In Antwerpen is de Klimaatmars donderdag afgesloten op de Groenplaats, waar nog een aantal speeches werden gehouden. Volgens de organisatie waren er 4000 deelnemers, de politie houdt het op 3000. 'Onze boodschap aan de politici vandaag is: je kan blijven zagen dat we terug naar school moeten, of you can get to work', zei bezielster achter de klimaatjongeren Anuna De Wever.

Ook de 16-jarige Zweedse activiste Greta Thunberg nam heel even het woord, tot groot jolijt van het publiek. 'Veel te lang zijn politici en machtshebbers ermee weggekomen dat ze niets deden om de klimaatcrisis te bestrijden', zei ze. 'Wij zullen ervoor zorgen dat ze daar niet meer mee wegkomen. Wij spijbelen omdat wij ons huiswerk hebben gemaakt en zij niet. Wij vechten niet voor onze toekomst, maar voor ieders toekomst en we zullen niet stoppen.'

Thunberg neemt morgen/vrijdag deel aan een klimaatmars in het Duitse Hamburg. Ze heeft momenteel schoolvakantie, en daarom heeft ze besloten in verschillende landen mee te stappen in marsen van klimaatspijbelende jongeren, zegt de Zweedse op haar Twitteraccount.

Antwerps Youth for Climate-bezieler Warre Germis haalde eveneens uit naar al wie de voorbije weken opriep om te stoppen met spijbelen. 'Men wil ons wijsmaken dat wat we doen overdreven is, maar wat ik overdreven vind is een klimaatopwarming van 3 graden waar we met het huidige beleid naartoe gaan', zei hij. 'Er is een transitie nodig naar een ecologische maatschappij. De alternatieven zijn er, het draagvlak is er. Wat ontbreekt, is politieke moed. In Antwerpen krijgen we alvast de kans om mee te schrijven aan het klimaatplan en we gaan die kans grijpen. We moeten het beleid veranderen, nu.'

Vlaams parlementslid Bruno Tobback (SP.A) nam in Antwerpen deel aan zijn zesde klimaatmars. 'Als mensen op straat komen voor een betere wereld, wil en moet ik daar als sociaaldemocraat bij zijn. Je moet tonen dat je aan die mensen hun kant staat. Als we dit niet allemaal samen doen, gaat het nooit lukken.'

'Als politicus van een socialistische partij moeten we er allemaal voor zijn dat jongeren opkomen voor hun belangen. Dit gaat eigenlijk ook over herverdeling. Het gaat echt niet op dat we als socialisten zouden accepteren dat we vandaag nog alles pakken wat we kunnen krijgen, en hen met de rommel achterlaten.' Tobback vindt dat de jongeren het volste recht hebben om te spijbelen. 'Jongeren moeten de kans krijgen om uit de band te springen en om duidelijk te tonen wat ze willen.'

Mechelen

Ook in Mechelen werd er geprotesteerd. Op de eerste Mechelse klimaatmars stapten meer dan 1000 mensen mee. De deelnemers, vooral schoolgaande jeugd maar ook leerkrachten, ouders en grootouders, vroegen de politici, zowel lokale als (inter)nationale, om dringend actie te ondernemen om het klimaat te redden.

De Mechelse jongeren verzamelden op de Grote Markt en deden een grote wandeling langs de vesten en door de binnenstad. Heel wat scholen hadden zich achter het initiatief geschaard en gingen in klasverband waardoor de deelnemende leerlingen niet spijbelden. Hierop kwam protest van enkele ouders die het gevoel kregen dat deelname voor hun kinderen verplicht werd, maar de scholen zorgden voor opvang en een alternatief programma voor zij die niet meestapten.

Ook verschillende groepen lagereschoolkinderen stapten mee, zij hadden de afgelopen weken gewerkt rond klimaatthema's en wilden mee aan de alarmbel trekken. De politie was massaal aanwezig om het traject te beveiligen en de tocht verliep zonder ongevallen of incidenten.

'We worden continu tegengewerkt met fake berichten, maar zolang je op de boodschapper kan schieten, moet je het niet over het probleem hebben'

De jongeren hadden heel wat originele pancartes gemaakt met slogans als 'meer bijtjes, minder vleespasteitjes', 'er is geen planeet B', of 'wij willen geen Mechelen-aan-zee'. Ze scandeerden slogans zoals de inmiddels bekende 'On est plus chaud que le climat'. De mars werd afgesloten met een gezamenlijke speech van organisatoren Amina Vandenheuvel en Janten Versteele van Youth for Climate Mechelen. 'Waarom blijven wij al acht weken lang op straat komen, dat vergt zoveel energie en de politici blijven de andere kant uitkijken', klonk het. 'Wij staan hier en engageren ons en wat doen zij? Politieke spelletjes spelen omdat ze elkaar het succes van de oplossing niet gunnen. We worden continu tegengewerkt met fake berichten, maar zolang je op de boodschapper kan schieten, moet je het niet over het probleem hebben.'

