Het parlement heeft er tijdens het begrotingsdebat al een marathon opzitten en de eindmeet is nog niet meteen in zicht. Een flink deel van de voormiddag was gewijd aan het energiebeleid en dan vooral aan de maatregelen van de federale regering om de fors gestegen energiefactuur te drukken. Zoals bekend wordt het sociaal tarief met drie maanden verlengd. Dat tarief was al uitgebreid, zodat 1 miljoen gezinnen (zowat 2 miljoen landgenoten) er een beroep op kunnen doen. Nu zal het dus gelden tot 31 maart volgend jaar. Zij krijgen ook een premie van 80 euro om de prijsstijging binnen het sociaal tarief te milderen. Voorts komt er een hervorming van de federale heffingen op de elektriciteitsfactuur naar een accijns. Het uitgebreid sociaal tarief loopt dus af op 31 maart. Nadien blijft het tarief sowieso behouden voor de 500.000 meest kwetsbare gezinnen. In geval van aanhoudende hoge prijzen wordt een verlenging niet uitgesloten, maar er wordt ook 32 miljoen euro voorzien voor een uitfasering. Minister Van der Straeten had het over een tussentarief, zodat mensen voor wie dat sociaal tarief niet meer geldt, geleidelijk naar de commerciële markt kunnen terugkeren. "We gaan die mensen na de lente niet aan hun lot overlaten." (Belga)

Het parlement heeft er tijdens het begrotingsdebat al een marathon opzitten en de eindmeet is nog niet meteen in zicht. Een flink deel van de voormiddag was gewijd aan het energiebeleid en dan vooral aan de maatregelen van de federale regering om de fors gestegen energiefactuur te drukken. Zoals bekend wordt het sociaal tarief met drie maanden verlengd. Dat tarief was al uitgebreid, zodat 1 miljoen gezinnen (zowat 2 miljoen landgenoten) er een beroep op kunnen doen. Nu zal het dus gelden tot 31 maart volgend jaar. Zij krijgen ook een premie van 80 euro om de prijsstijging binnen het sociaal tarief te milderen. Voorts komt er een hervorming van de federale heffingen op de elektriciteitsfactuur naar een accijns. Het uitgebreid sociaal tarief loopt dus af op 31 maart. Nadien blijft het tarief sowieso behouden voor de 500.000 meest kwetsbare gezinnen. In geval van aanhoudende hoge prijzen wordt een verlenging niet uitgesloten, maar er wordt ook 32 miljoen euro voorzien voor een uitfasering. Minister Van der Straeten had het over een tussentarief, zodat mensen voor wie dat sociaal tarief niet meer geldt, geleidelijk naar de commerciële markt kunnen terugkeren. "We gaan die mensen na de lente niet aan hun lot overlaten." (Belga)