Volgens de voorlopige cijfers lieten vorig jaar 18.800 mensen het leven op Europese wegen. Er vielen bijna 4.000 mensenlevens minder te betreuren dan in 2019. België (-22%) was één van de tien lidstaten met een daling van meer dan 20 procent. In Estland, Ierland, Letland, Luxemburg en Finland steeg het aantal slachtoffers dan weer, maar de Commissie merkt op dat de aantallen van jaar tot jaar meer fluctueren in kleinere landen. De mobiliteitsbeperkingen vanwege het coronavirus hadden volgens de Commissie "een duidelijk, zij het niet meetbaar effect" op het aantal verkeersdoden. In de VS bijvoorbeeld piekte het aantal verkeersdoden, hoewel er ook daar minder verkeer was. Ook in sommige Europese landen zijn er aanwijzingen dat het risicogedrag op de weg, met name overdreven snelheid, toeneemt tijdens lockdownperiodes. Corona heeft ook het fietsen een boost gegeven en dat stelt eveneens een uitdaging op vlak van verkeersveiligheid. In de EU zijn 70 procent van alle verkeersdoden in de stedelijke gebieden kwetsbare weggebruikers. De Commissie haalt Oslo en Helsinki als voorbeelden aan. In de twee Scandinavische hoofdsteden sneuvelden in 2019 geen voetgangers of fietsers in het verkeer. Zij haalden snelheidsverlagingen aan als essentiële factor in dit succes. De scherpe daling van het aantal verkeersslachtoffers in 2020 kan niet verhinderen dat de EU haar doelstelling op lange termijn niet haalde. In 2010 hadden de lidstaten zich voorgenomen het aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren, maar ze bleven steken op 36 procent. In België kon het aantal dodelijke slachtoffers het voorbije decennium met 40 procent worden teruggedrongen, tot 44 doden per miljoen inwoners. Het Europese gemiddelde bedraagt 42 doden. Geen enkel ander continent heeft veiligere wegen. Het wereldgemiddelde bedraagt 180 doden per miljoen inwoners. (Belga)

Volgens de voorlopige cijfers lieten vorig jaar 18.800 mensen het leven op Europese wegen. Er vielen bijna 4.000 mensenlevens minder te betreuren dan in 2019. België (-22%) was één van de tien lidstaten met een daling van meer dan 20 procent. In Estland, Ierland, Letland, Luxemburg en Finland steeg het aantal slachtoffers dan weer, maar de Commissie merkt op dat de aantallen van jaar tot jaar meer fluctueren in kleinere landen. De mobiliteitsbeperkingen vanwege het coronavirus hadden volgens de Commissie "een duidelijk, zij het niet meetbaar effect" op het aantal verkeersdoden. In de VS bijvoorbeeld piekte het aantal verkeersdoden, hoewel er ook daar minder verkeer was. Ook in sommige Europese landen zijn er aanwijzingen dat het risicogedrag op de weg, met name overdreven snelheid, toeneemt tijdens lockdownperiodes. Corona heeft ook het fietsen een boost gegeven en dat stelt eveneens een uitdaging op vlak van verkeersveiligheid. In de EU zijn 70 procent van alle verkeersdoden in de stedelijke gebieden kwetsbare weggebruikers. De Commissie haalt Oslo en Helsinki als voorbeelden aan. In de twee Scandinavische hoofdsteden sneuvelden in 2019 geen voetgangers of fietsers in het verkeer. Zij haalden snelheidsverlagingen aan als essentiële factor in dit succes. De scherpe daling van het aantal verkeersslachtoffers in 2020 kan niet verhinderen dat de EU haar doelstelling op lange termijn niet haalde. In 2010 hadden de lidstaten zich voorgenomen het aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren, maar ze bleven steken op 36 procent. In België kon het aantal dodelijke slachtoffers het voorbije decennium met 40 procent worden teruggedrongen, tot 44 doden per miljoen inwoners. Het Europese gemiddelde bedraagt 42 doden. Geen enkel ander continent heeft veiligere wegen. Het wereldgemiddelde bedraagt 180 doden per miljoen inwoners. (Belga)