M-decreet treedt in werking

Samen met de start van het nieuwe schooljaar gaat ook het zogenaamde M-decreet in voege. Reguliere scholen zijn daardoor verplicht om kinderen met een lichte fysieke of verstandelijke beperking toe te laten. Bedoeling is de inclusie te bevorderen van leerlingen met een beperking 'Positief voor kansarme kinderen die anders te snel naar het buitengewoon onderwijs worden verwezen', reageert het GO! onderwijs. 'Een regelrechte besparingsoefening' volgens het buitengewoon onderwijs.

Elektriciteit wordt duurder: btw van 6 naar 21 procent

In het kader van de taxshift besloot de regering-Michel om de btw op elektriciteit vanaf 1 september opnieuw te verhogen van 6 naar 21 procent. De verlaging van de belasting was pas eind 2013 ingevoerd door de vorige regering-Di Rupo, onder meer om de indexering van de lonen af te remmen.

Aanvankelijk was er sprake van om de btw-verhoging niet mee te tellen in de berekening van de index, maar op aandringen van CD&V gebeurt dat toch. De Vlaamse christendemocraten vreesden een tweede indexsprong van de gezinnen. Door de btw-verhoging op te nemen in de indexkorf, zal de spildindex sneller overschreden worden, met de daaraan gekoppelde automatische loonindexering.

65-plussers rijden niet meer gratis met De Lijn

Na 15 jaar komt een einde aan het gratis vervoer voor 65-plussers met bussen of trams van De Lijn. In de plaats van het gratis abonnement komt de Omnipas 65+, een jaarabonnement dat 50 euro kost. Er zijn wel uitzonderingen voor personen met een beperkking, oorlogsinvaliden en oud-strijders - zij kunnen gratis blijven rijden. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft De Lijn al bijna 310.000 jaarabonnementen voor 65-plussers verkocht.

Daarnaast kunnen sommige mensen aanspraak maken op het vervoersgarantiestatuut, onder wie ouderen met een laag inkomen die recht hebben op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Zij betalen 40 euro per jaar.

Tegelijkertijd verhoogt De Lijn de boetes voor zwartrijden. Een eerste overtreding kost voortaan 107 euro in plaats van 75, een tweede binnen het jaar 294 euro (ipv 200).

Laagste uitkeringen en pensioenen stijgen

De laagste uitkeringen en pensioenen, zowel die van werknemers als die van zelfstandigen, stijgen met twee procent. De maatregel van de regering kadert in de uitvoering van de zogenaamde welvaartsenveloppe en moet de laagste uitkeringen en pensioenen dichter bij de Europese armoedegrens brengen.

Nieuwe oerkatholieke school opent de deuren in Overijse

In Overijse opent een nieuwe school de deuren. Sint-Ignatius biedt oerkatholiek onderwijs aan, in de opstartfase beperkt tot de eerste graad secundair. Het schoolbestuur draait de klok bewust enkele decennia terug. Een bewuste keuze vanuit de vaststelling dat sommige ouders hun gading niet meer vinden in het traditionele katholieke onderwijs. De nieuwe school gaf nog geen cijfers over het aantal inschrijvingen maar stelt dat er voldoende interesse is voor de vacante plaatsen. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze elke week een eucharistieviering bijwonen.

Luchthavens starten met sporendetectie explosieven bij passagiers

De nieuwe Europese regelgeving rond de detectie van explosievensporen op passagiers treedt in werking. Met gespecialiseerde technieken zullen de luchthavens vanaf dan kunnen achterhalen of passagiers explosieven op het lichaam verborgen houden. Op Zaventem zal dat gebeuren met controles 'op willekeurige basis'. Handbagage werd sinds 1 maart van dit jaar al gecontroleerd op explosieven.

Trajectcontrole in Waaslandtunnel

De testperiode van de ANPR-camera's in de Waaslandtunnel is afgelopen. Vanaf vandaag worden de camera's er effectief ingezet. De camera's controleren voorlopig enkel op het naleven van de snelheidslimieten. In een volgend stadium worden ook het inhaalverbod en de niet-toegelaten voertuigen gecontroleerd. Om bij uitzonderlijke verkeersdrukte de files in en rond de Waaslandtunnel sneller weg te werken, kan die de tunnel opnieuw afsluiten voor wie vanuit Linkeroever naar Antwerpen wil.

