Het is de laatste keer dat Peumans de verzamelde notabelen in het Brusselse stadhuis kan toespreken als voorzitter van het Vlaams Parlement. Hij spreekt daarom ook zelf van het "politiek testament" van zijn voorzitterschap. Het is daarom ook een toespraak geworden met sterke eigen accenten. Zo pleit Peumans er bijvoorbeeld voor om van 11 juli een betaalde feestdag te maken. Geen nieuw voorstel, maar volgens Peumans is het wel tijd "om daar eindelijk eens werk van te maken". Verder vindt de parlementsvoorzitter de tijd rijp voor een Vlaamse grondwet. Ook dat is zeker geen nieuw idee. Vlaams minister-president Geert Bourgeois lanceerde bijvoorbeeld vorig jaar nog een gelijkaardig pleidooi in zijn 11 juli-toespraak. Er zijn in het verleden ook al pogingen ondernomen om zo'n Vlaamse grondwet op te stellen, maar die pogingen haalden nooit de eindstreep. "De tijd is evenwel rijp om ook Vlaanderen een verklaring te schenken, waarin de principes van een democratische, moderne en diverse samenleving worden opgenomen en grondwettelijk vastgelegd". Zo'n grondwet zou ook de "identiteit en eigenwaarde" van Vlaanderen versterken, meent Peumans. Peumans maakte in zijn toespraak ook de balans op van de vijf resoluties die in 1999 in het Vlaams Parlement over de staatshervorming zijn gestemd. Die vijf Vlaamse resoluties vormden jarenlang een ijkpunt in de discussies over de staatshervorming. "Sommige zijn volledig verwezenlijkt, andere deels, nog andere zijn door maatschappelijke of politieke evoluties overbodig geworden", aldus Peumans. Als het van de Limburger afhangt zou er een Vlaamse parlementaire werkgroep moeten opgericht worden die de resoluties nog eens onder de loep neemt. "Uit een dergelijke kritische denkoefening zullen ongetwijfeld inzichten voortspruiten, die de basis kunnen vormen voor nieuwe hervormingen aan ons staatsbestel". (Belga)

Het is de laatste keer dat Peumans de verzamelde notabelen in het Brusselse stadhuis kan toespreken als voorzitter van het Vlaams Parlement. Hij spreekt daarom ook zelf van het "politiek testament" van zijn voorzitterschap. Het is daarom ook een toespraak geworden met sterke eigen accenten. Zo pleit Peumans er bijvoorbeeld voor om van 11 juli een betaalde feestdag te maken. Geen nieuw voorstel, maar volgens Peumans is het wel tijd "om daar eindelijk eens werk van te maken". Verder vindt de parlementsvoorzitter de tijd rijp voor een Vlaamse grondwet. Ook dat is zeker geen nieuw idee. Vlaams minister-president Geert Bourgeois lanceerde bijvoorbeeld vorig jaar nog een gelijkaardig pleidooi in zijn 11 juli-toespraak. Er zijn in het verleden ook al pogingen ondernomen om zo'n Vlaamse grondwet op te stellen, maar die pogingen haalden nooit de eindstreep. "De tijd is evenwel rijp om ook Vlaanderen een verklaring te schenken, waarin de principes van een democratische, moderne en diverse samenleving worden opgenomen en grondwettelijk vastgelegd". Zo'n grondwet zou ook de "identiteit en eigenwaarde" van Vlaanderen versterken, meent Peumans. Peumans maakte in zijn toespraak ook de balans op van de vijf resoluties die in 1999 in het Vlaams Parlement over de staatshervorming zijn gestemd. Die vijf Vlaamse resoluties vormden jarenlang een ijkpunt in de discussies over de staatshervorming. "Sommige zijn volledig verwezenlijkt, andere deels, nog andere zijn door maatschappelijke of politieke evoluties overbodig geworden", aldus Peumans. Als het van de Limburger afhangt zou er een Vlaamse parlementaire werkgroep moeten opgericht worden die de resoluties nog eens onder de loep neemt. "Uit een dergelijke kritische denkoefening zullen ongetwijfeld inzichten voortspruiten, die de basis kunnen vormen voor nieuwe hervormingen aan ons staatsbestel". (Belga)