Naar verluidt wordt de epidemie veroorzaakt door besmet water van een rivier, die ook voor de drinkwatervoorziening gebruikt wordt. Om de verdere uitbreiding te verhinderen, werden scholen en restaurants voor acht dagen gesloten. De stad Ichalkaranji ligt 300 kilometer ten zuiden van Mumbai (Bombay). Hepatitis E wordt door het Hepatitis-E-Virus (HEV) veroorzaakt. Epidemieën komen vooral bij overstromingen in Zuidoost-Azië voor tijdens de moessonperiode, omdat het virus door water wordt overgedragen. In gematigde streken komt het slechts sporadisch tot infecties, vaak van elders overgebracht door reizigers in Azië. Eerste symptomen zijn buikloop, vermoeidheid en een geel wordende huid. Meestal neemt Hepatitis E na enkele weken weer af. Af en toe komt het tot een acuut leverfalen of tot acute ontstekingen van andere organen, die dodelijk kunnen zijn. Vooral voor zwangere vrouwen is het risico groot. (MVL)

Naar verluidt wordt de epidemie veroorzaakt door besmet water van een rivier, die ook voor de drinkwatervoorziening gebruikt wordt. Om de verdere uitbreiding te verhinderen, werden scholen en restaurants voor acht dagen gesloten. De stad Ichalkaranji ligt 300 kilometer ten zuiden van Mumbai (Bombay). Hepatitis E wordt door het Hepatitis-E-Virus (HEV) veroorzaakt. Epidemieën komen vooral bij overstromingen in Zuidoost-Azië voor tijdens de moessonperiode, omdat het virus door water wordt overgedragen. In gematigde streken komt het slechts sporadisch tot infecties, vaak van elders overgebracht door reizigers in Azië. Eerste symptomen zijn buikloop, vermoeidheid en een geel wordende huid. Meestal neemt Hepatitis E na enkele weken weer af. Af en toe komt het tot een acuut leverfalen of tot acute ontstekingen van andere organen, die dodelijk kunnen zijn. Vooral voor zwangere vrouwen is het risico groot. (MVL)