De bijna 400 oudere personeelsleden van de Nationale Bank kregen de kans hun werk vervroegd stop te zetten met behoud van 45 tot 60 procent van hun brutoloon. De doelgroep omvat vooral 58- tot 60-jarigen met een uitvoerende functie die zich zes maanden tot drie jaar van hun wettelijk pensioen bevinden. Ook enkele 57-jarigen die vroeg zijn beginnen te werken, kunnen uitstappen. Kaderpersoneel komt niet in aanmerking. In 2018 zijn al 85 personen vertrokken. Nu zijn ook de cijfers voor dit en de volgende jaren bekend. Er vertrekken 81 personen in voltijdse equivalenten in 2019, 73 in 2020 en 17 in de periode 2021-2023. De respons is groter dan verwacht. Bij de aankondiging van het plan, twee jaar geleden, zei de Nationale Bank dat wellicht slechts een minderheid van de doelgroep - een honderdtal personen - zou vertrekken. (Belga)

De bijna 400 oudere personeelsleden van de Nationale Bank kregen de kans hun werk vervroegd stop te zetten met behoud van 45 tot 60 procent van hun brutoloon. De doelgroep omvat vooral 58- tot 60-jarigen met een uitvoerende functie die zich zes maanden tot drie jaar van hun wettelijk pensioen bevinden. Ook enkele 57-jarigen die vroeg zijn beginnen te werken, kunnen uitstappen. Kaderpersoneel komt niet in aanmerking. In 2018 zijn al 85 personen vertrokken. Nu zijn ook de cijfers voor dit en de volgende jaren bekend. Er vertrekken 81 personen in voltijdse equivalenten in 2019, 73 in 2020 en 17 in de periode 2021-2023. De respons is groter dan verwacht. Bij de aankondiging van het plan, twee jaar geleden, zei de Nationale Bank dat wellicht slechts een minderheid van de doelgroep - een honderdtal personen - zou vertrekken. (Belga)