'Er hebben erge gebeurtenissen plaatsgevonden in Frankrijk en ook in België de laatste uren', zegt eerste minister Charles Michel tijdens een persconferentie van het kernkabinet over de antiterreuractie in België. 'We hebben een ernstige dreiging kunnen vermijden. Momenteel hebben we geen kennis van concrete dreigingen tegen bepaalde doelen, maar gezien de algemene omstandigheden zijn we ervan overtuigd dat een verhoging van het dreigingsniveau tot 3 nuttig en noodzakelijk is.'

28 januari, zo kondigt de premier aan, is een overleg gepland met de gemeenschappen voor een gecoördineerde aanpak. 'Want preventie is ook een belangrijk luik in de globale strategie', meent Michel.

Jan Jambon (N-VA) zegt dat er ook nog een formele top gepland is in Riga met verschillende collegaministers van Binnenlandse Zaken.

'Haatprediking online tegengaan'

Volgens Michel werd 300 miljoen euro vrijgemaakt, prioritair voor veiligheid. 'Het is een budget onder permanente controle. We kunnen de nodige financiële middelen mobiliseren, daar is genoeg flexibiliteit voor', verklaart hij. 'Besparen of de zaken herorganiseren om budget vrij te maken, maar andere zaken naar behoren gaande houden, gaat hand in hand', zegt ook Jambon.

Naast de twaalf maatregelen die door het kernkabinet worden voorgesteld, benadrukt Jambon dat 'haatprediking op het internet' zal worden tegengegaan. 'De Verenigde Staten hebben het initiatief genomen om in de loop van februari een vergadering te houden in Washington. Daarbij zullen de betrokken Europese lidstaten en grote internetbedrijven als Google aanwezig zijn.'

Over de maatregelen in eigen land zegt Michel dat 'het werk reeds op Europees niveau gestart' was. Bij de actie in Verviers zou zijn samengewerkt met de Franse autoriteiten: 'We hebben daarbij steun gekregen in de vorm van uitrusting en operatoren van het Franse GIGN. Ook de inlichtingendiensten werken samen, dat was al voor de aanslagen in Parijs zo.'

De nieuwe maatregelen 'zijn complementair' met de bestaande Europese.

De twaalf maatregelen tegen terrorisme

1. De lijst van terroristische misdrijven wordt uitgebreid.

2. Er zullen speciale opsporings- en informatietechnieken worden ingezet voor antiterreuracties.

De strafbare feiten waarbij afluisterapparatuur gebruikt mag worden, worden uitgebreid. (Het federaal parket wilde overigens niet kwijt of er gebruik werd gemaakt van telefoontap om de verdachten bij de antiterreuractie op te sporen.)

3. Ook de mogelijkheid om iemands nationaliteit in te trekken, wordt uitgebreid.

4. Minister Binnenlandse Zaken kan paspoort intrekken.

Een administratieve maatregel: de minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon) zal na advies van het federaal parket kunnen beslissen om de identiteitskaart of het paspoort in te trekken voor een periode van drie maanden.

5. Het sneller bevriezen van middelen van verdachten moet mogelijk worden gemaakt.

6. De lijst van september 2014 met circulaire buitenlandse strijders zal herzien worden.

7. De uitwisseling van informatie tussen administratieve en uitvoerende diensten zal geoptimaliseerd worden.

8. Het plan R uit 2005 zal herzien worden.

'Dat zal - naar aanleiding van de gebeurtenissen - geactualiseerd worden in overleg met de gemeenschappen', verduidelijkt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

9. Een maatregel tegen radicalisering in de gevangenissen.

'Deze maatregel moet eind januari gefinaliseerd worden', aldus minister Geens. 'Gevangenen die een risico vormen inzake terreur of zo'n invloed uitoefenen op andere gevangenen zullen in een devisie in het noorden en een in het zuiden van het land geïsoleerd kunnen worden.'

10. Het installeren van een Nationale Veiligheidsraad.

Die bestaat uit de ministers van het kernkabinet, de minister van Justitie en de minister van Defensie. 'De taak van de Nationale Veiligheidsraad zal worden uitgebreid', legt Jambon uit. 'Onder bijzondere omstandigheden zal die het dreigingsniveau kunnen verhogen.'

11. Het leger zal worden ingezet voor specifieke bewakingsopdrachten.

'Deze maatregel heeft al veel inkt doen vloeien', zegt Jambon. 'In bepaalde omstandigheden, bij een algemeen dreigingsniveau 3, zal het leger kunnen worden ingezet. Vandaag wordt het protocol nog aangepast aan onze beslissing daarover. Vandaag al ook een voorstel worden gedaan over de plaatsen waarop Defensie al kan worden ingeschakeld. De komende dagen kan een peloton van 150 mensen reeds worden ingezet op plaatsen bepaald door de regering.'