Samen met de start van het nieuwe schooljaar gaat ook het zogenaamde M-decreet in voege. Reguliere scholen zijn daardoor verplicht om kinderen met een lichte fysieke of verstandelijke beperking toe te laten. Bedoeling is de inclusie te bevorderen van leerlingen met een beperking 'Positief voor kansarme kinderen die anders te snel naar het buitengewoon onderwijs worden verwezen', reageert het GO! onderwijs. 'Een regelrechte besparingsoefening' volgens het buitengewoon onderwijs. In het kader van de taxshift besloot de regering-Michel om de btw op elektriciteit vanaf 1 september opnieuw te verhogen van 6 naar 21 procent. De verlaging van de belasting was pas eind 2013 ingevoerd door de vorige regering-Di Rupo, onder meer om de indexering van de lonen af te remmen. Aanvankelijk was er sprake van om de btw-verhoging niet mee te tellen in de berekening van de index, maar op aandringen van CD&V gebeurt dat toch. De Vlaamse christendemocraten vreesden een tweede indexsprong van de gezinnen. Door de btw-verhoging op te nemen in de indexkorf, zal de spildindex sneller overschreden worden, met de daaraan gekoppelde automatische loonindexering.Na 15 jaar komt een einde aan het gratis vervoer voor 65-plussers met bussen of trams van De Lijn. In de plaats van het gratis abonnement komt de Omnipas 65+, een jaarabonnement dat 50 euro kost. Er zijn wel uitzonderingen voor personen met een beperkking, oorlogsinvaliden en oud-strijders - zij kunnen gratis blijven rijden. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft De Lijn al bijna 310.000 jaarabonnementen voor 65-plussers verkocht. Daarnaast kunnen sommige mensen aanspraak maken op het vervoersgarantiestatuut, onder wie ouderen met een laag inkomen die recht hebben op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Zij betalen 40 euro per jaar.Tegelijkertijd verhoogt De Lijn de boetes voor zwartrijden. Een eerste overtreding kost voortaan 107 euro in plaats van 75, een tweede binnen het jaar 294 euro (ipv 200).De laagste uitkeringen en pensioenen, zowel die van werknemers als die van zelfstandigen, stijgen met twee procent. De maatregel van de regering kadert in de uitvoering van de zogenaamde welvaartsenveloppe en moet de laagste uitkeringen en pensioenen dichter bij de Europese armoedegrens brengen.In Overijse opent een nieuwe school de deuren. Sint-Ignatius biedt oerkatholiek onderwijs aan, in de opstartfase beperkt tot de eerste graad secundair. Het schoolbestuur draait de klok bewust enkele decennia terug. Een bewuste keuze vanuit de vaststelling dat sommige ouders hun gading niet meer vinden in het traditionele katholieke onderwijs. De nieuwe school gaf nog geen cijfers over het aantal inschrijvingen maar stelt dat er voldoende interesse is voor de vacante plaatsen. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze elke week een eucharistieviering bijwonen.De nieuwe Europese regelgeving rond de detectie van explosievensporen op passagiers treedt in werking. Met gespecialiseerde technieken zullen de luchthavens vanaf dan kunnen achterhalen of passagiers explosieven op het lichaam verborgen houden. Op Zaventem zal dat gebeuren met controles 'op willekeurige basis'. Handbagage werd sinds 1 maart van dit jaar al gecontroleerd op explosieven.De testperiode van de ANPR-camera's in de Waaslandtunnel is afgelopen. Vanaf vandaag worden de camera's er effectief ingezet. De camera's controleren voorlopig enkel op het naleven van de snelheidslimieten. In een volgend stadium worden ook het inhaalverbod en de niet-toegelaten voertuigen gecontroleerd. Om bij uitzonderlijke verkeersdrukte de files in en rond de Waaslandtunnel sneller weg te werken, kan die de tunnel opnieuw afsluiten voor wie vanuit Linkeroever naar Antwerpen wil.