsen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect 1.352 deelnemers ingeschreven. Dat is een stijging met 85 procent ten opzichte van 2017. Twintig procent van de deelnemers voor de ijkingstoets burgerlijk ingenieur zijn meisjes, terwijl in de opleiding zelf het aandeel meisjes rond de 15 procent ligt. Maar ook ijkingstoetsen voor opleidingen waar er geen verplichte deelname is, laten positieve deelnamecijfers noteren. Voor alle ijkingstoetsen samen zijn er 2.903 ingeschreven deelnemers, een stijging met 70 procent ten opzichte van 2017. Studenten ontvangen hun resultaten en feedback binnen de week na deelname. (Belga)

Ijkingstoetsen vormen het sluitstuk van het studiekeuzeproces. De leerlingen kunnen zo hun startcompetenties aftoetsen aan de verwachtingen van een welbepaalde universitaire bacheloropleiding. Voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect is de ijkingstoets voor de eerste keer verplicht. Door de verplichting is het aantal deelnemers fors toegenomen: voor de eerste sessie van 2 juli zijn er voor de ijkingstoetsen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect 1.352 deelnemers ingeschreven. Dat is een stijging met 85 procent ten opzichte van 2017. Twintig procent van de deelnemers voor de ijkingstoets burgerlijk ingenieur zijn meisjes, terwijl in de opleiding zelf het aandeel meisjes rond de 15 procent ligt. Maar ook ijkingstoetsen voor opleidingen waar er geen verplichte deelname is, laten positieve deelnamecijfers noteren. Voor alle ijkingstoetsen samen zijn er 2.903 ingeschreven deelnemers, een stijging met 70 procent ten opzichte van 2017. Studenten ontvangen hun resultaten en feedback binnen de week na deelname. (Belga)