Volgens de jongeren is het klimaat jarenlang genegeerd. 'Nu moeten wij het oplossen. Maar hoe wil je dat wij dat doen? Tegen dat we een diploma hebben om er echt iets aan te doen, is het te laat. Maar wij zijn niet van plan om op te geven en geven onze wereld nog niet op.'

Aan het eind van de mars werden de deelnemers die een eigen beker of tas meebrachten, getrakteerd op versgemaakte smoothies. Volgende week, tijdens de Krokusvakantie, plant Youth for Climate Mechelen een actie rond zwerfvuil .

Brussel

Aan de klimaatmars in Brussel namen donderdag 1500 mensen deel. De mars in onze hoofdstad was een lokaal initiatief van Youth for Climate en Students for Climate. Het vertrek was aan het Noordstation, de aankomst is voorzien aan het Zuidstation.

'Zolang wij geen actie zien bij de politici kunnen we niet met een gerust hart op school zitten, dus spijbelen we en komen we zelf in actie', luidt het op de Facebookpagina van Youth for Climate Brussel. En nog: 'Wij blijven wandelen, zolang jullie niet handelen.'

Leuven

In Leuven hebben zo'n 150 scholieren en studenten op initiatief van Students for Climate een symbolische zitstaking gehouden op het Ladeuzeplein. Ze eisten van politici afdoende maatregelen tegen de klimaatopwarming. 'Als de regering na acht weken van protest op haar gat blijft zitten, doen wij dat ook', aldus initiatiefnemer Aaron van Poecke.

Met de actie wou Students for Climate studenten en scholieren die niet de financiële middelen hebben om wekelijks in Brussel of elders te gaan betogen een alternatief bieden om hun ongenoegen te uiten. Ook dit keer hadden de actievoerders allerlei borden bij met daarop niet misteverstane slogans zoals 'Be part of a solution, not of pollution' en 'Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is'.

De organisatie bereidt momenteel een nationaal klimaatmanifest voor. Hiertoe worden de komende weken in alle studentensteden infovergaderingen georganiseerd waar studenten hun mening kwijt kunnen. Op 15 maart komen alle actiegroepen samen om op basis van die vergaderingen één groot manifest op te stellen.

Hasselt

In Hasselt heeft een dertigtal betogers aan een klimaatmars door de binnenstad deelgenomen. Dat waren er een pak minder dan verhoopt. Organisator Youth for Climate Limburg had gerekend op enkele honderden deelnemers.

'Het is natuurlijk niet wat we hadden verwacht, maar we zijn hierdoor niet ontmoedigd. We blijven er honderd procent voor gaan, samen met Hasselt. We zijn dankbaar voor de mensen die er wel zijn en morgen zullen we weer met 1000 man zijn', aldus organisator Mete Topal.

De organisatie focust nu op de grote betoging van 15 maart, waaraan volgens de initiatiefnemers ook gele hesjes zullen deelnemen. 'Dan gaan we voor een grote staking in Hasselt. We pikken ook iedereen op die klaarstaat aan de scholen en dan trekken we richting de Grote Markt', zegt Topal.

Wallonië

In Luik is een duizendtal jongeren op straat gekomen om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen, al houdt de politie het op 500. Op 31 januari verzamelden nog zo'n 15.000 jongeren aan het station Guillemins. Maar degene die toch nog komen, tonen dat ze gemotiveerd blijven, aldus de organisatie.

De Luikse afdelingen van Youth for Climate en Students for Climate hadden de handen in elkaar geslagen voor de mars. Die was tegelijk een 'greenwalk' vrijwilligers raapten op het parcours zwerfvuil. Ook in Dinant en Nijvel waren er donderdag klimaatmarsen. In de eerste stad trokken bijna duizend jongeren op naar het stadhuis, in Nijvel was er een honderdtal deelnemers.

De grootste opkomst in Wallonië was donderdag voor Hoei. Daar kwamen bijna 5000 leerlingen van lagere en secundaire scholen op straat.

