Het chemiebedrijf wil nu het lopende grootschalige bloedonderzoek van het Agentschap Zorg en Gezondheid afwachten.

'Met honderdenden bewoners is de steekproefomvang van dat onderzoek groter', zegt 3M nog over de studie van Zorg en Gezondheid, waarvan de resultaten midden oktober worden verwacht. 'Wij zijn van mening dat die studie meer wetenschappelijke waarde zal bieden om omwonenden te informeren en toekomstige acties van 3M in samenwerking met de bevoegde autoriteiten te bepalen. We werken hierbij nauw samen met lokale en regionale overheden om eventuele bezorgdheden aan te pakken.'

3M zegt verder wel te begrijpen dat de deelnemers aan het onderzoek dat Grondrecht liet uitvoeren nu vragen of zorgen hebben over hun resultaten. 'We zullen de relevante overheidsinstanties ondersteunen bij hun inspanningen om informatie aan het publiek te verstrekken, en we staan open voor contact met lokale bewoners om vragen over deze onderwerpen te beantwoorden', aldus nog 3M.

Het chemiebedrijf wil nu het lopende grootschalige bloedonderzoek van het Agentschap Zorg en Gezondheid afwachten.'Met honderdenden bewoners is de steekproefomvang van dat onderzoek groter', zegt 3M nog over de studie van Zorg en Gezondheid, waarvan de resultaten midden oktober worden verwacht. 'Wij zijn van mening dat die studie meer wetenschappelijke waarde zal bieden om omwonenden te informeren en toekomstige acties van 3M in samenwerking met de bevoegde autoriteiten te bepalen. We werken hierbij nauw samen met lokale en regionale overheden om eventuele bezorgdheden aan te pakken.' 3M zegt verder wel te begrijpen dat de deelnemers aan het onderzoek dat Grondrecht liet uitvoeren nu vragen of zorgen hebben over hun resultaten. 'We zullen de relevante overheidsinstanties ondersteunen bij hun inspanningen om informatie aan het publiek te verstrekken, en we staan open voor contact met lokale bewoners om vragen over deze onderwerpen te beantwoorden', aldus nog 3M.