Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn er in België 273.000 zogenaamde NEET's. Dat zijn jongeren tussen de 15 en de 29 jaar die geen onderwijs of opleiding volgen en ook niet werken. Not in Employment, Education or Training, dus. Dat maakt 14 procent van onze jeugd. Het percentage is even hoog als het OESO-gemiddelde, lager dan in Frankrijk (17 procent), maar wel fors hoger dan in Nederland (7 procent) en Luxemburg (8 procent).
...