Uit het onderzoek blijkt verder nog dat meer dan een kwart van de bevraagde jongeren in minstens vijf voorzieningen verblijft. "Dat maakt het moeilijk zich er thuis te voelen en belemmert het opbouwen van duurzame relaties", aldus Kinderdorpen en Cachet. Ruim drie kwart zegt niet te kunnen rekenen op steun van familie. Als ze op hun 18e uit de jeugdhulp komen, hebben ze dus vaak niemand op wie ze kunnen terugvallen. Bovendien komen ze op school vaker in technisch-, beroeps- of zelfs buitengewoon onderwijs terecht en worden afgeschreven als zwak intelligent. Bijna de helft (48 procent) heeft geen diploma middelbaar onderwijs - bij hun leeftijdsgenoten is dat 9 procent. De twee organisaties besluiten dat deze jongeren willen zijn zoals de andere en met dezelfde kansen willen opgroeien. Daarnaast stellen ze vast dat veel moeilijkheden waar jongeren mee kampen wanneer ze de jeugdhulp verlaten, hun oorsprong veel vroeger vinden. Voor Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen, betekenen "deze confronterende cijfers en verhalen" dat er nog iets ontbreekt in de Vlaamse jeugdhulp, "hoewel die vandaag waardige alternatieven biedt". "We bieden nog niet genoeg de warme, ondersteunende, krachtgerichte zorg die kinderen nodig hebben om uit te groeien tot hun volle potentieel. We mogen ons daar niet bij neerleggen." (Belga)

Uit het onderzoek blijkt verder nog dat meer dan een kwart van de bevraagde jongeren in minstens vijf voorzieningen verblijft. "Dat maakt het moeilijk zich er thuis te voelen en belemmert het opbouwen van duurzame relaties", aldus Kinderdorpen en Cachet. Ruim drie kwart zegt niet te kunnen rekenen op steun van familie. Als ze op hun 18e uit de jeugdhulp komen, hebben ze dus vaak niemand op wie ze kunnen terugvallen. Bovendien komen ze op school vaker in technisch-, beroeps- of zelfs buitengewoon onderwijs terecht en worden afgeschreven als zwak intelligent. Bijna de helft (48 procent) heeft geen diploma middelbaar onderwijs - bij hun leeftijdsgenoten is dat 9 procent. De twee organisaties besluiten dat deze jongeren willen zijn zoals de andere en met dezelfde kansen willen opgroeien. Daarnaast stellen ze vast dat veel moeilijkheden waar jongeren mee kampen wanneer ze de jeugdhulp verlaten, hun oorsprong veel vroeger vinden. Voor Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen, betekenen "deze confronterende cijfers en verhalen" dat er nog iets ontbreekt in de Vlaamse jeugdhulp, "hoewel die vandaag waardige alternatieven biedt". "We bieden nog niet genoeg de warme, ondersteunende, krachtgerichte zorg die kinderen nodig hebben om uit te groeien tot hun volle potentieel. We mogen ons daar niet bij neerleggen." (Belga)