Negende mars

De negende mars van de klimaatspijbelende jongeren op donderdag vindt volgende week donderdag 7 maart plaats in Louvain-La-Neuve (Youth for Climate).

In Antwerpen is de Klimaatmars donderdag afgesloten op de Groenplaats, waar nog een aantal speeches werden gehouden. Volgens de organisatie waren er 4000 deelnemers, de politie houdt het op 3000. 'Onze boodschap aan de politici vandaag is: je kan blijven zagen dat we terug naar school moeten, of you can get to work', zei bezielster achter de klimaatjongeren Anuna De Wever. Ook de 16-jarige Zweedse activiste Greta Thunberg nam heel even het woord, tot groot jolijt van het publiek. 'Veel te lang zijn politici en machtshebbers ermee weggekomen dat ze niets deden om de klimaatcrisis te bestrijden', zei ze. 'Wij zullen ervoor zorgen dat ze daar niet meer mee wegkomen. Wij spijbelen omdat wij ons huiswerk hebben gemaakt en zij niet. Wij vechten niet voor onze toekomst, maar voor ieders toekomst en we zullen niet stoppen.' Thunberg neemt morgen/vrijdag deel aan een klimaatmars in het Duitse Hamburg. Ze heeft momenteel schoolvakantie, en daarom heeft ze besloten in verschillende landen mee te stappen in marsen van klimaatspijbelende jongeren, zegt de Zweedse op haar Twitteraccount. Antwerps Youth for Climate-bezieler Warre Germis haalde eveneens uit naar al wie de voorbije weken opriep om te stoppen met spijbelen. 'Men wil ons wijsmaken dat wat we doen overdreven is, maar wat ik overdreven vind is een klimaatopwarming van 3 graden waar we met het huidige beleid naartoe gaan', zei hij. 'Er is een transitie nodig naar een ecologische maatschappij. De alternatieven zijn er, het draagvlak is er. Wat ontbreekt, is politieke moed. In Antwerpen krijgen we alvast de kans om mee te schrijven aan het klimaatplan en we gaan die kans grijpen. We moeten het beleid veranderen, nu.'Vlaams parlementslid Bruno Tobback (SP.A) nam in Antwerpen deel aan zijn zesde klimaatmars. 'Als mensen op straat komen voor een betere wereld, wil en moet ik daar als sociaaldemocraat bij zijn. Je moet tonen dat je aan die mensen hun kant staat. Als we dit niet allemaal samen doen, gaat het nooit lukken.''Als politicus van een socialistische partij moeten we er allemaal voor zijn dat jongeren opkomen voor hun belangen. Dit gaat eigenlijk ook over herverdeling. Het gaat echt niet op dat we als socialisten zouden accepteren dat we vandaag nog alles pakken wat we kunnen krijgen, en hen met de rommel achterlaten.' Tobback vindt dat de jongeren het volste recht hebben om te spijbelen. 'Jongeren moeten de kans krijgen om uit de band te springen en om duidelijk te tonen wat ze willen.'Ook in Mechelen werd er geprotesteerd. Op de eerste Mechelse klimaatmars stapten meer dan 1000 mensen mee. De deelnemers, vooral schoolgaande jeugd maar ook leerkrachten, ouders en grootouders, vroegen de politici, zowel lokale als (inter)nationale, om dringend actie te ondernemen om het klimaat te redden.De Mechelse jongeren verzamelden op de Grote Markt en deden een grote wandeling langs de vesten en door de binnenstad. Heel wat scholen hadden zich achter het initiatief geschaard en gingen in klasverband waardoor de deelnemende leerlingen niet spijbelden. Hierop kwam protest van enkele ouders die het gevoel kregen dat deelname voor hun kinderen verplicht werd, maar de scholen zorgden voor opvang en een alternatief programma voor zij die niet meestapten. Ook verschillende groepen lagereschoolkinderen stapten mee, zij hadden de afgelopen weken gewerkt rond klimaatthema's en wilden mee aan de alarmbel trekken. De politie was massaal aanwezig om het traject te beveiligen en de tocht verliep zonder ongevallen of incidenten. De jongeren hadden heel wat originele pancartes gemaakt met slogans als 'meer bijtjes, minder vleespasteitjes', 'er is geen planeet B', of 'wij willen geen Mechelen-aan-zee'. Ze scandeerden slogans zoals de inmiddels bekende 'On est plus chaud que le climat'. De mars werd afgesloten met een gezamenlijke speech van organisatoren Amina Vandenheuvel en Janten Versteele van Youth for Climate Mechelen. 'Waarom blijven wij al acht weken lang op straat komen, dat vergt zoveel energie en de politici blijven de andere kant uitkijken', klonk het. 