Een groep van 22 Syrische vluchtelingen is aangekomen op de luchthaven van Zaventem. Ze werden begeleid door de International Organization for Migration (IOM) en opgewacht door een delegatie van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en Fedasil, zo meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Het gaat om een eerste deel van een groep van 75 vluchtelingen die in Turkije verbleven op de vlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië. Hier kunnen ze aan een nieuwe toekomst beginnen. Sinds het begin van het conflict in maart 2011 heeft ons land al aan meer dan 4.000 Syriërs bescherming of verblijf geboden via het vluchtelingenstatuut, via subsidiaire bescherming of gezinshereniging.

Vluchtelingenstatuut

Francken vindt het belangrijk dat het hervestigingsbeleid wordt voortgezet. Jaarlijks wordt een aantal vluchtelingen opgenomen in het kader van het Europese hervestigingsprogramma. Voor 2014 bedraagt dat aantal 100 waaronder 75 Syriërs. Volgend jaar wordt dat opgetrokken tot 300 vluchtelingen, onder wie 225 Syriërs. De regering komt zo tegemoet aan de internationale vraag om in meer opvang te voorzien voor vluchtelingen uit ernstige conflictgebieden zoals Syrië en Irak, stelt de N-VA-staatssecretaris.

'Ons land biedt niet alleen hulp aan onder de vorm van hervestiging. Sinds de uitbraak van het conflict in maart 2011 boden we 3.509 Syriërs bescherming aan via het vluchtelingenstatuut en via subsidiaire bescherming. Meer dan 700 personen kregen gezinshereniging', zegt hij.

5 gezinnen en 3 alleenstaanden

Het CGVS selecteerde de vluchtelingen tijdens een missie in september op basis van dossiers die werden opgemaakt door de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR). De groep van 22 vluchtelingen die donderdag toekwam, bestaat uit 5 gezinnen met kinderen en 3 alleenstaanden.

Vóór de hervestiging, kregen de vluchtelingen in Istanbul het bezoek van een team van Fedasil dat hen voorbereidde en informeerde over hun toekomst in ons land. 'Na aankomst verblijven de vluchtelingen ongeveer zes weken in een collectief opvangcentrum van Fedasil. Ze worden er voorbereid op hun zelfstandig leven in ons land. Nadien gaan ze naar een gemeente in een individuele opvangplaats van het OCMW. Daar worden ze verder begeleid door Caritas en Convivial, om hun integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen', verduidelijkt Francken. (Belga/AVE)

Een groep van 22 Syrische vluchtelingen is aangekomen op de luchthaven van Zaventem. Ze werden begeleid door de International Organization for Migration (IOM) en opgewacht door een delegatie van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en Fedasil, zo meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).Het gaat om een eerste deel van een groep van 75 vluchtelingen die in Turkije verbleven op de vlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië. Hier kunnen ze aan een nieuwe toekomst beginnen. Sinds het begin van het conflict in maart 2011 heeft ons land al aan meer dan 4.000 Syriërs bescherming of verblijf geboden via het vluchtelingenstatuut, via subsidiaire bescherming of gezinshereniging. Francken vindt het belangrijk dat het hervestigingsbeleid wordt voortgezet. Jaarlijks wordt een aantal vluchtelingen opgenomen in het kader van het Europese hervestigingsprogramma. Voor 2014 bedraagt dat aantal 100 waaronder 75 Syriërs. Volgend jaar wordt dat opgetrokken tot 300 vluchtelingen, onder wie 225 Syriërs. De regering komt zo tegemoet aan de internationale vraag om in meer opvang te voorzien voor vluchtelingen uit ernstige conflictgebieden zoals Syrië en Irak, stelt de N-VA-staatssecretaris. 'Ons land biedt niet alleen hulp aan onder de vorm van hervestiging. Sinds de uitbraak van het conflict in maart 2011 boden we 3.509 Syriërs bescherming aan via het vluchtelingenstatuut en via subsidiaire bescherming. Meer dan 700 personen kregen gezinshereniging', zegt hij. Het CGVS selecteerde de vluchtelingen tijdens een missie in september op basis van dossiers die werden opgemaakt door de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR). De groep van 22 vluchtelingen die donderdag toekwam, bestaat uit 5 gezinnen met kinderen en 3 alleenstaanden. Vóór de hervestiging, kregen de vluchtelingen in Istanbul het bezoek van een team van Fedasil dat hen voorbereidde en informeerde over hun toekomst in ons land. 'Na aankomst verblijven de vluchtelingen ongeveer zes weken in een collectief opvangcentrum van Fedasil. Ze worden er voorbereid op hun zelfstandig leven in ons land. Nadien gaan ze naar een gemeente in een individuele opvangplaats van het OCMW. Daar worden ze verder begeleid door Caritas en Convivial, om hun integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen', verduidelijkt Francken. (Belga/AVE)