12. De bijzondere beschermingsopdracht van Staatsveiligheid wordt overgedragen aan de Federale politie.

'Staatsveiligheid had altijd twee opdrachten: het vergaren van informatie en bijzondere beschermingsopdrachten', verklaart Jambon. 'Die laatste opdracht wordt overgedragen aan de Federale politie, waardoor mensen bij Staatsveiligheid vrijkomen en volledig kunnen worden ingezet voor de bestrijding van terrorisme. Op die manier wordt de capaciteit voor die strijd gevoelig uitgebreid.'

'Er hebben erge gebeurtenissen plaatsgevonden in Frankrijk en ook in België de laatste uren', zegt eerste minister Charles Michel tijdens een persconferentie van het kernkabinet over de antiterreuractie in België. 'We hebben een ernstige dreiging kunnen vermijden. Momenteel hebben we geen kennis van concrete dreigingen tegen bepaalde doelen, maar gezien de algemene omstandigheden zijn we ervan overtuigd dat een verhoging van het dreigingsniveau tot 3 nuttig en noodzakelijk is.'28 januari, zo kondigt de premier aan, is een overleg gepland met de gemeenschappen voor een gecoördineerde aanpak. 'Want preventie is ook een belangrijk luik in de globale strategie', meent Michel.Jan Jambon (N-VA) zegt dat er ook nog een formele top gepland is in Riga met verschillende collegaministers van Binnenlandse Zaken.Volgens Michel werd 300 miljoen euro vrijgemaakt, prioritair voor veiligheid. 'Het is een budget onder permanente controle. We kunnen de nodige financiële middelen mobiliseren, daar is genoeg flexibiliteit voor', verklaart hij. 'Besparen of de zaken herorganiseren om budget vrij te maken, maar andere zaken naar behoren gaande houden, gaat hand in hand', zegt ook Jambon.Naast de twaalf maatregelen die door het kernkabinet worden voorgesteld, benadrukt Jambon dat 'haatprediking op het internet' zal worden tegengegaan. 'De Verenigde Staten hebben het initiatief genomen om in de loop van februari een vergadering te houden in Washington. Daarbij zullen de betrokken Europese lidstaten en grote internetbedrijven als Google aanwezig zijn.'Over de maatregelen in eigen land zegt Michel dat 'het werk reeds op Europees niveau gestart' was. Bij de actie in Verviers zou zijn samengewerkt met de Franse autoriteiten: 'We hebben daarbij steun gekregen in de vorm van uitrusting en operatoren van het Franse GIGN. Ook de inlichtingendiensten werken samen, dat was al voor de aanslagen in Parijs zo.'De nieuwe maatregelen 'zijn complementair' met de bestaande Europese.De strafbare feiten waarbij afluisterapparatuur gebruikt mag worden, worden uitgebreid. (Het federaal parket wilde overigens niet kwijt of er gebruik werd gemaakt van telefoontap om de verdachten bij de antiterreuractie op te sporen.)Een administratieve maatregel: de minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon) zal na advies van het federaal parket kunnen beslissen om de identiteitskaart of het paspoort in te trekken voor een periode van drie maanden.'Dat zal - naar aanleiding van de gebeurtenissen - geactualiseerd worden in overleg met de gemeenschappen', verduidelijkt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).'Deze maatregel moet eind januari gefinaliseerd worden', aldus minister Geens. 'Gevangenen die een risico vormen inzake terreur of zo'n invloed uitoefenen op andere gevangenen zullen in een devisie in het noorden en een in het zuiden van het land geïsoleerd kunnen worden.'Die bestaat uit de ministers van het kernkabinet, de minister van Justitie en de minister van Defensie. 'De taak van de Nationale Veiligheidsraad zal worden uitgebreid', legt Jambon uit. 'Onder bijzondere omstandigheden zal die het dreigingsniveau kunnen verhogen.' 'Deze maatregel heeft al veel inkt doen vloeien', zegt Jambon. 'In bepaalde omstandigheden, bij een algemeen dreigingsniveau 3, zal het leger kunnen worden ingezet. Vandaag wordt het protocol nog aangepast aan onze beslissing daarover. Vandaag al ook een voorstel worden gedaan over de plaatsen waarop Defensie al kan worden ingeschakeld. De komende dagen kan een peloton van 150 mensen reeds worden ingezet op plaatsen bepaald door de regering.''Staatsveiligheid had altijd twee opdrachten: het vergaren van informatie en bijzondere beschermingsopdrachten', verklaart Jambon. 'Die laatste opdracht wordt overgedragen aan de Federale politie, waardoor mensen bij Staatsveiligheid vrijkomen en volledig kunnen worden ingezet voor de bestrijding van terrorisme. Op die manier wordt de capaciteit voor die strijd gevoelig uitgebreid.'