'Wij staan hier en engageren ons en wat doen zij? Politieke spelletjes spelen omdat ze elkaar het succes van de oplossing niet gunnen. We worden continu tegengewerkt met fake berichten, maar zolang je op de boodschapper kan schieten, moet je het niet over het probleem hebben.' Volgens de jongeren is het klimaat jarenlang genegeerd. 'Nu moeten wij het oplossen. Maar hoe wil je dat wij dat doen? Tegen dat we een diploma hebben om er echt iets aan te doen, is het te laat. Maar wij zijn niet van plan om op te geven en geven onze wereld nog niet op.' Aan het eind van de mars werden de deelnemers die een eigen beker of tas meebrachten, getrakteerd op versgemaakte smoothies. Volgende week, tijdens de Krokusvakantie, plant Youth for Climate Mechelen een actie rond zwerfvuil .Aan de klimaatmars in Brussel namen donderdag 1500 mensen deel. De mars in onze hoofdstad was een lokaal initiatief van Youth for Climate en Students for Climate. Het vertrek was aan het Noordstation, de aankomst is voorzien aan het Zuidstation. 'Zolang wij geen actie zien bij de politici kunnen we niet met een gerust hart op school zitten, dus spijbelen we en komen we zelf in actie', luidt het op de Facebookpagina van Youth for Climate Brussel. En nog: 'Wij blijven wandelen, zolang jullie niet handelen.'In Leuven hebben zo'n 150 scholieren en studenten op initiatief van Students for Climate een symbolische zitstaking gehouden op het Ladeuzeplein. Ze eisten van politici afdoende maatregelen tegen de klimaatopwarming. 'Als de regering na acht weken van protest op haar gat blijft zitten, doen wij dat ook', aldus initiatiefnemer Aaron van Poecke. Met de actie wou Students for Climate studenten en scholieren die niet de financiële middelen hebben om wekelijks in Brussel of elders te gaan betogen een alternatief bieden om hun ongenoegen te uiten. Ook dit keer hadden de actievoerders allerlei borden bij met daarop niet misteverstane slogans zoals 'Be part of a solution, not of pollution' en 'Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is'. De organisatie bereidt momenteel een nationaal klimaatmanifest voor. Hiertoe worden de komende weken in alle studentensteden infovergaderingen georganiseerd waar studenten hun mening kwijt kunnen. Op 15 maart komen alle actiegroepen samen om op basis van die vergaderingen één groot manifest op te stellen.In Hasselt heeft een dertigtal betogers aan een klimaatmars door de binnenstad deelgenomen. Dat waren er een pak minder dan verhoopt. Organisator Youth for Climate Limburg had gerekend op enkele honderden deelnemers.'Het is natuurlijk niet wat we hadden verwacht, maar we zijn hierdoor niet ontmoedigd. We blijven er honderd procent voor gaan, samen met Hasselt. We zijn dankbaar voor de mensen die er wel zijn en morgen zullen we weer met 1000 man zijn', aldus organisator Mete Topal. De organisatie focust nu op de grote betoging van 15 maart, waaraan volgens de initiatiefnemers ook gele hesjes zullen deelnemen. 'Dan gaan we voor een grote staking in Hasselt. We pikken ook iedereen op die klaarstaat aan de scholen en dan trekken we richting de Grote Markt', zegt Topal.In Luik is een duizendtal jongeren op straat gekomen om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen, al houdt de politie het op 500. Op 31 januari verzamelden nog zo'n 15.000 jongeren aan het station Guillemins. Maar degene die toch nog komen, tonen dat ze gemotiveerd blijven, aldus de organisatie.De Luikse afdelingen van Youth for Climate en Students for Climate hadden de handen in elkaar geslagen voor de mars. Die was tegelijk een 'greenwalk' vrijwilligers raapten op het parcours zwerfvuil. Ook in Dinant en Nijvel waren er donderdag klimaatmarsen. In de eerste stad trokken bijna duizend jongeren op naar het stadhuis, in Nijvel was er een honderdtal deelnemers. De grootste opkomst in Wallonië was donderdag voor Hoei. Daar kwamen bijna 5000 leerlingen van lagere en secundaire scholen op straat.De negende mars van de klimaatspijbelende jongeren op donderdag vindt volgende week donderdag 7 maart plaats in Louvain-La-Neuve (Youth for Climate).